Bron: ultimasnoticias 16 juli 2021 
orinocotribune 18 juli 2021  ~~~

De minister van Buitenlandse Zaken van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Jorge Arreaza, heeft op vrijdag 16 juli middels een communiqué laten weten dat Venezuela het besluit van de regering van Chili om Emilio Graterón in haar ambassade in Caracas op te nemen, categorisch veroordeelt. Graterón is een van de hoofdrolspelers bij de recente terroristische acties tegen de vrede onder de burgers in Caracas, voornamelijk rond de wijk Cota 905, die zijn uitgevoerd door de criminele bende onder leiding van Carlos Luis Revete, alias El Coqui.

In dit verband heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken via zijn Twitter-account @ jaarreaza het volgende verklaard: “Venezuela verwerpt het besluit van de Chileense regering om in haar diplomatieke hoofdkwartier in ons land Emilio Graterón te ontvangen, een van de belangrijkste aanstichters van het geweld waaronder de bevolking van Caracas de afgelopen weken te lijden heeft gehad, en medeplichtige van deze acties te worden”.

Het bericht ging vergezeld van een officiële verklaring waarin de regering van Venezuela de Chileense regering verweet “bij te dragen aan het witwassen van het geweld waaronder de bevolking van Caracas de afgelopen weken heeft geleden” door “op haar ambassade in Caracas een van de belangrijkste aanstichters van het geweld te ontvangen,” die “gezocht wordt door de Venezolaanse justitie.”

Deze actie “onverantwoordelijk” bestempelend, is de regering van de Bolivariaanse Republiek van mening dat “met dit besluit, afgezien van het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen, de impopulaire en morrende Chileense regering medeplichtig wordt aan de gewelddadige acties tegen het Venezolaanse volk en haar geringe belangstelling voor vrede en stabiliteit in Venezuela bevestigt.”

“In dit opzicht is het niet verrassend dat Chili deze nieuwe en onverantwoordelijke actie vandaag aankondigt, een paar uur voor de ontmoeting tussen de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en de Chileense minister van Buitenlandse Zaken, Andrés Allamand, in Washington,” … “De efficiëntie van de uitvoering van de orders die in die vergadering zijn ontvangen, is dus binnen enkele minuten publiekelijk aangetoond.”

“De Venezolaanse staat zal blijven werken aan het garanderen van vrede en veiligheid op het gehele nationale grondgebied, ondanks de gewelddadige agressie die van buiten het land gepland en gesteund wordt,” besloot Arreaza in zijn verklaring.

Topfoto: De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza met de Venezolaanse vlag op de achtergrond. Archive photo.