Bron: Pepe Escobar 
The Cradle,10 januari 2023 ~~~ 

Een voormalige medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst heeft bevestigd dat de chaotische Maidan-opstand die op 8 januari in Brasilia werd opgevoerd een CIA-operatie was, en heeft deze in verband gebracht met de recente pogingen tot kleurenrevolutie in Iran.

Op zondag bestormden vermeende aanhangers van de voormalige rechtse president Jair Bolsonaro het Braziliaanse Congres, het Hooggerechtshof en het presidentieel paleis, omzeilden zwakke veiligheidsbarricades, klommen op daken, sloegen ruiten in en vernielden openbare eigendommen, waaronder kostbare schilderijen, terwijl ze opriepen tot een militaire staatsgreep als onderdeel van een plan om de gekozen president Luis Inacio “Lula” da Silva te verwijderen.

Volgens de Amerikaanse bron is de reden om de operatie – die zichtbare tekenen van overhaaste planning vertoont – nu te organiseren, dat Brazilië op het punt staat zich opnieuw te doen gelden in de mondiale geopolitiek naast de BRICS-staten Rusland, India en China.

Dat suggereert dat de CIA planners fervente lezers zijn van Credit Suisse strateeg, voormalig New York FED medewerker Zoltan Pozsar. In zijn baanbrekende rapport van 27 december, getiteld War and Commodity Encumbrance, stelt Pozsar dat “de multipolaire wereldorde niet wordt opgebouwd door de staatshoofden van de G7, maar door de ‘G7 van het Oosten’ (de BRICS-staatshoofden), die eigenlijk een G5 is, maar vanwege ‘BRICSpansion’ ben ik zo vrij geweest naar boven af te ronden.”

Hij verwijst hier naar berichten dat Algerije, Argentinië en Iran zich reeds hebben aangemeld om toe te treden tot de BRICS – of liever de uitgebreide versie ervan, “BRICS+” – en dat verder belangstelling is getoond door Saudi-Arabië, Turkije, Egypte, Afghanistan en Indonesië.

De Amerikaanse expert trok een parallel tussen de Maidan van de CIA in Brazilië en een reeks recente straatdemonstraties in Iran die door de CIA werden gebruikt als onderdeel van een nieuwe kleurenrevolutie: “Deze CIA-operaties in Brazilië en Iran lopen parallel met de operatie in Venezuela in 2002 die in het begin zeer succesvol was omdat relschoppers erin slaagden Hugo Chavez gevangen te nemen.”

Opkomst van de “G7 van het Oosten”

De Straussiaanse neocons aan de top van de CIA, ongeacht hun politieke gezindheid, zijn razend dat de “G7 van het Oosten” – in de vorm van de BRICS+-configuratie van de nabije toekomst – zich snel uit de baan van de Amerikaanse dollar verwijderen.

Straussian John Bolton – die onlangs bekend heeft gemaakt dat hij zich kandidaat wil stellen voor het presidentschap van de VS – eist nu dat Turkije uit de NAVO wordt gezet, terwijl het Zuiden van de wereld zich in hoog tempo aanpast aan nieuwe multipolaire instellingen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en zijn nieuwe Chinese ambtgenoot Qin Gang hebben zojuist de samenvoeging aangekondigd van het door China gestuurde Belt and Road Initiative (BRI) en de door Rusland gestuurde Eurasia Economic Union (EAEU). Dit betekent dat het grootste handels-/verbindings-/ontwikkelingsproject van de 21e eeuw – de Chinese Nieuwe Zijderoute – nu nog complexer is en zich blijft uitbreiden.

Dat maakt de weg vrij voor de invoering van een nieuwe internationale handelsmunt die de Amerikaanse dollar moet vervangen. Naast een intern debat tussen de BRICS is het besprekingsteam dat is opgericht tussen de EAEU en China een van de belangrijkste mechanismen. Na afloop zullen deze besprekingen worden voorgelegd aan de BRI-EAEU-partnerlanden en natuurlijk aan de uitgebreide BRICS+.

Lula aan het roer in Brazilië, in wat nu zijn derde niet-succesvolle presidentschap is, zal een enorme impuls geven aan BRICS+. In de jaren 2000 was Lula, zij aan zij met de Russische president Poetin en de voormalige Chinese president Hu Jintao, een belangrijke bedenker van een diepere rol voor BRICS, met inbegrip van handel in hun eigen valuta.

BRICS als “de nieuwe G7 van het Oosten”, zoals Pozsar die definieert, is meer dan onaanvaardbaar – zowel voor de Straussiaanse neoconsisten als voor de neoliberalen.

De VS worden langzaam maar zeker uit het grotere Eurazië verdreven door de gezamenlijke acties van het strategisch partnerschap tussen Rusland en China.

Oekraïne is een zwart gat – waar de NAVO een vernedering tegemoet gaat waarbij Afghanistan op Alice in Wonderland zal lijken. Een zwakke EU die door Washington wordt gedwongen te de-industrialiseren en tegen absurd hoge kosten Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) te kopen, heeft geen essentiële hulpbronnen voor het Rijk om te plunderen.

Geo-economisch gezien blijft dan het door de VS gedomineerde “westelijk halfrond” over, met name het immense energierijke Venezuela als belangrijkste doelwit. En geopolitiek gezien is Brazilië de belangrijkste regionale speler.

Het Straussiaanse neoconspel bestaat erin alles in het werk te stellen om de Chinese en Russische handelsexpansie en politieke invloed in Latijns-Amerika, dat Washington nog altijd “onze achtertuin” noemt, te voorkomen, ongeacht het internationale recht en het begrip soevereiniteit. In tijden waarin het neoliberalisme zo “inclusief” is dat zionisten hakenkruizen dragen, is de Monroe Doctrine terug, maar dan heftiger.

Alles over de “strategie van spanning

Aanwijzingen voor Maidan in Brazilië zijn bijvoorbeeld te vinden bij het US Army Cyber Command in Fort Gordon, waar het geen geheim is dat de CIA in de aanloop naar de recente presidentsverkiezingen honderden medewerkers overal in Brazilië heeft ingezet – trouw aan het draaiboek van de “strategie van spanning”.

CIA-gesprekken werden onderschept in Fort Gordon sinds medio 2022. Het hoofdthema was toen het opleggen van een wijdverbreide verhaal dat “Lula alleen zou kunnen winnen door vals te spelen”.

Een belangrijk doel van de CIA-operatie was om met alle middelen het Braziliaanse verkiezingsproces in diskrediet te brengen, om zo de weg vrij te maken voor een voorverpakt verhaal dat nu uit elkaar valt: ‘een verslagen Bolsonaro die Brazilië ontvlucht en zijn heil zoekt in het landhuis Mar-a-Lago van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump’. Bolsonaro, geadviseerd door Steve Bannon, ontvluchtte Brazilië en sloeg de inauguratie van Lula over, omdat hij bang is vroeg of laat voor de rechter te moeten verschijnen. En trouwens, hij is in Orlando, niet in Mar-a-Lago.

De kers op de oudbakken Maidan-taart was wat er afgelopen zondag gebeurde: het verzinnen van een 8 januari in Brasilia die de gebeurtenissen van 6 januari 2021 in Washington weerspiegelt, en natuurlijk het inprenten van de link tussen Bolsonar en Trump. [Red: Inderdaad is dat het mainstream verhaal geworden]

Het amateuristische karakter van 8 januari in Brasilia suggereert dat de CIA-planners verdwaalden in hun eigen complot. De hele klucht kon niet anders dan worden voorzien vanwege het verslag van Pozsar, dat iedereen die ertoe doet heeft gelezen op de as New York-Beltway.

Wat duidelijk is, is dat voor sommige facties van het machtige Amerikaanse establishment het koste wat kost wegwerken van Trump nog crucialer is dan het verlammen van de rol van Brazilië in BRICS+.

Ten aanzien van de interne factoren van Maidan in Brazilië, ontleend aan de romanschrijver Gabriel Garcia Marquez, loopt en praat alles als de Kroniek van een Voorspelde Coup. Het is onmogelijk dat het veiligheidsapparaat rond Lula deze gebeurtenissen niet had kunnen voorzien, vooral gezien de tsunami van signalen op sociale netwerken.

Er moet dus een gezamenlijke inspanning zijn geweest om zachtjes – zonder enig voorafgaand groot geweld – op te treden, terwijl slechts het gebruikelijke neoliberale gebrabbel werd uitgedragen.

Het kabinet van Lula is immers een puinhoop, met ministers die voortdurend met elkaar botsen en sommige leden die zelfs enkele maanden geleden nog Bolsonaro steunden. Lula noemt het een “regering van nationale eenheid”, maar het lijkt meer op een smakeloze lappendeken.

De Braziliaanse analist Quantum Bird, een wereldwijd gerespecteerde natuurkundige die na een lange periode in NAVO-landen naar huis is teruggekeerd, merkt op dat er “te veel actoren in het spel zijn en te veel tegengestelde belangen. Onder de ministers van Lula bevinden zich Bolsonaristen, neoliberale radicalen, bekeerlingen tot het klimaatinterventionisme, beoefenaars van identiteitspolitiek en een uitgebreide fauna van politieke neofieten en sociale klimmers, die allemaal goed aansluiten bij de imperiale belangen van Washington.”

Door de CIA opgehitste “militanten” in de aanval

Een plausibel scenario is dat machtige sectoren van het Braziliaanse leger – in dienst van de gebruikelijke Straussiaanse neo-con denktanks, plus mondiaal financieel kapitaal – niet in staat waren een echte staatsgreep te plegen, gezien de massale afwijzing door de bevolking, en in het beste geval genoegen moesten nemen met een “zachte” farce. Dat illustreert hoezeer deze zelfverheerlijkende en uiterst corrupte militaire factie geïsoleerd is van de Braziliaanse samenleving.

Wat zeer verontrustend is, zoals Quantum Bird opmerkt, is dat de eenstemmige veroordeling van 8 januari van alle kanten, terwijl niemand de verantwoordelijkheid nam, “laat zien hoe Lula vrijwel in zijn eentje navigeert in een ondiepe zee die wordt belaagd door geslepen koralen en hongerige haaien.”

“dat Lulaa in zijn eentje een federale interventie afkondigt, zonder sterke confrontaties met zijn eigen regering of relevante autoriteiten, getuigt van een geïmproviseerde, ongeorganiseerde en amateuristische reactie”, voegt hij eraan toe

En dat allemaal, nogmaals, nadat door de CIA aangestuurde “militanten” de “protesten” al dagenlang openlijk organiseerden op sociale media.

Hetzelfde oude CIA draaiboek blijft werkzaam. Het blijft verbijsterend hoe gemakkelijk het is om Brazilië, een van de natuurlijke leiders van het Zuiden, te ondermijnen. Pogingen tot staatsgrepen van de oude stempel en tot regimewisseling/kleurenrevolutie zullen blijven plaatsvinden – denk aan Kazachstan begin 2021 en Iran nog maar een paar maanden geleden.

Hoezeer de zichzelf ophemelende factie van het Braziliaanse leger ook denkt dat zij het land onder controle heeft, als de grote massa van Lula met volle kracht de straat op gaat tegen de klucht van 8 januari, zal de onmacht van het leger duidelijk zichtbaar komen. En aangezien dit een CIA-operatie is, zullen deze handlangers hun tropische militaire vazallen opdragen zich als struisvogels te gedragen.

De toekomst is helaas onheilspellend. Het Amerikaanse establishment zal niet toestaan dat Brazilië, de BRICS-economie met het beste potentieel na China, weer met volle kracht en synchroon met het strategisch partnerschap tussen Rusland en China actief wordt.

Straussiaanse neocons en neoliberalen, erkende geopolitieke jakhalzen en hyena’s, zullen nog woester worden naarmate de “G7 van het Oosten”, inclusief Brazilië, een einde maakt aan de heerschappij van de Amerikaanse dollar en de imperiale controle over de wereld verdwijnt.

Pepe Escobar is columnist bij The Cradle, eindredacteur bij Asia Times en een onafhankelijk geopolitiek analist gericht op Eurazië. Sinds het midden van de jaren tachtig woont en werkt hij als buitenlands correspondent in Londen, Parijs, Milaan, Los Angeles, Singapore en Bangkok. Hij is de auteur van talloze boeken; zijn laatste is Raging Twenties.


Gerelateerd (berichten in dit archief):