Bron: Handsoffvenezuela-Nederland,
12 december 2019 ~~~ 

In het korte artikel in de NRC van 27 november, categorie “Diplomatie”, van Merijn de Waal, staan vijf beweringen, die alle vijf fout of misleidend zijn. De vermelde informatiebron is het Amerikaanse persbureau AP. De journalist en de eindreactie van de NRC, hadden de informatie moeten controleren.

In de titel “Nieuwe regering in Bolivia plaatst weer ambassadeur in VS” wordt weggelaten dat deze zgn. interim regering in feite een militaire junta-regering is, die zichzelf na een staatsgreep, zonder goedkeuring van de senaat en de zittende president aangesteld heeft, en die derhalve niet legitiem is.

Het korte artikel bevat 5 zinnen, waarvan er 3 grove fouten bevatten:

2e zin: “Het land had geen ambassadeur in Washington meer sinds een diplomatieke rel tussen de vorige, linkse president Evo Morales en de toenmalige regering-Bush, in 2008.”

In 2008 gaf Amerikaans Ambassadeur Philip Goldberg steun aan een staatsgreepppoging, die begon als een afscheidingsbeweging in witte regio’s, m.n. Santa Cruz. Ook had de ambassade een politiedienst omgekocht, en was betrokken bij illegaal afluisteren. Het is op zijn minst verwarrend om hier van een ‘diplomatieke rel’ te spreken

3e zin: De anti-Amerikaans ingestelde Morales trad eerder deze maand af temidden van volksprotesten over zijn omstreden herverkiezing.

De term “anti-Amerikaans” refereert aan de uitspraak van George W. Bush: “either you’re with us, or you are against us” (2001), en geeft het verkeerde beeld, dat president Morales een bedreiging voor America zou zijn. Het omgekeerde is echter waar: America heeft de soevereiniteit en stabiliteit van Bolivia veelvuldig bedreigd, en heeft ook samengespannen met de militairen en fascistenleiders die op 10 november een staatsgreep uitvoerden. Een president die voor zijn volk kiest , tegen de wil van de VS en een witte Boliviaanse elite, volgt een onafhankelijke koers. Het label ‘Pro-Boliviaans’ past hier beter dan ‘anti-Amerikaans’

Morales is niet afgetreden vanwege ‘volksprotesten’. Bolivia werd voor en direct na de verkiezingen geteisterd door de gewelddadige sabotage van fascistische groeperingen zoals het ‘Santa Cruz Civic Committee’ o.l.v. Luis Fernando Camacho.
Morales heeft op correcte wijze leiding gegeven aan het handhaven van de orde, ondanks de valse veroordelingen van de OAS, Amnesty International en de VN, en alle negatieve berichtgeving in de gevestigde media in binnen en buitenland.

De rapporten van de OAS over verkiezingfraude en van Amnesty International over disproportioneel geweld waren verzonnen en op geen enkel feit gebaseerd. De rol van de OAS is reeds lang bekend, o.a. vanwege haar goedkeuring aan voorgaande staatsgrepen: Het is een regime-change instrument van de VS, dat diens inbreuk op het souvereiniteitsprincipe van onafhankelijke staten verhullen moet.

Ook Amnesty International speelt een rol in de Amerikaanse agressie tegen soevereine staten. Hun rapporten moeten de militaire interventies een humanitair karakter geven. Amnesty International heeft vergelijkbare mensenrechtenschendingen ‘geconstateerd’ in de aanloop van regime-change operaties zoals in Irak, Iran, Yugoslavie, Oekraïne, Libië, Syrië, Honduras, Nicaragua, Venezuela en nu dus Bolivia. Al haar bronnen en getuigen zijn volledig anoniem, waardoor enige controle van de beweringen in de rapporten onmogelijk is. Het is de kwalijke geheime agenda van deze door de VS opgerichte en gecontroleerde ‘NGO’. Helaas wordt Amnesty International door de wereldpers en de VN nog steeds als een betrouwbare autoriteit gezien en haar rapporten klakkeloos overgenomen, met tal van nationale en internationale instituten in haar kielzog volgend.

4e zin: Hij vluchtte naar Mexico en in het machtsvacuüm dat hij achterliet greep de rechtse senator Áñez de macht.

Er is een staatsgreep uitgevoerd, waarbij de met 47% van de stemmen herkozen president en zijn ministers moesten vluchten voor hun leven. Om dan te spreken van ‘een machtvaccuum dat hij achterliet’ is een uiterst cynische verdraaiing van feiten. Ook de vermelding “greep de rechtse senator Áñez de macht” geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid. De ultra-religieuze fascist Anez werd door de legertop in de positie van interim president geplaatst. Zij is niet meer dan een marionet van de door de VS gesteunde Militaire Junta.

Van een dagblad dat zich richt op kritische lezers, zou je een correctere berichtgeving mogen verwachten. We zullen een evt reactie van de NRC op deze kritiek onderaan dit artikel bijplaatsen.