Wereldwijd wordt er een nieuwe aanval op Venezuela voorbereid, om zgn. humanitaire redenen en omdat de buurlanden overlopen zouden worden met vluchtelingen uit Venezuela.
Pence trapte de bal af op de VN-Veiligheidsraad. Alle kranten en Radio/Televisie programmas volgen braaf.

Een veroordeling in de UN-veiligheidsraad kan startsein zijn van een Militaire interventie, vergelijkbaar met de snelle vernietiging van Libye door de VS+Nato in 2011.
Rusland en China hebben toendertijd ingestemd, maar achteraf hun fout ingezien. Dat gaat dus niet meer gebeuren. Ze zullen steeds gebruik maken van hun Veto-recht.

De gevestigde media zullen de ‘dictatoriale regimes’ van Rusland en China vervolgens de schuld geven van de ‘humanitaire’ problemen, die in feite door de VS en haar bondgenoten veroorzaakt worden: Door de illegale sancties, de illegale agressie, sabotage en staatsgreeppogingen, en de illegale oorlogsdreigingen.
In feite zijn het Rusland , China en Cuba die het door sancties bedreigde land humanitaire steun verlenen.

Hieronder volgt de fact-check van Pasqualina Curcio Curcio, die op basis van de gegevens van de CIA eenvoudig zelf uit te voeren is.

Bron: Pasqualina Curcio Curcio van  Redangostura.org.ve op popularresistance.org, 
 July 10, 2019
foto-dossier van de CIA-pagina’s over de emigratiegraad in 2018

Het verhaal dat in 2018 meer dan 3 miljoen mensen uit Venezuela zijn geëmigreerd klopt niet.

Donald Trump, evenals alle woordvoerders van het Witte Huis, hebben onvermoeibaar gezegd dat Venezuela een diepe humanitaire crisis doormaakt die “miljoenen Venezolanen gedwongen heeft te vluchten”. Een uitspraak die ze hebben geprobeerd te positioneren, om een ​​interventie te rechtvaardigen.

Deze verklaring komt niet overeen met de gegevens die zijn gepubliceerd op de website ‘The World Factbook’ van de Central Intelligence Agency [CIA].

De CIA meldt dat in het jaar 2018 de netto migratiegraad in Venezuela -1,2 migranten per 1000 inwoners betrof. De migratiegraad geeft het verschil aan tussen de mensen die binnenkomen en degenen die het land verlaten gedurende één jaar, voor elke 1000 inwoners.

Aangezien Venezuela 31.689.175 inwoners heeft, laten berekeningen zien, dat er volgens dit CIA-gegeven in het jaar 2018 netto 38.027 mensen zijn geëmigreerd en niet 3.400.000, zoals Pence verklaarde in de VN-Veiligheidsraad.

Voor de berekening wordt een eenvoudige berekening toegepast: als er voor elke 1000 inwoners 1,2 emigreerden, hoeveel is dat er dan op een totale populatie van 31.689.175?
De oplossing is eenvoudig:
(31.689.175 * 1.2) / 1000.
Rekenvaardigheid op het niveau van de bovenbouw basisschool. Misschien was het een misrekening van het centrale intelligente bureau.

Volgens dit resultaat zouden er 3.361.973 mensen hebben moeten binnenkomen, indien er zogezegd 3.400.000 mensen Venezuela verlaten hebben, zodat er een netto-verschil van 38.027 mensen zou worden gevonden.

Relatief vergelijkbare cijfers worden door de Wereldbank gerapporteerd in haar database. Volgens deze organisatie bedroeg de netto migratie in Venezuela in 2017: 60.493 mensen. Dichter bij 38.027 dan bij de 3.400.000 die Pence aanvoerde, en die al de bondgenoten van de VS herhaalden in de VN-Veiligheidsraad.

Naast de basisberekeningen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, is er een kwestie van logica. Heeft het Witte Huis zich afgevraagd, wat het effect is van die 3,4 miljoen Venezolanen die zijn geëmigreerd? Volgens Trump is Venezuela een risico voor de regio omdat naburige landen deze miljoenen Venezolanen moesten ontvangen.

Volgens de CIA zelf zijn de netto migratie cijfers van Venzuela’s buurlanden echter allemaal negatief. Met andere woorden, er zijn meer mensen vertrokken dan in die landen zijn binnengekomen: Colombia -0,60; Brazilië -0,10; Peru -2.10; Dominicaanse Republiek -2.60; Panama -0,20; Argentinië -0,10; Uruguay -0,90; Mexico -1,80; Ecuador 0,00. (per duizend inwoners)

Volgens de CIA was de netto migratie van deze landen in 2018 dus als volgt: Colombia 28.901; Brazilië 20.884; Peru 65.795; Dominicaanse Republiek 26.776; Panama 760; Argentinië 4.469; Uruguay 3.032; Mexico 226.726; Ecuador 0.
Hetgeen een totaal van 377.343 geeft. Als deze landen inderdaad 3,4 miljoen Venezolanen hebben ontvangen, moeten er 3.777.343 immigranten afkomstig zijn uit diezelfde landen, opdat de netto migratie 377.343 mensen zal zijn.

Het is waar dat het aantal Venezolanen dat om economische redenen emigreerde, is toegenomen. Wat niet waar is, is dat het er 3,4 miljoen zijn. Het is ook niet waar dat Venezuela het land is in Latijns-Amerika met de hoogste emigratie.

Het is niet waar dat we humanitaire hulp nodig hebben. Een opheffing van de financiële en commerciële blokkade door de VS en het beëindigen van de criminele aanval op onze valuta die hyperinflatie induceert, is meer dan genoeg.

Nog een paar gegevens: Volgens de CIA bedroeg de kindersterfte in Venezuela in 2018 bovendien 11,9 per 1000 levendgeborenen. Minder dan dat van Colombia 13.2; Ecuador 15,9; Brazilië 16,9; Peru 17.8 . En het algemene sterftecijfer bedraagt volgens de CIA 5,3 per 1000 inwoners, lager dan dat van Colombia 5,5; Peru 6,10; Chili 6.3; Brazilië 6,7; Argentinië 7.5.

Degene die vertelde dat de CIA liegt, is voormalig directeur van de CIA Mike Pompeo, nu de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken:

“Ik was de directeur van de CIA, we liegen, bedriegen en stelen. We hadden [daarvoor] zelfs trainingscursussen.’

We hebben een foto-dossier van de CIA-pagina’s gemaakt, waarop deze informatie wordt weergegeven, voor het geval we vanaf vandaag om onbekende redenen geen toegang ertoe zullen hebben. We deden hetzelfde met de gegevens op de website van de Wereldbank.