Bron: kawsachunnews 7 juli 2022

Steeds meer Argentijnen houden hun spaargeld aan in de munteenheid van Bolivia (Bolivianos), in plaats van in de Amerikaanse dollar, zo blijkt uit een rapport van Bloomberg. Bolivia heeft het laagste inflatiecijfer in de regio en zijn stabiele munt is het resultaat van het voorzichtige monetaire beleid van de socialistische regering van het land.

De jaarlijkse inflatie in Argentinië bedroeg 50,9% in 2021 en de constante devaluatie van de Argentijnse munt heeft velen gedwongen hun spaargeld in verschillende vormen aan te houden, waaronder in het verleden US-dollars, goud en zelfs cryptocurrencies. Een recente wet heeft echter de toegang tot Amerikaanse dollars beperkt, waardoor velen in het noorden van het land Bolivianos hebben gekocht, die al meer dan tien jaar een stabiele waarde ten opzichte van de dollar heeft behouden.

Alvaro Ruiz, vice-minister van Autonomie van Bolivia, verwelkomde het nieuws met de woorden: “In het noorden van Argentinië sparen ze niet in dollars of pesos, maar in Bolivianos. Wij zijn er trots op dat wij ons eigen economische model hebben, dat door onze president Luis Arce is ontworpen, met een sterke munt, economische stabiliteit en zekerheid over de toekomst. Bolivia is een sterk en waardig land!”

De gecumuleerde inflatie van Bolivia voor 2021 bedroeg slechts 0,51% volgens een eindejaarsrapport van het IMF. We spraken met econoom Mike Gemio over hoe de regering van Luis Arce dit heeft bereikt:

“Het belangrijkste aspect hier is de ‘Bolivianisering’ van de economie, dat wil zeggen, economische soevereiniteit. Vooral over het monetaire beleid. Sommige landen kiezen voor ‘onafhankelijkheid’ van de centrale bank, maar in werkelijkheid moet het economisch apparaat functioneren volgens een overeengekomen politieke lijn en sinds 2006 met Evo Morales hebben we dit met positieve resultaten kunnen doen. Economische soevereiniteit heeft ons de vrijheid gegeven om rentetarieven vast te stellen en de geldhoeveelheid te controleren om ervoor te zorgen dat er geen inflatoire druk wordt gegenereerd.

Een andere belangrijke factor is de voedselzekerheid. De staatsbedrijven hebben hier een sleutelrol gespeeld. Zo is er de EMAPA, dat de prijzen van basisgoederen controleert en voorraden van zaken als graan en rundvlees opslaat die op strategische momenten kunnen worden vrijgegeven om de prijzen te corrigeren wanneer er problemen zijn met de aanvoerketen. Het ministerie van Plattelandsontwikkeling speelt ook een belangrijke rol via technische ondersteuning voor boeren, subsidies en hulp aan boeren bij vervoer en opslag. Dit zijn allemaal beleidsmaatregelen van de staat die ervoor moeten zorgen dat de prijs van basislevensmiddelen niet stijgt, en de statistieken tonen aan dat dit succes heeft gehad.

De derde factor is de nationalisering van de energie in Bolivia. Dankzij de nationalisering van gas en de subsidies aan de pomp, kunnen we ervoor zorgen dat de brandstofprijzen niet stijgen. De oppositie in Bolivia is tegen dit beleid en wil dat wij het vrijemarktmodel herstellen dat op dit moment in andere landen tot prijsstijgingen leidt.”