Bron: kawsachunnews 17 oktober 2021 ~~~

De ambassadeur van de Verenigde Staten in Nicaragua wordt verzocht op te houden met geheime aanvallen en voortdurende inmenging in Nicaragua met nog slechts enkele weken te gaan voor de algemene verkiezingen in het land.

In een persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nicaragua, gedateerd op maandag 11 oktober, wordt “de voortdurende inmenging in de aangelegenheden van ons land van de kant van de Ambassadeur van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, de heer Kevin Sullivan,” aangekaart.

Sullivan wordt ervan beschuldigd zich “direct en indirect uit te laten ten nadele van onze institutionele beslissingen en ons onafhankelijke nationale beleid, van een onafhankelijk land” en wordt derhalve opgeroepen zich te houden aan en te voldoen aan respectvol en verantwoordelijk gedrag zoals omschreven in het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen.

“Wij eisen dat de heer Sullivan ophoudt met zijn heimelijke aanvallen, zijn hypocriete begroetingen, vermomd als een diplomatieke beleefdheid die hij al lang geleden heeft opgegeven, en die eerder een voorbeeld is en is geweest van de voortdurende, perverse, verwerpelijke invasieve inmenging van de Verenigde Staten in ons Nicaragua; zoveel vijandige en criminele interventies die wij aan de kaak hebben gesteld en zullen blijven stellen.”

“Zie ervan af, meneer Sullivan, om door te gaan met het schenden van ons Nationaal Concord, en zie af van het willen opleggen van uw vulgaire, kruipende, afwijkende, onbeschaamde, ignobele, afschuwelijke en decadente Yankee-beleid, waarvan wij, nogmaals, verklaren dat het niet aangenaam is voor de Nicaraguanen”, besluit het communiqué.

De Hoge Kiesraad van Nicaragua heeft het officiële voorbeeld van het stembiljet vrijgegeven voor de algemene verkiezingen van 7 november, waarbij de burgers hun stem zullen uitbrengen voor de president, de vice-president, de nationale en departementale vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van Nicaragua voor het Centraal-Amerikaans Parlement.

De regering van de Verenigde Staten en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) hebben getracht de verkiezingen te ondermijnen door geld in het geheim over te maken aan oppositieleden en door een wereldwijde campagne te voeren om het proces te delegitimeren, waarbij gebruik werd gemaakt van buitenlandse media om de realiteit in Nicaragua verkeerd voor te stellen.

Topfoto: Kevin K. Sullivan, United States Ambassador to Nicaragua