Bron: Simon Garcia
Venezuela - minbuza 18 december 2019

De Amerikaanse Vereniging van Juristen, vertegenwoordigd door Gianfranco Ferrer, had het recht om woensdag 18 december te spreken voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) in Genève, Zwitserland, waarin zij verklaarden dat “de crisis die Venezolanen hebben doorstaan niet humanitair is” .

De bewering is gebaseerd op een rapport dat zij opstelden na een bezoek van vertegenwoordigers van deze Ngo aan Venezuela, als onderdeel van een delegatie van mensenrechtenverdedigers, die van 10 tot 16 november 2019 de mensenrechtenomstandigheden in het land verifieerde.

Woensdag presenteerde de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, in Genève de mondelinge update van haar rapport over Venezuela.

Ferrer legde uit dat de delegatie zich zorgen maakt dat in de argumenten, waarop het rapport van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten is gebaseerd, de analyse ontbreekt van de oorzaken van de crisis, en een vertekend beeld geven van de werkelijke situatie die de Zuid-Amerikaanse natie actueel ervaart, waarschuwend dat deze argumenten zouden kunnen blijken “geschikt te zijn om een ​​interventie in Venezuela te rechtvaardigen”.

Hij wees erop dat de organisaties van de mensenrechtenbeschermings-systemen moeten proberen te voorkomen, dat het instrumentele gebruik van hun rechten, uiteindelijk kan leiden tot het rechtvaardigen van sancties, economische en commerciële blokkades, unilaterale dwangmaatregelen en gewapende interventies.

“Deze missie heeft de effecten van deze sancties kunnen verifiëren. De eenzijdige dwangmaatregelen van de Amerikaanse regering en haar bondgenoten belemmeren het genot en de volledige uitoefening van de mensenrechten in Venezuela en beperken het vermogen van de Venezolaanse staat om deze te garanderen en te beschermen. We hebben de inspanningen van de Venezolaanse staat bij de uitvoering ervan kunnen verifiëren; evenals de voorbeelden van dialoog met de oppositie en verschillende sociale actoren om tot consensuele oplossingen te komen ”, zei hij.

De vertegenwoordiger van de internationale NGO herhaalde dat inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van landen in strijd is met de beginselen van non-interventie en zelfbeschikking van volkeren en de verklaring en richtlijnen van Wenen. “De economische blokkade heeft invloed op voedselveiligheid, gezondheid en productiecapaciteit, ten koste van de kwaliteit van het leven”, zei hij.

De Amerikaanse Vereniging van Juristen integreert de Internationale Interdisciplinaire Coalitie voor Vrede en Democratie, met raadgevende status voor de Economische en Sociale Raad (Ecosoc) en permanente vertegenwoordiging voor de VN New York en Genève.


Er is over het beruchte rapport van Michelle Bachelet heeft enorm veel mediaaandacht gekregen, waarbij de verschillende berichtgeving tussen de gevestigde media en van onafhankelijke journalisten opviel.
In alle dagbladen, Radio- en televisie programma’s en verklaringen van overheden werden de argumenten in het rapport ongecontroleerd overgenomen, en vaak met de nodige fantasie van uiterst belastende beeldvorming voorzien. (als voorbeeld: NOS, Volksktrant, NRC )
Veel onafhankelijke journalisten gaven echter hun inhoudelijke kritiek, en lieten niet veel heel van het rapport (zie onderaan: verwijzingen naar herpublicaties in dit nederlandstalig openbaar archief )

Naar de motivatie om een dergelijk belastend en feitelijk onjuist rapport uit te brengen kunnen we alleen maar gissen. Terwijl er weinig in het rapport was terug te vinden van de bevindingen van Michelle Bachelet tijdens haar bezoek aan Venezuela, is er een opvallende overeenkomst met het kort daarvoor uitgebrachte rapport van Amnesty International, die alle eerdere regime-change projecten van de VS (zoals in Afghanistan, Irak, Libie, Syrie, Iran, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, HongKong) met haar uiterst belastende rapporten gesteund heeft en zoals altijd verwijst naar anonieme bronnen. (zie ook deze analyse van Rick Sterling)

Op verzoek van de Hoge commissaris voor mensenrechten, reageerde de Venezolaanse regering in een vroeg stadium op het concept en weerlegde het met 8 algemene en 60 feitelijke argumenten. (zie eerste link hieronder) Geen enkel argument was voor de hoge commissaris blijkbaar een reden om iets aan haar concept te wijzigen.