Bron: telesur 6 september 2021 ~~~

De overeenkomsten bestaan uit de verdediging van Guayana Esequiba en de economische en sociale bescherming van de bevolking.

Het hoofd van de Venezolaanse regeringsdelegatie bij het dialoogproces in Mexico, Jorge Rodríguez, kondigde dinsdag aan dat in het kader van de tweede dag van de dialoog met de oppositie, twee deelovereenkomsten werden ondertekend ten gunste van het welzijn van de burgers.

Rodríguez deelde mee dat de twee gedeeltelijke akkoorden betrekking hebben op de bekrachtiging en verdediging van de Essequibo Guyana en de bescherming van de economie van Venezuela en de sociale veiligheid van het volk, “we hebben het weer bereikt in Mexico, het volk van Venezuela en de politieke sectoren, we hebben het weer bereikt, over de verschillen heen,” voegde hij eraan toe.

“We zijn het eens geworden in een diepgaande verklaring van steun, respect voor de geschiedenis en het recht dat ons Vaderland heeft op het grondgebied van Guyana, we hebben benadrukt dat de Ginera-overeenkomst van 1966 het enige instrument is dat we erkennen om op een vriendschappelijke en bilaterale manier de controverses te regelen die kunnen ontstaan in grenskwesties met Guyana”, detailleerde hij.

Rodriguez verklaarde dat wat de bescherming van de economie betreft, de terugvordering van gelden die op buitenlandse rekeningen staan als prioriteit is aangemerkt, “deze middelen zullen worden gebruikt voor de bestrijding van Covid-19, de aankoop van meer vaccins, de terbeschikkingstelling van ziekenhuizen, de versterking van voedselprogramma’s en aandacht voor het Venezolaanse volk”, voegde hij eraan toe.

“We hebben niemand nodig om aan ons te doneren. We hebben genoeg middelen die aan het land toebehoren en die volstaan om de economische stabilisatie te consolideren en de bevolking te helpen”, zei Rodriguez, die ook voorzitter is van de Nationale Vergadering.

Het hoofd van de delegatie voor de regering voorgezeten door Nicolás Maduro, zei dat er nog veel kwesties te bespreken en beide partijen doorgaan met de wil om vooruitgang te boeken in het proces, “we houden vast aan het criterium dat er geen overeenkomst is totdat over alles overeenstemming is,” herinnerde hij eraan.

“Wij danken de regering van president López Obrador en zijn minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard omdat zij alle voorwaarden hebben geschapen om vooruitgang te boeken in dit dialoogproces, evenals de vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden en de Russische Federatie”, aldus Rodríguez.

Tot slot verklaarde Rodriguez zelf dat de nieuwe cyclus van ontmoetingen om vooruitgang te boeken in de dialoog zal worden gehouden van de 24e tot de 27e van deze maand.

Topfoto: Jorge Rodriguez Voorzitter van de Nationale Assemblee van Venezuela | Foto: teleSUR