Bron: Zoe Alexandra,  Enver Leon, 
Peoples Dispatch,16 maart 2023
(ook in spaans) ~~~ 

Het Peruaanse volk is drie maanden op straat gebleven sinds Pedro Castillo door een staatsgreep ten val werd gebracht.

De staatsgreep tegen de Peruaanse president Pedro Castillo op 7 december leidde tot een golf van massaprotesten in het Andes-land die tot op de dag van vandaag voortduurt. Tienduizenden mensen zijn door het hele land de straat opgegaan om te laten zien dat ze de feitelijke regering van Dina Boluarte en het Nationaal Congres verwerpen en om nieuwe verkiezingen en een grondwetgevende vergadering te eisen.

De reactie van de regering van Dina Boluarte was te proberen de eisen onwettig te verklaren en de mobilisaties krachtig te onderdrukken. Tot op heden heeft de repressie meer dan 60 levens geëist en de meeste eisen van de mensen op straat zijn genegeerd.

Om de huidige context in Peru na drie maanden mobilisatie te begrijpen, sprak Peoples Dispatch met de secretaris-generaal van de linkse politieke partij Nuevo Peru, Enver Leon.

Peoples Dispatch: Op 7 maart was het drie maanden geleden dat de staatsgreep tegen Pedro Castillo plaatsvond. Wat is er in die drie maanden gebeurd in Peru?

Enver León: Het zijn drie zware maanden geweest. Na de afzetting van Pedro Castillo is er vooral een opstand geweest van de bevolking in het zuiden, van de kameraden, broeders en zusters van het achterland, van het boerenland. Deze bevolking die in het begin, we zouden kunnen zeggen spontaan, massaal van het platteland naar de steden trok, marcheerde vreedzaam, maar ook met veel verontwaardiging.

De verontwaardiging is vooral omdat hun stem en de stem die ze hebben gegeven aan een president die identiek is aan hen, met voeten werd getreden, belasterd en ze voelden dat dit niet kan gebeuren en dat er een fundamentele verandering moet komen. Dit is iets wat ze altijd hebben gezegd, maar vervolgens stond de rechtervleugel niet toe dat Pedro Castillo namens de grote meerderheden regeerde. Tijdens zijn ambtstermijn werden er zeven ‘moties van vacature’ of ‘moties van afzetting’ ingediend tegen [Castillo], de laatste was toen hij op 7 december werd afgezet.

PD: Wat zijn de belangrijkste eisen van de mensen in de straten?

EL: De eerste eisen waren dat de stem van het volk gerespecteerd zou worden en dat Pedro Castillo gerespecteerd zou worden, en in het algemeen dat de discriminatie en het racisme in Peru, die erg sterk zijn, veroordeeld zouden worden. De eis die het volk vanaf het begin heeft gesteld is ook dat er fundamentele veranderingen moeten worden doorgevoerd met een nieuwe grondwet door middel van een grondwetgevende vergadering, met het verzoek om dit via een referendum te doen.

En toen kwamen de bloedbaden en de moorden. Er werden 60 broeders vermoord in het zuiden en ook twee in Lima. Ook na deze moorden door de gewapende strijdkrachten en de politie, heeft het Peruaanse volk geëist dat Dina Boluarte aftreedt als president van de Republiek, dat het Congres van de Republiek gesloten wordt en dat er nieuwe verkiezingen komen, onmiddellijke verkiezingen, voor het jaar 2023. Deze verzoeken zijn wijdverspreid en krachtig.

Maar net zoals de protesten sterk waren, was de repressie dat ook. Helaas kunnen we na vele jaren zien dat de strijdkrachten en de politie schieten om te doden en dat het een regime is zonder rechtsstaat. Het is zover gekomen dat als je vreedzaam gaat mobiliseren, ze je vergassen of met projectielen beschieten.

Ondertussen hebben de pers en de instellingen binnen de Peruaanse staat een heel specifiek verhaal dat helaas ingang heeft gevonden bij een bepaald deel van de bevolking, namelijk dat degenen die protesteren terroristen of communisten zijn en dat ze Peru in brand komen steken en de rechtsstaat aanvallen, waarmee ze in feite volledig ondermijnen wat er werkelijk gebeurt.

En als er geen internationale pers, alternatieve media en internationale mensenrechtenmissies waren geweest die Peru in de gaten hebben gehouden, zou de situatie niet de relevantie hebben gehad die ze nu op internationaal niveau heeft. Het moet ook gezegd worden dat de arbeidersklasse niet meer in de pers gelooft en dat er een compleet wantrouwen is.

De alternatieve pers probeert de mensen rechtstreeks het nieuws te brengen, en dat is wat veel mensen krijgen. Het is echter nog steeds onvoldoende omdat de regering verhard is en de onderdrukking doorgaat. We kunnen zien dat dit is om een gunstige balans te krijgen voor rechts, om toe te werken naar een fascistische regering in de toekomst die hun voortdurende overheersing kan garanderen, waar ze kunnen doorgaan met zich te versterken, en de Peruaanse bevolking kunnen blijven onderdrukken.

PD: Tijdens deze periode van mobilisaties hebben mensen veel gesproken over structureel racisme en discriminatie van inheemse mensen en boerengemeenschappen in Peru. Kun je vertellen hoe dat samenhangt met de recente politieke ontwikkelingen?

EL: Sommigen zeggen dat al 500 jaar, anderen zeggen dat sinds de republiek 200 jaar geleden werd opgericht, de inheemse bevolking, de boeren, altijd zijn genegeerd. En daar zijn veel uitingen van.

We kunnen kijken naar de strijd van de jaren ’50, waar de boeren vroegen om land, wat eindigde met de guerrilla’s van de jaren ’60, waar hervorming van de landbouw het doel van de guerrilla’s was. Dit ging verder met generaal Velasco Alvarado in de jaren 70, toen hij landbouwhervormingen voor alle boeren voorstond. Op een bepaalde manier stelde hij de hele sector in het gelijk die lange tijd gediscrimineerd was, maar zoals dat gaat in Peru kwam er toen een staatsgreep.

De landbouwhervorming werd praktisch geboycot en de situatie van de boeren, de kameraden van de hooglanden en de jungle werd ook vergeten. De staat is daar nooit verschenen. Er zijn geen scholen met zelfs maar een minimale structuur opdat de studenten van deze regio’s in vrede kunnen studeren. Er zijn geen veilige gezondheidscentra, laat staan ziekenhuizen. De mensen zijn volledig op zichzelf aangewezen om in hun basisbehoeften te voorzien.

In al die jaren zijn ze volledig genegeerd en nu hebben ze een episode van ineenstorting gehad. En sinds de val van Fujimori’s regering aan het begin van de jaren 2000 hebben deze mensen, die nu in opstand komen, altijd gestemd voor verandering. Ze hebben altijd op een democratische manier gehandeld met respect voor de spelregels van de rechtsstaat.

In 2005 stemden ze voor Toledo, omdat hij op de Andes leek, maar hij was een imperialist, onder andere. Vervolgens stemden ze in 2006 op Ollanta Humala en hij verloor. In 2011 won hij en ook hij verraadde de grote transformatie die hij beloofde.

In 2016 stemden de mensen op Verónika Mendoza, die derde werd, om vervolgens in 2021 op Pedro Castillo te stemmen. Met andere woorden, na de dictatuur en in deze 20 jaar van democratie hebben de mensen op een democratische manier geprobeerd om veranderingen te eisen met hun stem en dit werd uiteindelijk bereikt in deze verkiezing van 2021 met Pedro Castillo, maar de rechtervleugel stond het niet toe.

Deze lange geschiedenis, plus deze laatste ontwikkeling, maakt duidelijk dat ze zeggen: genoeg is genoeg! En dit komt duidelijk tot uiting in het feit dat onze zusters en broeders uit het zuiden, van het platteland, nu gepolitiseerd zijn. Hun strijd is politiek. Veel rechtse politici die ons jarenlang hebben geleid, vragen zich af waarom de strijd politiek is en wij zeggen: waarom zou het niet politiek kunnen zijn als we allemaal gepolitiseerd zijn?

En ik denk dat het vrij prijzenswaardig is dat deze mensen die zijn opgestaan al een politiek standpunt hebben met betrekking tot wat er gebeurt. Maar hun stem wordt niet gerespecteerd, niet vroeger en ook niet nu, want nu is de repressie veel erger geworden met de moorden waar we voortdurend onder lijden.

PD: Wat zijn de grootste uitdagingen voor links in dit scenario?

EL: Het is moeilijk, want hoewel het waar is dat de volksbeweging in opstand is gekomen en erg sterk is, zijn er geen leidende politieke organisaties die deze protesten echt hebben geïnitieerd of geleid.

Er is echter wel een kracht vanuit de mensen zelf met sterke motivaties en duidelijkheid. De mensen zijn met grote kracht naar buiten getreden. We zien dit met de nieuwe komst van de regio’s naar Lima, er is zoveel verontwaardiging dat deze strijd vanuit de regio’s is gecentraliseerd in Lima en ze proberen meer en meer om de organisatie te verbeteren.

Ik geloof dat dit de oplossing is die we zoeken, dat aangezien het grotendeels een politieke strijd is, de uitweg ook politiek moet zijn. En de politieke oplossing is om deze strijd te centraliseren door een sterke organisatie en eenheid op te bouwen met niet alleen de sociale bewegingen, maar ook de progressieve politieke organisaties, van links, en de burgers in het algemeen die bewogen zijn en solidariteit tonen met deze strijd.

Dit is de enige manier waarop we deze zeer sterke vijand kunnen verslaan. En we hebben het niet alleen over ultra-rechts, maar ook over liberaal rechts, dat nu samen optrekt, vooral in het Congres van de Republiek. En laten we hopen dat dit niet het geval zal zijn bij de volgende verkiezingen en dat de eenheid van links en de populaire sectoren zal zijn.

Als Nieuw Peru geloven we ook dat een ander belangrijk element van de democratische oplossing het houden van een referendum voor een nieuwe grondwet is. Ik denk dat dit een grote hulp zou zijn voor alle sectoren om hun standpunt kenbaar te maken. We geloven dat de meerderheid van de Peruanen een verandering van de grondwet wil, wat erg belangrijk is.


Topfoto: Spandoek van 23 december 2022 in Lima, Peru met de tekst “Geen doden meer, Dina treed af, het volk eist het!”. Foto: Zoe Alexandra