Bron: ultimasnoticias 12 april 2022 (SP)
orinocotribune 12 april 2022 (EN) ~~~

De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Félix Plasencia, herhaalde dat zijn land zich inzet voor de verdediging van vrijheid, multilaterale soevereiniteit, vrede en volledige democratie, tijdens de opening van de Internationale Top tegen het Fascisme, die plaatsvond in de Casa Amarilla, in Caracas.

Plasencia benadrukte het belang van naleving van het Handvest van de Verenigde Naties om te streven naar wederzijds respect tussen naties, om “eenzijdig misbruik te voorkomen, en meer betekenis toe te kennen aan gedeelde verantwoordelijkheid”.

“Op een dag als deze, twintig jaar geleden, werd een gênante, verraderlijke couppoging gepleegd om de voorstellen tegen te houden die de historische schuld aan de meerderheid van de Venezolanen voor hun lijden wilden aanpakken”

Deze maandag, 11 april, was de opening van het Internationale Congres tegen het Fascisme in Caracas, dat werd bijgewoond door bijna 200 internationale gasten, en dat drie dagen lang zal worden voortgezet met debatten over gebeurtenissen zoals de couppoging in Venezuela in 2002.

“We gaan vieren dat het volk de staatsgreep heeft afgewezen en heeft besloten dat hun politieke project niet zou worden tegengehouden”
“een project dat vanuit hun land zelf is ontstaan en dat de noodzakelijke alliantie van Latijns-Amerikaanse volkeren tot stand wilde brengen. Daarom zijn wij solidair met hen die zich aan deze weg hebben gewijd.” , aldus Plasencia,

“In deze ruimte gaan we de triomf vieren van het volk dat hun regering terugbracht, die door een meerderheid van stemmen was gekozen,”

“Wij proberen een verantwoordelijk bestuur te bevorderen dat ons zal leiden bij de opbouw van de wereld die wij voor ogen hebben,”

“Wij zijn ervan overtuigd dat platforms zoals dit onze stem luid laten horen, zodat wij een betere, rechtvaardigere, evenwichtigere en verantwoordelijkere samenleving kunnen garanderen, waaraan wij allen deelnemen en waarin al onze stemmen worden gehoord.”

Vervolgens merkte hij op hoe zijn platform van politici en studenten, in opdracht van de regering van president Nicolás Maduro, een poging is om de Patria Grande op te bouwen, “een geïntegreerde samenleving, die in staat is om weerstand te bieden aan buitenlandse inmenging. Het zal ons ook in staat stellen om de inmenging van buitenlandse mogendheden aan de kaak te stellen en te verjagen, net zoals werd gedaan om ons land te bevrijden toen het onder het juk van het Spaanse keizerrijk lag.”

“Vandaag vieren en gedenken wij die overwinning [van 11 april 2002],”
“waarin het volk zijn regering terugbracht, die het democratisch had gekozen, een regering die een nieuwe grondwet had aangenomen, die het wettelijke kader garandeerde dat nodig was om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, om een betere samenleving op te bouwen, met meer waardigheid en die de liefde waardig is, en gebaseerd op de behoeften van elke Venezolaan.”

“De Casa Amarilla is vol van revolutie, van inspanning en hard werken, vol van de stemmen van jullie allemaal,”

“In naam van president Maduro heet ik jullie allemaal welkom en herinner ik jullie eraan dat dit jullie thuis is en dat we naar jullie willen luisteren.”

Plasencia noemde debatten als de Top tegen het Fascisme juist nu van bijzonder belang vanwege de “fascistische tendensen in ons land en continent … Een opdringen dat Venezuela veel leed en pijn heeft gekost. Onze regering is vervolgd omdat zij het volk waardigheid heeft verschaft, en omdat zij niet van deze weg is afgeweken, en omdat zij er is voor onze broederlijke buurlanden wanneer zij dat nodig hebben.”

“Wij voegen onze stem toe aan het wereldwijde debat ten gunste van deze zaak, ten gunste van de bescherming, zoals wij die hebben, van het Handvest van de Verenigde Naties, de mandaten die wij hebben ingesteld om verantwoordelijke relaties en respect tussen naties en regeringen op te bouwen, om zo een positie van vrede en ontwikkeling te bereiken.”

Venezuela verzet zich

“Wij hebben de eenzijdige dwangmaatregelen die aan het Venezolaanse volk zijn opgelegd, overleefd”, zei hij. Hij merkte echter op dat de Venezolanen “diep en in onmetelijke mate hebben geleden onder deze gewelddadige maatregelen, die een schending zijn van het op respect gebaseerde systeem van het Handvest van de Verenigde Naties, omdat zij de legitieme regering van Venezuela aanvallen, die trachtte een waardige samenleving op te bouwen”.

Tot slot herinnerde hij zijn gehoor eraan dat de Bolivariaanse Revolutie gebaseerd is op de unie, samenwerking en solidariteit van de volkeren. Om deze reden, zei Plasencia, is Venezuela meer dan ooit toegewijd aan de zaak van rechtvaardigheid en gelijkheid: “nu zijn er meer soevereine regeringen dan voorheen. Meer van ons streven naar een multipolaire samenleving, van respect en evenwicht, waar ieders stem wordt gehoord.”

Topfoto: De Internationale Top tegen het Fascisme. Foto: Últimas Noticias.