Bron: Telesurtv 11 september 2019  ====  
“Het is pijnlijk dat landen die door Amerikaanse troepen zijn binnengevallen en wier volkeren zijn afgeslacht door de toepassing van TIAR, vandaag een soortgelijke misdaad tegen een broederland onderschrijven,” zei de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza heeft woensdag in een verklaring, voornemen om onder druk van een groep regeringen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Inter-American Reciprocal Assistance Agreement (TIAR) tegen Venezuela te activeren, afgewezen

“Het is pijnlijk dat landen die door Amerikaanse troepen zijn binnengevallen en wier volkeren zijn afgeslacht door de toepassing van de TIAR, vandaag een soortgelijke misdaad tegen een broederland onderschrijven, in een duidelijk ongeldige sessie van de OAS,” aldus de verklaring.

Tijdens de OAS-vergadering stemden 12 landen voor de uitvoering van een initiatief tegen Venezuela, zeggend dat het land “een bedreiging vorm voor de veiligheid van de regio”, nadat Colombia Venezuela ervan beschuldigde dat het gewapende groepen op zijn grondgebied zou beschermen.

Venezuela heeft de beschuldiging verworpen en gewezen op het gebrek aan bewijs, en bevestigt dat deze beschuldigingen slechts een excuus zijn voor militaire interventie.

De TIAR is een overeenkomst ondertekend in september 1947 in Rio de Janeiro, Brazilië. Het functioneert als een wederzijds verdedigingsmechanisme tussen de lidstaten van de OAS. Het verdrag werd door de Verenigde Staten in de context van de Koude Oorlog aan de regio opgelegd, met als doel militaire interventies om ideologische redenen in Latijns-Amerika te legitimeren.

“De Bolivariaanse Republiek Venezuela roept de landen en volkeren van de regio op om de ambities van deze kleine groep landen, die de vrede en integriteit van het land en het hele continent bedreigt, krachtig af te wijzen”, aldus de verklaring.


Venezuela hekelt voor de internationale gemeenschap de beruchte beslissing van een kleine groep regeringen die zijn afgestemd op de belangen van de VS, om te proberen de ongeldige activering van de TIAR, een imperiaal instrument van de geschiedenis van ons continent, te implementeren

Het Zuid-Amerikaanse land trok zich in 2013 terug uit het verdrag samen met andere landen die deel uitmaken van de Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), waaronder Bolivia, Ecuador en Nicaragua.

De door de door de oppositie gecontroleerd Nationale Assemblee van Venezuela, zonder authoriteit en geschorst sinds 2016, keurde op 23 juli 2019 illegaal en ongrondwettelijk de heropneming van het verdrag goed. Een flagrante schending van de Grondwet, artikel 236, dat stelt dat de publieke persoon die uit functie “verdragen en internationale overeenkomsten toewijst en ratificeert” de president kan en moet zijn, en niet de wetgevers.

“Venezuela blijft gehecht aan het Handvest van de Verenigde Naties, aan de eerbiediging van het internationaal recht, aan de praktijk van multilateralisme en vredesdiplomatie, aan het zoeken naar dialoog temidden van de diversiteit, coëxistentie en welzijn van onze volkeren”, concludeerde het ministerie van Buitenlandse Zaken.