Bron: Becca Mohally Renk, Morningstar Online 
popularresistance. 5 oktober 2021 ~~~

Het neoliberale Nicaragua van de jaren ’90 is onherkenbaar van het Nicaragua van vandaag.

In 1999, toen ik voor het eerst naar Ciudad Sandino kwam, een stad met 180.000 inwoners net buiten Managua, had orkaan Mitch kort daarvoor 2,7 miljoen daklozen in Nicaragua en Honduras gemaakt.

De neoliberale regering had de hulp die het land binnenkwam in eigen zak gestoken. Ciudad Sandino had 12.000 orkaanvluchtelingen opgevangen die in zwarte plastic tenten woonden, maar degenen die al tientallen jaren in Ciudad Sandino woonden, waren er niet veel beter aan toe: de meeste huizen waren ommuurd met sloophout en plastic. Er was slechts één verharde weg in de stad.

Buurten hadden slechts sporadisch toegang tot water, geen riolering en de meeste huizen waren niet aangesloten op het elektriciteitsnet met zijn frequente black-outs.

Het enige ziekenhuis stond leeg, zonder medicijnen of voorraden. Kinderen moesten hun eigen lessenaar meebrengen als ze naar school wilden gaan.

Zeer weinig mensen hadden een officiële baan en boeren verhuurden land aan grote landbouwbedrijven omdat ze het zich niet konden veroorloven om hun eigen velden te beplanten.

Het neoliberale Nicaragua dat ik beschrijf is onherkenbaar in het Nicaragua van vandaag. In slechts 14 jaar sinds de terugkeer van de Sandinistische regering in 2007 is de extreme armoede met 23,4 procent gedaald.

Hoe is dat gebeurd? De Nicaraguaanse regering heeft een nieuw model van ontwikkeling geïmplementeerd.

Gezondheidszorg: Nicaragua heeft 21 nieuwe ziekenhuizen gebouwd en 46 andere gerenoveerd. Er zijn 1.259 medische posten, 192 gezondheidscentra en 178 kraamklinieken gebouwd of verbouwd.

Daarnaast heeft het 66 mobiele klinieken ingericht, gemaakt van omgebouwde vrachtwagens die in beslag zijn genomen bij drugsvangsten; in 2020 hebben deze mobiele klinieken bijna 1,9 miljoen consulten verzorgd.

Dit alles, in combinatie met het schoollunchprogramma dat dagelijks aan 1,2 miljoen basisschoolkinderen een warme maaltijd van bonen en rijst garandeert, heeft geleid tot een daling van de chronische ondervoeding bij kinderen jonger dan vijf jaar met 46 procent en een daling van de chronische ondervoeding bij kinderen van zes tot twaalf jaar met 66 procent. De zuigelingensterfte is met 61% gedaald en de moedersterfte met 70%.

Onderwijs: In 2003 had de gemiddelde Nicaraguaan 3,5 jaar onderwijs genoten; slechts 30 procent van degenen die met de eerste klas begonnen, zouden naar verwachting de zesde klas afmaken. Nu is het aantal jongeren dat helemaal niet naar school gaat gedaald van 24 procent naar 4 procent. Het percentage jongeren dat slaagt is gestegen van 79% tot 91% en het percentage jongeren met een universitair diploma is gestegen van 9% tot 19%.

Huisvesting en grond: Bouw en verbetering van 158.000 lage-inkomenswoningen en levering van 427.434 percelen land. Een gebied gelijk aan 31% van Nicaragua’s nationale grondgebied is overgedragen aan 314 inheemse gemeenschappen in de vorm van niet-overdraagbare wettelijke landeigendomsrechten.

Basisvoorzieningen: In 2007 waren er doorlopende black-outs en werd 80 procent van Nicaragua’s energie opgewekt uit olie. Vandaag de dag wordt 80 procent van de elektriciteit in Nicaragua geproduceerd uit duurzame bronnen en is de elektriciteitsdekking gestegen van 54 procent naar 99 procent. De toegang tot drinkbaar water in stedelijke gebieden is gestegen van 65% tot 92%, op het platteland van 28% tot 55%.

Infrastructuur: Nicaragua heeft nu de beste wegen in de regio, met een verdubbeling van het aantal kilometers verharde weg, een nieuwe weg van bijna 2.000 km en reparaties van nog eens 2.000 km.

Landbouw: 548 miljoen dollar aan kredieten is verstrekt aan kleine boeren, waarvan 25.700 boeren per jaar profiteren. Er zijn bijna 6.000 nieuwe coöperaties opgericht, waarvan 318.000 leden profiteren; Nicaragua produceert nu 90% van zijn eigen voedsel.

Creatieve economie: Kleine ondernemingen zijn goed voor 70% van de werkgelegenheid; 23.345 kleine ondernemingen zijn geformaliseerd, hetgeen betekent dat deze werknemers nu een uitkering krijgen en in aanmerking komen voor een ouderdomspensioen. 800.000 vrouwen hebben leningen gekregen ter waarde van 18 miljoen dollar per jaar tegen een jaarlijkse rente van 5%.

Gelijkheid van mannen en vrouwen: Volgens het Global Gender Gap Report is Nicaragua wat betreft algemene gendergelijkheid van 62 van de 153 landen in 2007 naar nummer vijf wereldwijd gegaan, waarbij de gender-kloof met meer dan 80 procent is verkleind. Nicaragua is nummer één in de wereld wat betreft de gezondheid en overlevingskansen van vrouwen, het opleidingsniveau van vrouwen en vrouwelijke kabinetsministers, en het is nummer drie wat betreft de algemene politieke emancipatie van vrouwen.

In de afgelopen 14 jaar is Nicaragua een voorbeeld geworden dat de hele wereld dringend moet volgen: een model van rechtvaardige, groene, mens- en milieuvriendelijke ontwikkeling.

Becca Mohally Renk komt oorspronkelijk uit de VS en woont al 20 jaar in Nicaragua waar ze werkt in duurzame gemeenschapsontwikkeling met de Jubilee House Community en haar project het Centre for Development in Central America.

Topfoto: Nicaraguaanse boeren.