Bron: Lode vanOost 
in dewereldmorgen.be - 12 juli 2019  ====  

Parlementsvoorzitter Juan Guaidó en zelfverklaard president ontving op 21 juni VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet. Foto: Asamblea Nacional

Analyse – Lode Vanoost

Het recent rapport over Venezuela van VN-Hoog Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet kreeg na publicatie onmiddellijk ruime aandacht in alle grote media. Een en ander blijkt echter niet zo eenduidig te zijn als wordt verkondigd. Een kritische analyse van dit VN-document.

Volgens de inleiding van het rapport hebben de onderzoekers van het VN-Hoog Commissariaat 558 personen geïnterviewd. In voetnoot 3 staat echter dat 460 van die gesprekken niet in Venezuela zelf doorgingen maar in Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Mexico, Spanje en Peru.

De 98 overige interviews hadden plaats ‘op afstand’ (‘de manera remota’ in de Spaanse tekst, ‘remotely’ in de Engelse versie), een vage omschrijving die suggereert dat Venezolanen in Venezuela alleen via telefoon, e-mail of andere communicatie deelnemen aan het onderzoek, nooit rechtstreeks ter plaatse. Er werd met andere woorden voor dit rapport geen enkel gesprek in Venezuela zelf gevoerd. VN-Hoog Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet bezocht weliswaar Venezuela maar 82 procent van alle gesprekken hadden plaats in andere landen.
Vage vermelding ‘economische sancties’

Het rapport vermeldt de economische sancties door de VS, de EU en een aantal Latijns-Amerikaanse landen wel, maar altijd in de context van andere verklaringen, nooit als een specifiek probleem op zichzelf.

Lees het restant van de tekst
VN-rapport Venezuela is geen neutraal document op dewerldmorgen.be
(NL, c.a. 10 minuten leestijd)