Bron: misionverdad 8 mei 2023 (SP),
 orinocotribune 9 mei 2023 ~~~

Deze maandag heeft het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uitgegeven waarin zegt blij te zijn met “het besluit op 4 mei 2023 van de Voorlopige Kamer van het Internationaal Strafhof (ICC) in verband met de zogenaamde ‘Venezuela I’-zaak.”

De officiële verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Venezuela, uitgegeven op 8 mei 2023, waarschuwt dat “in de bovengenoemd besluit wordt erkend dat het rapport van de afdeling Slachtofferherstel en Participatie van het Internationaal Strafhof alleen de meningen van ‘potentiële slachtoffers’ bevat, waarmee uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat er tot op heden geen slachtoffers zijn die als zodanig door het Internationaal Strafhof worden erkend.”

De Bolivariaanse Republiek Venezuela betreurt het echter dat zogenaamde ‘potentiële slachtoffers’, en met name sommige van de organisaties die hen vertegenwoordigen, mogelijk worden gebruikt om van het Internationaal Strafhof een politiek wapen tegen de democratische instellingen van Venezuela te maken.

Een nauwkeurige lezing van de uitspraak van het ICC, met name paragraaf 10, maakt duidelijk dat de beslissing een formaliteit is, gebaseerd op het verzoek van Venezuela om in detail te reageren op de beschuldigingen van elk vermeend slachtoffer. Met het besluit stelt het ICC slechts dat er “op dit niveau” nog geen “slachtoffers” zijn, maar slechts “potentiële slachtoffers”.

Klachten over de politisering van het ICC tegen Venezuela en andere landen zijn veelvuldig geweest sinds leden van het nationale en internationale anti-Chavismo hun zaak hebben gepresenteerd om president Nicolás Maduro en zijn regering aan te klagen wegens vermeende misdaden tegen de menselijkheid.

De Venezolaanse regering oordeelt dat “met deze uitspraak de Kamer van Voorlopige Vragen bevestigt wat Venezuela sinds het begin van het proces voor het ICC heeft volgehouden: er zijn geen slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid, aangezien voornoemde misdaden nooit op het nationale grondgebied hebben plaatsgevonden.”

Integendeel, “het is het volk van Venezuela dat sinds 2014 het slachtoffer is van blokkades en economische agressie, afgeleid van de unilaterale dwangmaatregelen die de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika hebben genomen, in duidelijke schending van het internationaal recht,” leest een ander fragment van de verklaring van Venezuela.

Tot slot veroordeelde het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken “deze strategie die de institutionele structuur van het Internationaal Strafhof gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met zijn aard en bestaansreden,” en stelde dat Venezuela hand in hand zal blijven werken met het ICC en het Statuut van Rome.

Topfoto: Aanklagers van het Internationaal Strafhof. Foto: EFE/File photo.


Er lopen twee andere ICC-zaken: