Bron: Katharina Hempfing, Mexico City.
amerika21 6 augustus 2022 ~~~

De Mexicaanse regering zal in beroep gaan tegen het vonnis van de zesde administratieve rechtbank waarbij Bayer-Monsanto een voorlopige voorziening werd toegekend tegen het presidentieel decreet waarbij genetisch gemodificeerde maïs wordt verboden en glyfosaat geleidelijk wordt afgeschaft. Door het beroep wordt de zaak nu doorverwezen naar een collegiale rechtbank om te beslissen of de uitspraak moet worden bevestigd of vernietigd. Het Amerikaanse Monsanto werd in 2018 overgenomen door het Duitse Bayer AG.

Het decreet, dat is goedgekeurd door de regering van president Andrés Manuel López Obrador, heeft tot doel het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat op Mexicaans grondgebied, alsook het gebruik van genetisch gemodificeerde maïs tot 2024 te verbieden. Aan het decreet is jaren van politiek getouwtrek voorafgegaan.

De nationale campagne “Sin Maíz no hay País” (Zonder maïs geen land) “heeft de beslissing van rechter Francisco Javier Rebolledo Peña scherp veroordeeld”. De rechter verklaarde het in december 2020 gepubliceerde decreet ongrondwettig, waardoor de producent van genetisch gemodificeerde zaden glyfosaat mag blijven gebruiken en importeren. Zij had de uitspraak gedaan “ten gunste van de belangen van Bayer-Monsanto […], een bedrijf dat de gezondheid van miljoenen mensen over de hele wereld heeft aangetast”.

De campagne betoogt dat het een vonnis is “vol formalistische argumenten met een gebrekkige behandeling van mensenrechten en milieunormen”. Rebolledo Peña heeft niet voldaan aan zijn grondwettelijke verplichting om de mensenrechten van het Mexicaanse volk te beschermen, zoals het recht op gezondheid en een gezond milieu. Bovendien had hij zich niet gehouden aan internationale milieuverdragen en -beginselen.

Hoewel de rechter over studies en wetenschappelijke artikelen beschikte die het risico van glyfosaat aantoonden, besloot hij “zonder deugdelijk juridisch argument […] deze te negeren en de belangen van het klagende bedrijf boven de mensenrechten van de bevolking te stellen”, zo vervolgde de campagne.

Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek hebben de chemische stof geclassificeerd als “waarschijnlijk kankerverwekkend” voor de mens. In de VS lopen tegen Bayer-Monsanto momenteel ongeveer 125.000 rechtszaken. Het bedrijf bood miljoenen dollars schikkingen aan om de rechtszaken te voorkomen. Nog eens ongeveer 31.000 eisers kunnen nog steeds schadevergoeding eisen omdat zij menen dat kanker het gevolg is van het gebruik van glyfosaat.

De Mexicaanse afdelingen van Greenpeace en Pesticide Action Network (PAN) wijzen op de sterke lobby van bedrijven als Bayer-Monsanto tegen de milieuplannen van de Mexicaanse regering. Dit is “volledig in strijd met het binnenlandse beleid in Duitsland en de EU”, die beide van plan zijn glyfosaat geleidelijk uit te bannen en de EU-strategie “van boer tot bord” uit te voeren, die tot doel heeft het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren.

De goedkeuring van de onkruidverdelger werd in 2017 in de Europese Unie met vijf jaar verlengd, ondanks massale protesten van imkers, milieugroepen en onderzoekers. Een hernieuwde EU-goedkeuring voor glyfosaat vanaf 2022 is onwaarschijnlijk als gevolg van de rechtszaken die door kankerpatiënten in de VS tegen Bayer zijn aangespannen.