Bron: ultimasnoticias 30 augustus 2021 (SP)
orinocotribune 30 augustus 2021  (EN)~~~

De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Félix Plasencia, heeft maandag 30 augustus de landen van de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika-handelsverdrag (ALBA-TCP) uitgenodigd om culturele en toeristische banden aan te knopen met de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) en de Arabische Liga.

Tijdens een videoconferentie om samenwerkingsstrategieën op het gebied van cultuur en toerisme te bespreken, benadrukte Plasencia dat culturele banden niet zonder toerisme tot stand kunnen worden gebracht.

Hij voegde eraan toe dat alle naties die deel uitmaken van de ALBA in dit opzicht over een waardevol aanbod beschikken, en verbond zich er namens Venezuela toe kracht en steun te verlenen zodat cultuur en toerisme “zich in de regio verspreiden”.

Plasencia benadrukte dat naar mechanismen voor internationale eenheid moeten worden gestreefd, omdat naar zijn mening de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Groep van Lima in de vergetelheid zijn geraakt.

Venezuela zet zich in voor een beleid dat toerisme en cultuur bevordert, herinnerde Plasencia.

“Wij zijn geëngageerd, zodat onze regio de grootste bron van cultuur en toerisme is,” zei hij. “Ik twijfel er niet aan dat we het kunnen.”

De minister van Cultuur, Ernesto Villegas, merkte van zijn kant op dat Venezuela zijn internationale programma’s op cultureel gebied ter beschikking van de alliantie blijft stellen, evenals zijn ervaring met de certificering van werelderfgoedsites door de Verenigde Naties.

De minister van Toerisme, Alí Padrón, voerde ook het woord tijdens de videoconferentie en beval gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsinspanningen aan om toeristen optimale zorg te bieden.

Aan de videoconferentie werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de negen landen die samen de ALBA-TCP-alliantie vormen, waaronder Cuba, Bolivia en Nicaragua.

Topfoto: : De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Felix Plasencia. Foto met dank aan Últimas Noticias.