Bron: telesur 13 juli 2021 ~~~

De juridisch adviseur van Perú Libre beweert dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden bij de beoordeling en de daaropvolgende verwerping van de betwiste stemmen.

De woordvoerder van de Nationale Verkiezingsjury (JNE) van Peru, Luis Alberto Sanchez, heeft aangekondigd dat deze autoriteit deze maandag de beroepen van nietigverklaring en juridische aanklachten heeft opgelost die door de neoliberale kandidaat Keiko Fujimori (Fuerza Popular) zijn ingediend na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, waarin zij tegenover de progressieve kandidaat Pedro Castillo (Peru Libre) stond.

In verklaringen aan de lokale media deelde Sánchez mee dat de JNE de desbetreffende bijzondere kiescommissies (JEE) van deze stap op de hoogte heeft gebracht. Op basis hiervan schatte de woordvoerder dat de winnaar van de verkiezingen volgende week kan worden uitgeroepen.

Hij deelde mee dat de resultaten van 42 betwistingen reeds in een openbare hoorzitting zijn bekendgemaakt, en dat nog eens 15 betwistingen deze dinsdag zullen worden bekendgemaakt. Hij legde uit dat er drie dagen moeten verstrijken voordat de resultaten kunnen worden goedgekeurd zodra deze gegevens zijn bekendgemaakt. Tijdens deze periode kan beroep worden aangetekend wegens “numerieke kwesties” (rekenfouten), zei hij.

Hij legde uit dat de resultatenrapporten na 72 uur “aan de plenaire vergadering van de GND worden voorgelegd, zodat zij het algemeen verslag van de afkondiging van de resultaten kunnen uitbrengen”. Hij voegde eraan toe dat de termijn voor de algemene afkondiging van de resultaten kan worden verkort als er geen beroep wordt aangetekend.

Ondertussen zei de juridisch adviseur van Peru Libre, Ronald Gamarra, deze dinsdag dat “er geen manier is om de afkondiging van de resultaten van de tweede ronde nog langer te rekken.”

“Víctor Ródriguez Monteza is al klaar met het ondertekenen van alle laatste uitspraken op Fujimori’s beroepen. Alles is al ondertekend. Het is aftellen voor de afkondiging van Pedro Castillo als de winnaar van de presidentsverkiezingen.”

Hij wees erop dat de wettelijke vertegenwoordigers van Fuerza Popular het recht hebben om beroep aan te tekenen, maar dat geen van hen de proclamatie van de winnaar kan voorkomen.

Hij schatte dat Castillo aanstaande zondag of maandag tot winnaar kan worden uitgeroepen, hoewel dit nog drie of vier dagen kan duren als Fuerza Popular tegen beslissingen van het JEE in beroep gaat , omdat die beroepen dan naar het JNE moeten.

Gamarra benadrukte dat er niets onregelmatigs is gebeurd bij de afwijzing van de 1.088 bezwaarschriften van de JEE’s en van de meer dan 300 die de JNE hebben bereikt, en dat er ook geen bewijzen of aanwijzingen van fraude aan het licht zijn gekomen.

Anderzijds deelde een van de advocaten van de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, mee dat zij “alle dossiers die zonder mondeling verslag zijn opgelost” ter discussie zullen stellen en dat zij in beroep zullen gaan tegen de uitspraken op de 28 bezwaren, bij de JEE die de winnaar van de verkiezingen nog niet hebben uitgeroepen. Volgens hem wordt in deze twee situaties de organieke wet op de verkiezingen niet naar behoren nageleefd.

Topfoto: Pedro Castillo kan aanstaande zondag of maandag tot winnaar worden uitgeroepen, hoewel dit nog drie of vier dagen zou kunnen duren als Fuerza Popular in beroep gaat tegen beslissingen van het JEE, omdat die beroepen dan naar het JNE moeten gaan. | Foto: Twitter/@JNE_Peru