Bron: Ramón Pedregal Casanova
REDH-Cuba 14 maart 2023 (SP)
Resumen 21 maart 2023 (EN)

De Cubaanse samenleving, het Cubaanse volk, heeft zijn kandidaten gekozen en de massa, de vakbonds-, studenten-, vrouwen-, sport- en culturele organisaties vaardigen hen af… niemand mag het recht ontberen om te kiezen wie zij als de beste beschouwen.

In dit proces wordt een representatieve kandidatuur van alle sociale ruimten gevormd, en op deze matrix voeren de mensen die gekozen zijn vanwege hun eerlijkheid, hun politieke capaciteit, hun toewijding, de volgende uitingen van volksmacht uit: het versterken van de vorderingen, het verzamelen en wijzigen, het blootleggen van hun project, alles wat veranderd moet worden. Zo manifesteert zich de sociale verandering waarvoor het Cubaanse volk elke dag werkt en waarmee het zich tegen het imperium verdedigt.

Degenen die ervoor kiezen het volk te vertegenwoordigen, hebben de plicht uitleg te geven, plannen, tekortkomingen en resultaten bloot te leggen, het werk en de resultaten ervan te tonen. Zij ontvangen geen beloningen voor hun politieke werk, hun inzet voor Cuba is typerend voor mensen met een groot bewustzijn, ethiek en moraal die hun eigen werk verdedigen. Ze zijn onbetaalbaar. Zij leggen verantwoording af aan het volk zonder hun andere taken op te geven.

Zij zijn kiezers vanaf 16 jaar, zeer jong, ja, en het is een feit dat de Revolutie in hun academische groei aandacht besteedt aan sociale kennis en geëngageerde en solidaire vorming, het is integraal, en op 16-jarige leeftijd tonen zij betrokkenheid bij hun omgeving, iets wat in de kapitalistische wereld zeer zelden wordt aangetroffen bij mensen van die leeftijd, noch bij ouderen. De revolutie, in de strijd tegen de dagelijkse Yankee-agressie, heeft als een van haar eerste taken de vorming van professionals, en samen daarmee bevordert zij hun ontwikkeling in de maatschappij, om dieper mens te worden. Jonge mensen hebben de taak om een beter land te maken, ze kijken naar de toekomst en de toekomst roept hen en zegt hen dat ze het kunnen, ze weten dat Martí, Fidel, Che, en alle helden, met hun leven hebben geleerd dat … beter mogelijk is. Vandaag zijn Raúl en Díaz Canel de bekendste voortzetters.

Voor de verkiezingen zullen zij, na de repetities op de 14e en 18e met vrijwilligerswerk te hebben doorstaan, de openbare en verzamelde besprekingen voor het werkprogramma van de kandidaten intensiveren, en uitrusten of zich bezinnen op de 25e in afwachting van de 26e, om hun vertrouwen in hun eigen revolutie te tonen. Het Nationaal Parlement van de Volksmacht, dat, zoals reeds gezegd, uit alle maatschappelijke geledingen is voortgekomen, zal voor 55% uit vrouwen bestaan, 20% van de kandidatuur is jonger dan 35 jaar en 45% bestaat uit zwarten en mulatten. Cuba is momenteel een vergadering die zich uitbreidt en haar leiderschap kiest met voorstellen om vooruit te komen, te corrigeren en te vervangen. Dit alles doet me de Amerikaanse agressie niet vergeten, die al meer dan 60 jaar aanhoudt, en misschien doet dat me denken aan enkele coupletten van het lied Het lied van de groep Buena Fe: “Wat je goed doet wordt doodgezwegen, wat je goed doet wordt gemanipuleerd, wat je slecht doet wordt versterkt”. Elke stap die Cuba zet wordt doodgezwegen, gemanipuleerd of veroordeeld, maar Cuba laat zich niet manipuleren en verdedigt zich door verbeteringen aan te brengen in zijn interne leven, het staat met de grootste wil op tegen de blokkade, die door de hele wereld in woorden is veroordeeld, die door het internationaal recht is veroordeeld, die als genocide wordt gekwalificeerd, vervolgens zal het nooit worden vergeten, en ondanks alles begeleidt Cuba zijn zelfverdediging altijd door bij te dragen aan de vrede en de internationalistische solidariteit. Ondanks alle moeilijkheden zegt en streeft de revolutionaire leiding zelf ernaar te laten zien dat beter mogelijk is.

In Cuba is alles vrijwillige energie, en met de stemming van de 26e wordt de frontlinie versterkt. Cuba, het volk dat de grootste moeilijkheden heeft doorstaan en overwonnen, heeft zijn dag, 26 maart, om de overwinningen te vieren tegen de covid, tegen de branden, tegen de criminele blokkade die het te verduren heeft, ondanks de menselijke verliezen… Het Cubaanse volk creëert volksmacht: democratie is de regering van het volk, en het volk zal in de Nationale Vergadering de mensen brengen die het meest voorbereid en bereid zijn om te veranderen wat veranderd moet worden. Met hun stem zal het Cubaanse volk als eerste maatregel een grootheid versterken die het in de ogen van de wereld illustreert: zijn eenheid.


Relevante informatie over de algemene verkiezingen in Cuba, 2023.

Bron: Cubaanse regering 

Op 26 maart vinden in Cuba de algemene verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de Nationale Vergadering van Volksmacht in haar Xe-zittingsperiode. Op 1 december 2022 lanceerde de Raad van State de oproep voor nationale verkiezingen om voor een periode van vijf jaar de afgevaardigden te kiezen die de Nationale Vergadering van Volksmacht zullen samenstellen.

In de eerste week van februari vond het nominatieproces plaats in de gemeentevergaderingen in het hele land en van 6 februari tot 24 maart zullen de genomineerden een rondreis maken langs de gemeenten die zij vertegenwoordigen om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van de bevolking. Tegelijkertijd moet de nationale verkiezingsraad de kandidaten certificeren.

Er zijn 470 kandidaten goedgekeurd, waarin verschillende sectoren van de Cubaanse samenleving vertegenwoordigd zijn. Van de 470 kandidaten zijn 221 (47,02%) basisafgevaardigden, 135 (28,7%) van provinciale afkomst en 114 (24,2%) staatsburgers.

De meest vertegenwoordigde sectoren zijn: Algemeen onderwijs (7,7 %); Gezondheid (6,6 %); Hoger onderwijs (5,1 %); Sport (2,6 %) en Pers (2,1 %). Ook vertegenwoordigers van onder meer de coöperatief-agrarische sector, de nieuwe economische actoren en de landsverdediging vallen op.

Van de 470 voorgedragen afgevaardigden in de Nationale Vergadering van Volksmacht is 55,3% vrouw; 20% zijn jongeren tot 35 jaar; 45,5% zijn zwarten en gemengd; 95,3% heeft een universitair diploma; en de gemiddelde leeftijd van allen is 46 jaar, de jongste kandidatuur in de geschiedenis.

De samenstelling van de X-Legislatuur, met 470 kandidaat-afgevaardigden, betekent een vermindering van het aantal leden van de Nationale Vergadering, dat thans 605 afgevaardigden bedraagt; het aantal afgevaardigden per provincie wordt verminderd, maar het uitgangspunt dat elke gemeente ten minste 2 afgevaardigden heeft, wordt gehandhaafd. De gemeente met het grootste aantal kandidaten is Santiago de Cuba met 17, in verhouding tot haar grote bevolking, die 508.107 inwoners bedraagt.

De algemene stemming voor de verkiezing van provinciale afgevaardigden en gedeputeerden begon na de goedkeuring van wet 72, op 15 oktober 1992, tijdens de IIIe zittingsperiode.

De Nationale Volksvergadering is het hoogste orgaan van de staatsmacht. Zij vertegenwoordigt het hele volk en drukt zijn soevereine wil uit, in overeenstemming met artikel 102 van de grondwet van de Republiek Cuba. Het is een democratisch, electief, representatief en verantwoordelijk orgaan, samengesteld uit afgevaardigden gekozen door de vrije, gelijke, directe en geheime stemming van de kiezers, in de verhouding en volgens de procedure vastgelegd in de kieswet.

Het Cubaanse systeem is perfect, niet volmaakt, en met dit in gedachten heeft het verkiezingsproces dat op 1 december 2022 begon en tot 26 maart zal duren, het motto #MejorEsPosible (Beter is Mogelijk).


Gerelateerd (berichten in dit archief):