Bron: el19digital persbericht28 maart 2022 ~~~


De regering van verzoening en nationale eenheid van Nicaragua neemt deel aan de 37e regionale conferentie van de FAO voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in Quito, Ecuador, met een officiële delegatie onder leiding van de minister van Landbouw Edward Centeno, de heer Javier Gutiérrez, minister van Klimaatverandering van het voorzitterschap, de heer Bosco Castillo, minister en lid van het Nationaal Systeem voor Productie, Consumptie en Handel, en mevrouw Monica Robelo, ambassadeur bij de FAO.

De regionale conferentie is het hoogste regionale bestuursorgaan van de FAO en stelt de regionale prioriteiten van de organisatie voor de komende twee jaar vast.

Tijdens de bijeenkomst op hoog niveau, die plaats vond van 28 maart tot en met 1 april, zullen de regeringen van 33 lidstaten de belangrijkste regionale uitdagingen analyseren, met de nadruk op de overgang naar efficiëntere, inclusievere, veerkrachtigere en duurzamere agrovoedingssystemen voor betere productie, betere voeding, een beter milieu en een beter leven, waarbij niemand achterblijft.

Aan deze uitwisselingen wordt deelgenomen door internationale deskundigen, leden van de particuliere sector, de civiele samenleving, het VN-systeem en de academische wereld.

Op de openingszitting werd Nicaragua verkozen om de komende twee jaar het vicevoorzitterschap waar te nemen in de persoon van minister Edward Centeno en om tijdens de conferentie de ervaringen van Nicaragua voor te stellen presenteren in thematische sessies: een beter milieu, innovaties ten behoeve van agrovoedingssystemen die zijn aangepast aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan verzachten, en een betere productie, innovaties met betrekking tot kleinschalige gezinslandbouw.

Tijdens de eerste dag heeft de conferentie de belangrijkste resultaten besproken die de FAO in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tijdens de jaren 2020-2021 heeft bereikt, en regionale prioriteiten voor het volgende deze twee vastgesteld.

Topfoto Minister van Landbouw Edward Centeno getuigt in Quito, Ecuador


Eerdere berichten in dit archief: