Bron: tortillaconsal, 27 mei 2022 ~~~


Video met Nederlandse vertaling van President Comandante Daniel’s toespraak op de XXI ALBA-TCP Top . “Eenheid en integratie in ons Amerika”

transcript

Dank u, geliefde kameraad, geliefde broeder, Miguel Diaz-Canel, president van de Zusterrepubliek Cuba. Wij begroeten het heldhaftige volk van Cuba, het volk van Martí, het volk van Fidel, het volk van Raúl. Een warme omhelzing, Raul, zoals altijd!

Al onze genegenheid voor het Broederlijke Bolivariaanse Volk, vertegenwoordigd door hun legitieme President, Kameraad Nicolás Maduro Moros, die vandaag de dag het Zwaard van Bolivar blijft hanteren, dat de Eeuwige Comandante ook hanteerde, die wist hoe het te gebruiken, en die samen met Fidel ALBA installeerde.

Comandante Chávez en Comandante Fidel, installeerden ALBA en openden nieuwe paden in Ons Amerika. Die paden die Sandino probeerde te openen vanuit de bergen van Nicaragua in 1928 en van waaruit hij de Latijns-Amerikaanse Presidenten toesprak om een Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse Staten te installeren.

Met andere woorden, Sandino stelde aan de Latijns-Amerikaanse presidenten voor om de droom van Bolivar te verwezenlijken: één Latijns-Amerikaanse natie, met één Latijns-Amerikaanse nationaliteit, zoals Sandino zei. Vanuit Chipotón, in de bergen van Nicaragua waar hij vocht tegen de Amerikaanse troepen, stuurde Sandino in maart 1929 brieven naar de presidenten van Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazilië, Bolivia, Uruguay, Chili, Argentinië, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Puerto Rico, en natuurlijk Mexico.

In dat project stelde Sandino voor dat: “De Conferentie van Afgevaardigden van de 21 lidstaten van de Latijns-Amerikaanse Naties verklaart dat de Monroe Doctrine is afgeschaft en dat die doctrine niet langer de macht heeft om zich te mengen in de binnenlandse en buitenlandse politiek van de Latijns-Amerikaanse Staten. Let wel, dat was in 1929.

Onze geliefde Broeder, de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Luis Arce, heeft ons een overzicht gegeven van alle aanvallen van de Verenigde Staten tegen onze Volkeren, van invasies, blokkades, oorlogen, tot het omverwerpen van regeringen, staatsgrepen, sancties zoals die welke ik noemde, aanvallen van allerlei aard.

Zij zijn dus niet opgehouden de Monroe Doctrine toe te passen, zij hebben de Monroe Doctrine niet afgezworen. In naam van “de democratie” leggen zij een tiranniek, imperialistisch, terroristisch internationaal beleid op. Want een mogendheid als de Verenigde Staten valt kleine staten als Grenada aan, valt binnen, hetgeen heeft geleid tot de moord op president Bishop, een broeder-revolutionair. Daarnaast zijn er de invasies in Panama en de Dominicaanse Republiek; enzovoort, zoals de president van Bolivia ons heeft aangeoond, tot aan de beruchte, laffe, terroristische blokkade, de blokkade van meer dan 60 jaar tegen het volk van Cuba. Wat een misdaad tegen de menselijkheid is.

Een terroristische Staat heeft de Mensenrechten van een heel Volk, een hele Natie geschonden, en herhaalde die blokkades tegen de Zuster Bolivariaanse Republiek Venezuela. Het ging toen nog verder. Het probeerde President Nicolas Maduro te vermoorden; en het probeerde nieuwe staatsgrepen uit zoals die tegen onze Broeder Hugo Chavez, die het Volk met al zijn kracht belet heeft.

Het imperialisme is dus niet veranderd. De essentie van het imperialisme is er nog steeds: een totaal misdadig systeem. Er zijn geen barrières voor hen! Nu denkt de VS dat de tijd is gekomen om de totale hegemonie van het Yankee imperialisme aan de Planeet op te leggen. Het gaat niet langer alleen om het toepassen van de Monroe Doctrine op wat zij hun “achtertuin” of hun “voortuin” hebben genoemd, maar nu gaat het erom de hele planeet in de greep van de Verenigde Staten te krijgen. De VS wil de Aziatische volkeren ook in hun greep krijgen. Het wil de Russische Federatie en de Volksrepubliek China onderwerpen.

Ik zeg dat de VS een moment van schizofrenie beleeft, zich inbeeldend dat de tijd voor haar is gekomen om de hele Planeet te overheersen, en het beseft niet dat dit niet langer mogelijk is. In ons Amerika is, na ingrijpende veranderingen, ALBA ontstaan. Het is samen met PETROCARIBE, het meest solidaire en nobele Project dat in de geschiedenis van onze regio tot stand is gekomen. Een Project dat geboren werd ten voordele van de meest verarmde Naties, om welzijn te brengen aan de meest verarmde Naties. Niet om welk land of welke natie dan ook aan te vallen.

ALBA heeft niet overwogen om welke staat in Noord-Amerika dan ook aan te vallen, integendeel, het heeft ook de hand uitgestoken naar hen. Via Venezuela, de vrijgevigheid van de Bolivariaanse Revolutie en president Chávez, heeft het zich solidair opgesteld met de verarmde bevolking van de Verenigde Staten van Amerika. Ik bedoel te zeggen, dat is het meest nobele project.
Onder de impuls van ALBA is de droom van Bolivar, van Sandino en van onze volkeren, werkelijkheid geworden: De Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten, CELAC. En daarom is de “Top van Amerika”i niet nodig.

Dat is een Top van het Imperium. Het Imperium denkt dat er nog plaats is voor zo;n soort Top, waarbij het Imperium de landen van zijn “achtertuin” bijeenroept en onderwerpt aan de Monroe Doctrine. Het heeft de Top bijeengeroepen, waarvoor? Om haar wil te dicteren en de landen uit te sluiten die besloten hebben hun eigen weg te gaan. Wie was de uitgesloten natie? Cuba. Maar toen vond een buitengewone gebeurtenis plaats: op aandringen van de Latijns-Amerikaanse landen werd Cuba uiteindelijk uitgenodigd voor de Top in Panama. Maar daarna werd alles herroepen.

De wereld is nu echt een andere wereld geworden. Wat gebeurt er in Oost-Europa? De oorlog die de Verenigde Staten aan het hoofd van de NAVO tegen de Russische Federatie voert is een poging om Rusland te veroveren. Napoleon probeerde het maar werd ten val bracht. De Nazi’s probeerden Rusland te onderwerpen. Hitler werd daarbij aangemoedigd en gesteund door Amerikaanse bedrijven, die ook de wapens leverden die Hitler gebruikte om de invasie te beginnen.

Hitler was niet meer dan het product van de teloorgang van het kapitalisme, wat zij het “Democratisch Model” noemen. Maar ook Hitler en het nazisme, werd in Rusland begraven door de Sovjet-Unie. Wat betekende dat miljoenen mensen van dat volk hun leven gaven om de Mensheid te verdedigen.

In hun dementie zien we de President van de Verenigde Staten, en de leiders van Europa veranderd zijn in “Rambos”. Zij leveren hier en daar munitie, wapens en leggen hier en daar sancties op. Het zijn een handvol gekken die hun eigen land vernietigen, hun eigen economie kapotmaken, het leven van hun eigen bevolking duurder maken, en de hele mensheid aanvallen.

Maar ze willen niet alleen Rusland veroveren, ze willen ook de Volksrepubliek China verslaan. Ze dagen de Volksrepubliek China uit. Ze negeren en verscheuren de akkoorden die in de Verenigde Naties zijn bereikt, waarbij de Volksrepubliek China als één entiteit is, één natie wordt erkent.

Wij zien Amerikaanse denkers die voorvechters waren van machiavellistische initiatieven maar ook van constructieve initiatieven die de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China tot stand brachten, zoals Kissinger, die vraagtekens zetten bij het beleid van de Verenigde Staten en van de NAVO, die vraagtekens zetten bij de oorlog die nergens toe leidde behalve dan tot de ineenstorting van de Wereldeconomie, waarin nieuwe wegen werden geopend, nieuwe wegen en nieuwe polen. Deze nieuwe polen die zich sinds het einde van de Koude Oorlog hadden ontwikkeld consolideren zich vandaag.

Het was mogelijk, zoals we hebben opgemerkt, een dergelijke pool ook hier in onze regio op te zetten: CELAC. Wij moeten er trots op zijn dat wij, te midden van verscheidenheid, één Latijns-Amerikaanse en Caribische eenheid hebben, dat wij onze verschillen respecteren. Dat, door onze verschillen te respecteren, wanneer wij een vergadering beleggen, niemand uitsluiten!

Feit is dat de “Top van Amerika” al lang geen nuttig wapen meer is voor de Monroe-doctrine. Hij is dat niet meer, omdat de Monroe Doctrine geen plaats meer heeft. CELAC heeft de Monroe Doctrine begraven. Nu zijn Latijns-Amerika en het Caribisch gebied niet meer onderworpen aan de Verenigde Staten. CELAC dient de volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Met CELAC zijn we in dialoog met wereldmachten, zoals de Russische Federatie, de Volksrepubliek China, India, en met andere machten in de wereld van vandaag. Met andere woorden, de polen die zich hebben gevormd, hebben nu een medestander in Ons Amerika, namelijk CELAC. CELAC is niet exclusief, ik ben er zeker van dat er een moment zal komen, waarop de omstandigheden zullen toelaten waarin CELAC de Verenigde Staten uitnodigt voor een bijeenkomst. Dat kan wanneer de Verenigde Staten ermee willen instemmen om met CELAC te praten, zoals andere Naties en andere landen dat doen.

Ik ben ervan overtuigd dat er een einde zal komen aan deze situatie, die de vrede in de wereld bedreigt, en dat er een ingrijpende verandering zal plaatsvinden, waarbij het Imperialisme zal moeten ophouden Imperialisme te zijn, waarbij de NAVO zal moeten ophouden een NAVO te zijn die de wereld probeert over te nemen, en waar zij zullen moeten begrijpen, eens en voor altijd, zodat wij op deze Planeet kunnen leven, die ons Gemeenschappelijk Huis is, dat er geen andere manier is, geen alternatief behalve elkaar te erkennen in een Geest van Respect en de Principes van Multilateralisme te volgen, dat er op deze Planeet geen plaats is voor Imperialisme, voor Kolonialisme, voor Hegemonie. .. Er is geen plaats meer voor hen!

Wij zijn blij met deze Brief gericht aan President Biden ondertekend door 15 Amerikaanse Congresleden onder leiding van Gregory W. Meeks, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van het Huis van Afgevaardigden, waarin de Congresleden tegen President Biden verklaren:
“Hon. Joseph R. Biden, Jr.
Geachte President:
Wij schrijven om onze bezorgdheid uit te drukken dat het weglaten van de regeringen van Cuba, Nicaragua en Venezuela van de negende “Top van Amerika” die volgende maand in Los Angeles wordt gehouden, de positie van de Verenigde Staten in de regio kan ondermijnen.

De Top van dit jaar, die voor het eerst sinds de eerste Top in 1994 door de Verenigde Staten wordt georganiseerd, komt op een kritiek moment voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, aangezien de regio blijft worstelen met de COVID-19 pandemie, de oorlog in Oekraïne…”

Omdat die oorlog en alle sancties waartoe die geleid heeft, de wereldeconomie schaadt, alsook de economie van de VS.
“…heeft gevolgen voor Amerikaanse gezinnen, voor Latijns-Amerikaanse en Caribische gezinnen, voor de wereld, en ook voor de huidige gevolgen van de klimaatverandering.

Als fervente voorstanders van de belangrijke diplomatieke rol die multilaterale topontmoetingen kunnen spelen bij de aanpak van deze gemeenschappelijke crises, zijn wij er vast van overtuigd dat de uitsluiting van landen de toekomstige betrekkingen in de gehele regio in gevaar kan brengen, en sommige van de beleidsambities die uw regering in het kader van “Build Back Better World” heeft geformuleerd, in gevaar kan brengen.”
“De leiders van Mexico, Bolivia, Guatemala, Honduras en andere landen hebben gedreigd de Top niet bij te wonen tenzij alle landen worden uitgenodigd.

De Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) hebben er bij de regering van de VS op aangedrongen geen enkel land uit te sluiten van de Top van volgende maand.

Als wij ons werkelijk willen inzetten voor de aanpak van de complexe regionale uitdagingen waarvoor wij ons als halfrond gezamenlijk gesteld zien, moet de Top in vele opzichten inclusief zijn, onder meer door te goeder trouw te onderhandelen met landen die onze standpunten niet delen”.

We hebben berichten ontvangen daar in Washington. Onze ambassadeur stuurde ons vandaag het laatste bericht dat hij gisteren ontving. Het bericht stelt: dat Nicaragua moet doen wat de VS zegt, ofwel dat ons land zal worden geconfronteerd met strengere sancties. Wat moeten wij hen antwoorden? Wij kunnen niet praten onder deze omstandigheden, omdat wij niet het soort mensen zijn dat zich overgeeft, nooit! Nooit.

En de congresleden verklaarden, zoals ik u al uitlegde…
“Wij willen onderhandelen in goed vertrouwen onderhandelen met landen die niet onze standpunten delen. Een mislukte Top zal daarom een negatieve invloed hebben op onze bilaterale betrekkingen met bondgenoten in de regio die goede betrekkingen hebben onderhouden met zowel de Verenigde Staten als de niet-uitgenodigde landen.

Hoewel wij veel van de acties van de regeringen van Cuba, Nicaragua en Venezuela niet steunen, geloven wij dat een beleid van toenadering vruchtbaarder resultaten zal opleveren dan een permanent beleid van isolement. Wij waren verheugd te zien dat uw regering eerder dit jaar hetzelfde standpunt heeft ingenomen toen zij op hoog niveau gespreken voerde met de Cubaanse regering over migratie en toen zij een delegatie op hoog niveau naar Venezuela stuurde voor een ontmoeting met Nicolás Maduro en de succesvolle vrijlating van twee gevangen Amerikanen.

De “Top van de Amerika” is een bijzondere gelegenheid om als regio samen te komen en een platform te bieden voor een open debat. Een uitnodiging aan Cuba, Nicaragua en Venezuela om deel te nemen aan de Top van dit jaar is geen erkenning van de visies of ideologieën van deze landen. Het is een uitnodiging tot regionale toenadering die zou moeten worden uitgebreid tot alle landen van het Amerikaanse continent.

Wij hopen dat u de uitsluiting van Cuba, Nicaragua en Venezuela op de “Top van Amerika” van dit jaar zult heroverwegen. Ook zien wij uit naar samenwerking met uw regering om strategieën te ontwikkelen voor een zinvolle betrokkenheid bij deze landen, zowel multilateraal als bilateraal.

Dank u voor uw aandacht voor deze kwestie. Wij wachten op uw antwoord.

Hoogachtend,”

En de ondertekenaars zijn : Gregory W. Meeks, James P. McGovern, Barbara Lee, Adriano Espaillat, Bobby L. Rush, Raúl M. Grijalva, Andy Levin, Jan Schakowsky, Sara Jacobs, Jesús G. “Chuy” García, Juan Vargas, Mark Pocan, Betty McCollum, Peter A. Defazio en Grace Meng.

Het is dus duidelijk dat er in de Verenigde Staten, naast deze Congresleden, veel verstandige, intelligente, fatsoenlijke, redelijke Amerikanen zijn, die niet als Rambo met sancties en bommen gaan smijten en overal chaos veroorzaken.
Daarom, geliefde Zusters en Broeders, nu wij vandaag bijeen zijn op deze Verjaardag van de Bolivariaanse Alliantie van onze Volkeren onder deze complexe omstandigheden na de recente pandemie, voelen we ons vol nieuwe energie, vol kracht. We zijn zeker dat rede zal zegevieren over macht. Wij zullen doorgaan met het ontwikkelen en versterken van ALBA en door het versterken van ALBA ook met het consolideren en ontwikkelen van deze pool die is geïnstalleerd in Ons Amerika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, namelijk de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten.

Lang leve ALBA!