Bron: Misión Verdad 6 mei 2022 (SP - geblokkeerd)
orinocotribune 6 mei 2022 ~~~

Op dinsdag 3 mei heeft de Venezolaanse Nationale Assemblee (AN) het eerste blok van 18 parlementaire vriendschapsgroepen opgericht, die als missie hebben de betrekkingen met de wereld te versterken en zo de pogingen te bestrijden die de afgelopen jaren zijn ondernomen om Venezuela te isoleren door middel van een krachtige economische en diplomatieke blokkade, uitgevoerd door het Westen.

De imperiale strategie bestond erin een parallelle, met legitimiteit beklede regering te creëren en naar haar hand te zetten, om de rijkdommen van Venezuela te plunderen.

“De hele natie erkent de situatie van vrede, de situatie van hoop en, bovenal, het constructieve werk om de banden met alle landen van de wereld te versterken in een klimaat van vrede en respect voor soevereiniteit,” zei de voorzitter van de AN, Jorge Rodríguez, zoals gemeld door Últimas Noticias. Hij benadrukte ook dat een nieuw dialoogproces in het land en Venezuela nadert, maar dat de internationale normalisering niet is opgelost.

Naast de oprichting van deze groepen heeft de uitvoerende macht stappen ondernomen om de diplomatieke betrekkingen te normaliseren met landen die indertijd voor de imperiale agenda hebben gebogen. Dat is het geval met Colombia, Italië, Brazilië en Uruguay, (Red: Nederland e.a.) die zelfs de “diplomatieke vertegenwoordigers” van de “interim-president” hadden erkend.

Topfoto: Beëdiging van de Venezolaanse parlementaire vriendschapsgroepen. Foto: Últimas Noticias/Wilmer Errades.