Bron: Narkys Blanco
ultimasnoticias 6 december 2021 (SP) 
orinocotribune 7 december 2021(EN) ~~~

Gisteren heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de erkenning van de regering van president Nicolás Maduro als de legitieme vertegenwoordiger van de natie van Venezuela herbevestigd.

Dit werd gemeld door de ambassadeur van Venezuela bij de Verenigde Naties, Samuel Moncada, die uitlegde dat de erkenning van de constitutionele regering van Venezuela plaatsvond tijdens het stemproces dat elk jaar door de Algemene Vergadering wordt uitgevoerd om de legitimiteit van elk land te bepalen.

Moncada verklaarde in een telefonisch interview met Últimas Noticias dat de geloofsbrieven van de Venezolaanse regering door de overgrote meerderheid van de lidstaten van de VN zijn bevestigd.

De landen die nog steeds weigeren om Nicolás Maduro te erkennen zijn Australië, Brazilië, Canada, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, de Verenigde Staten, Georgië, Guatemala, de Marshalleilanden, Israël, Paraguay, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, en Honduras. Dit laatste land zal echter binnenkort de legitimiteit van Maduro’s regering erkennen.

De lijst van landen die zich verzetten tegen deze officiële erkenning werd door Colombia voorgesteld in de Algemene Vergadering.

Moncada beschreef het besluit van de Algemene Vergadering van de VN als een overwinning met belangrijke implicaties voor Venezuela, met name wat betreft het goud van Venezuela, waarvan het eigendom afhangt van wie de erkende regering van Venezuela voorzit. Bovendien zal dit besluit gevolgen hebben voor het Internationaal Monetair Fonds, dat nu zes miljard aan bijzondere uitkeringrechten bezit die aan Venezuela waren toegekend.

Moncada herhaalde dat de vijanden van Venezuela vorig jaar in de VN meer dan 50 stemmen telden, en dat het er nu nauwelijks 16 zijn.

Hij herinnerde er ook aan dat in 2019 “de koloniale slaaf die door de VS in het leven is geroepen om Venezuela te plunderen, door zes landen werd gesteund. Nu in de Algemene Vergadering van de VN weigeren slechts 16 van de 60 landen president Maduro te erkennen. Dit is een overwinning voor het internationaal recht en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.”

Topfoto: De vertegenwoordiger van Venezuela spreekt in de VN-vergadering – bron: ultimo noticias