Bron: Eduardo Toro 
RedRadioVE 19 oktober 2021 (SP)
orinocotribune 20 oktober 2021 (EN) ~~~

De president van Ecuador, Guillermo Lasso heeft een uitzonderingstoestand afgekondigd in heel Ecuador, vanaf de nacht van maandag 18 oktober. Als reden voor het decreet voerde de president aan dat er een “ernstige interne onrust” in het land heerst als gevolg van de grote onveiligheid in verschillende steden.

Het decreet van Lasso werd onmiddellijk gepubliceerd in het officiële register en trad onmiddellijk in werking. De doelstellingen van de uitzonderingstoestand zijn het beheersen van de onveiligheid en het herstellen van de vrede en de openbare orde.

In principe geeft het decreet opdracht tot de aanwezigheid van strijdkrachten op straat, de inzet van een groter aantal politiemensen en de verstrekking van “noodzakelijke middelen” door het ministerie van Economie en Financiën om de noodtoestand te kunnen handhaven.

Video – gecensureerd door facebook?

Met betrekking tot de details van de uitzonderingstoestand verklaarde Lasso dat de veiligheidstroepen “24 uur per dag wapencontroles, inspecties en patrouilles zullen uitvoeren… wij zullen de ordehandhavers de steun geven die zij nodig hebben om de misdaad te bestrijden”.

Noodtoestand stopt onderzoek naar corruptie Lasso

Op 11 oktober keurde de Nationale Assemblee-commissie (vgl. 2ekamer-commissie) van Ecuador een onderzoek goed naar de betrokkenheid van president Lasso bij de Pandora Papers. Deze commissie kreeg 30 dagen de tijd om een verslag in te dienen en te bepalen of er al dan niet een politiek proces tegen Lasso zou worden aangespannen.

Volgens politieke analisten zal Lasso’s decreet over de staat van uitzondering 60 dagen geldig zijn, en heeft hij dit decreet afgekondigd wetende dat het parlementaire onderzoek 30 dagen duurt. Dit maakt duidelijk dat de uitzonderingstoestand is afgekondigd om te voorkomen dat er opheldering komt over Lasso’s betrokkenheid bij off-shore bedrijven die in de Pandora Papers worden genoemd.

De onderzoeksprocedure is in overeenstemming met artikel 77 van de organieke wet inzake de wetgevende functies van Ecuador, waarin wordt bepaald dat de Commissie in haar verslag de aanbeveling kan doen een politiek proces te beginnen.

Artikel 129 van de Ecuadoraanse grondwet voorziet in drie mogelijke gronden voor afzetting van de president: misdrijven tegen de staatsveiligheid; verduistering, omkoperij en ongeoorloofde verrijking; en misdrijven van genocide. Artikel 130 bepaalt dat de wetgever de president kan aanklagen wegens het waarnemen van regeringsfuncties en wegens ernstige politieke crisis en binnenlandse onrust.

Er zij op gewezen dat zowel de First Lady, María de Lourdes Alcívar, als Santiago Lasso, zoon van president Guillermo Lasso, behoren tot de personen die zijn gedagvaard door de garantiecommissie van de Nationale Assemblee, die de Pandora Papers zaak onderzoekt. Ook Lasso zelf zou worden opgeroepen om te getuigen en de nodige documentatie en informatie te overleggen.

Topfoto: President van Ecuador, Guillermo Lasso, heeft de noodtoestand in het land afgekondigd voor 60 dagen. Foto: Presidentschap van Ecuador