Bron: peoplesdispatch 3 maart 2023 ~~~

President Joe Biden heeft Uitvoeringsbevel 13692 van Obama tegen Venezuela verlengd, onder verwijzing naar een “ongewone en buitengewone bedreiging” voor de nationale veiligheid van de VS. De maatregel is gebruikt om een illegaal sanctieregime op te leggen tegen het socialistische land, zijn bevolking en zijn economie.

Amerikaanse sancties tegen Venezuela vernieuwd

Op woensdag 1 maart vernieuwde de Amerikaanse president Joe Biden een richtlijn die de nationale noodtoestand afkondigde “met betrekking tot de situatie in Venezuela.” De maatregel, Executive Order 13692 (uitvoeringsbevel 13692) genaamd, werd voor het eerst uitgevoerd door voormalig president Barack Obama in 2015 onder verwijzing naar een “ongewone en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten”. De Executive Order ging gepaard met sancties tegen zeven Venezolaanse functionarissen.

EO 13692, die met nog een jaar is verlengd, biedt de VS een uitgebreide basis om door te gaan met het opleggen van illegale en brutale unilaterale maatregelen tegen de Bolivariaanse Republiek Venezuela en de socialistische president Nicolás Maduro.

De VS beweren dat EO 13692 “niet gericht is tegen het volk of de economie van Venezuela”, maar zich richt op individuen. De sancties hebben echter een veel breder effect gehad, vooral in gevallen waarin het ging om overheidsfunctionarissen.

In 2021, na een bezoek aan Venezuela, merkte de speciale VN-rapporteur inzake de negatieve gevolgen van unilaterale dwangmaatregelen voor het genot van de mensenrechten, Alena Douhan, op dat “de op [8 maart] 2015 door de regering van de VS afgekondigde en herhaaldelijk verlengde nationale noodtoestand als reden voor de invoering van sancties tegen Venezuela niet voldoet aan de vereisten van artikel 4 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten”.

Ze benadrukte dat de unilaterale sancties tegen Venezuela’s economische sectoren, waaronder olie, mijnbouw en goud, een “schending van het internationaal recht” vormen. Douhan voegde eraan toe dat “het aangekondigde doel van de ‘maximale druk’ campagne [onder president Donald Trump] – het veranderen van de regering van Venezuela – [een schending was van] het beginsel van soevereine gelijkheid van staten en [een interventie vormde] in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela.”

Hoewel de VS en hun bondgenoten zijn verslagen in hun veelvuldige pogingen om president Maduro en de Bolivariaanse Revolutie omver te werpen, hebben zij hun aanvallen op Venezuela niet gestaakt, waarbij zij agressieve middelen zoals sancties gebruiken om de soevereiniteit van het land te ondermijnen, de economie te vernietigen en het leven van de bevolking te bedreigen.

President Biden heeft veel van de schadelijke erfenissen van zijn voorgangers in stand gehouden, waaronder de ingrijpende sancties die onder Trump in 2017 en opnieuw in 2019 aan Venezuela werden opgelegd.

De sancties, die gepaard gaan met een economisch embargo en de illegale inbeslagname van staatsactiva, hebben geleid tot een sterke toename van de voedselonzekerheid en het uitbreken van ziekten, terwijl honderdduizenden mensen de toegang tot medische behandeling wordt ontzegd. Zij hebben ook het vermogen van de regering belemmerd om kritieke infrastructuur, waaronder waterdistributiesystemen en elektriciteitsvoorziening, aan te leggen of te herstellen.

Deze unilaterale maatregelen tegen Venezuela zijn een voortdurende schending van de mensenrechten die de VS zo stoutmoedig beweert te verdedigen.

Topfoto: “U.S. Hands Off Venezuela” mars georganiseerd door de ANSWER coalitie in Washington D.C. in 2019. (Foto: Elvert Barnes, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)


Gerelateerd (berichten in dit archief):