Bron: James Patrick Jordan AFGJ 16 juni 2022 ~~~

Jonge activisten worden vastgehouden enkele dagen voor de verkiezingen als onderdeel van het “Plan Democratie” van het Ministerie van Defensie. Velen zeggen dat het plan in werkelijkheid een poging is tot een “preventieve staatsgreep” om een overwinning van centrum-links te voorkomen, en om volksbewegingen te verpletteren die de straat op zouden kunnen gaan in het geval van massale fraude.

Activisten uit de grote steden van Colombia worden opgepakt en vastgehouden in het kader van het “Plan Democratie”, een strategie die Jorge Luís Vargas Valencia, algemeen directeur van de Colombiaanse Nationale Politie, beschreef tijdens een persconferentie op 14 juni 2022. Vargas zei dat de politie in een “maximale staat van paraatheid” werd gebracht wegens de talrijke dreigingen van geweld tijdens de nationale presidentsverkiezingen van zondag.

Zonder hiervoor enig bewijs aan te dragen, kondigde Vargas aan dat de politie activisten van de frontlinie (primera línea) zou arresteren op beschuldiging van de nationale staking van vorig jaar. De volgende dag arresteerde de politie ten minste 26 jongeren, waaronder twaalf in Bucaramanga, negen in Cali, en vijf in Bogotá. Vargas noemde ook de steden Medellín, Popayan en Pereira als plaatsen waar soortgelijke invallen zouden plaatsvinden.

Vanmorgen, 16 juni, hebben de negen gedetineerden in Cali een hongerstaking afgekondigd totdat zij worden vrijgelaten.

In Colombia staat de politie onder leiding van het Ministerie van Defensie, en is dus een verlengstuk van de Colombiaanse strijdkrachten. Minister van Defensie Diego Molano Aponte verklaarde dat 320.000 leden van de strijdkrachten in het hele land zullen worden ingezet als onderdeel van het ‘Plan Democratie’. Daarvan zullen er 80.000 worden gelokaliseerd op “strategische punten” van bijzonder belang. Volgens Molano,

“Het Plan Democratie heeft in deze derde fase in twee weken tijd 320.000 manschappen ingezet om de verkiezingen te garanderen, zodat de Colombianen vrij, zonder angst en zonder bedreigingen hun stem kunnen uitbrengen. Het tweede voorstel is om de veiligheid van de 12.000 stemlokalen te handhaven, voor, tijdens en na de verkiezingen.”

De overgrote meerderheid van de bedreigingen en gewelddaden is echter niet afkomstig van jonge frontlinie-activisten van de Nationale Staking, maar van paramilitairen en personen die banden hebben met de rechtervleugel van Colombia. Dit verkiezingsseizoen was het meest gewelddadige in 12 jaar. Het werd ook gekenmerkt door een overvloed aan onregelmatigheden en fraude, zozeer zelfs dat de congresverkiezingen van maart moesten worden herzien nadat, onder andere, op veel stembureaus nul stemmen waren geregistreerd voor het centrum-linkse Pacto Histórico (Historisch Pact), wat statistisch onmogelijk was. Generaal Eduardo Zapateiro van het Colombiaanse leger heeft, in strijd met de grondwet, een openbare verklaring afgelegd tegen de presidentskandidaat van het Pacto Historico, Gustavo Petro, maar is nog steeds niet disciplinair gestraft.

Zowel bij de verkiezingen van maart als bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 29 mei zijn er talrijke beschuldigingen van fraude geweest. Tegen de campagne van Petro en het Pacto Histórico zijn beschuldigingen van fraude en onregelmatigheden geuit zonder dat deze met bewijzen werden gestaafd. Duidelijker zijn de onregelmatigheden waarvan de Colombiaanse rechtervleugel wordt beschuldigd.

Rubiel Vargas (geen familie van politiedirecteur-generaal Vargas), van het Permanent Comité voor de Mensenrechten (CPDH, in het Spaans), suggereerde dat we misschien getuige zijn van een “preventieve staatsgreep” die in het volle zicht plaatsvindt tegen de mogelijkheid van een overwinning van centrum-links. Toen hem hiernaar en naar de detenties van jonge activisten werd gevraagd, zei hij,

“Dit alles is gericht tegen de beweging die het Pacto Histórico steunt. De arrestaties betreffen allemaal jongeren die hebben deelgenomen aan sociale protesten, wat de Primera Linea (Frontlinie) wordt genoemd. Dit zogenaamde Plan Democratie is een plan om druk uit te oefenen en te intimideren.

De meerderheid die Petro steunt zijn jongeren. Zij zijn de doelwitten van het plan. Wat de gewapende personen betreft die deelnemers aan de nationale staking hebben aangevallen, geen van hen is aangehouden, omdat zij degenen zijn die de “gente de bien” (“de goede mensen”) worden genoemd. De “gente de bién” zijn mensen die op de een of andere manier het gedachtegoed van de paramilitairen delen, zelfs van de drugshandelaars.

Naast de openbare troepen zijn er video’s, foto’s van hen die schieten op demonstranten. Deze zijn afkomstig van vele protesten, en deze aanvallen hebben vele mensen het leven gekost. Degenen die deze moorden hebben gepleegd worden niet gearresteerd. Aan de andere kant zijn het de jongeren, die protesteren tegen de neoliberale economie, tegen het hele systeem – dat zijn de enigen die worden aangehouden.

Plan Democratie is een plan om angst te zaaien in de zin dat als Petro niet wint en de mensen protesteren, er gewelddadigheden zullen plaatsvinden tegen Petro-aanhangers en demonstranten. En ze zullen de jongeren de schuld geven in plaats van degenen die het volk echt mishandelen.”

Klik hier om uw verontwaardiging te uiten en te eisen dat deze razzia’s onmiddellijk ophouden en dat degenen die worden vastgehouden door worden vrijgelaten