Bron: Sebastian Niesar 
america21 4 juli 2021 ~~~

Niemand verwelkomde de Peruviaanse rechtse politici in Washington. Pogingen om de gekozen presidentskandidaat te blokkeren blijven mislukken

Washington/Lima. Een geplande ontmoeting tussen Peruviaanse rechtse politici en de secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro, is woensdag uitgelopen op een “publiciteitsfiasco”. Het doel van de delegatie van bondgenoten van de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori was om Luis Almagro te verzoeken een internationale hoorzitting te houden over beschuldigingen van verkiezingsfraude bij de Peruviaanse verkiezingen. Dit betekent waarschijnlijk het falen van een nieuwe poging van de Peruaanse conservatieven om erkenning van de verkiezingsoverwinning van de linkse Pedro Castillo te voorkomen.

Op 6 juni werden in Peru tweede ronde verkiezingen gehouden tussen Pedro Castillo, dorpsonderwijzer en vakbondsleider van de linkse, sociaal conservatieve partij Perú Libre (Vrij Peru), en Keiko Fujimori, dochter van de gevangen dictator Alberto Fujimori en drievoudig presidentskandidaat voor de rechts-populistische partij Fuerza Popular (Volksmacht).

Op 15 juni, na het tellen van alle stembiljetten, maakte de Nationale Kiesraad bekend dat Castillo 50,126 procent en Fujimori 49,874 procent van de stemmen had gekregen. De internationale waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Europese Unie spraken unaniem van vrije en democratische verkiezingen. Desondanks is Castillo, zelfs twee weken na de officiële bekendmaking, nog niet uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.

De rechtervleugel, die zich achter kandidaat Fujimori schaarde, blijft met allerlei middelen proberen een presidentschap van Castillo te voorkomen. Nadat bleek dat een meerderheid van de stemmen op de linkse kandidaat was gevallen, werden beschuldigingen van verkiezingsfraude geuit. Tot op de dag van vandaag wordt, op Trumpiaanse wijze, het verhaal van de gestolen verkiezingen opgediend zonder enig bewijs te leveren. Alle juridische wegen worden bewandeld om te voorkomen dat de Hoge Verkiezingsrechtbank (GND) de winnaar van de verkiezingen bevestigt. Fujimori’s juridische team heeft geprobeerd de verkiezingsuitslag ongedaan te maken door te eisen dat zo’n 200.000 stemmen in plattelandsgebieden met veel aanhangers van Castillo ongeldig worden verklaard.

Tegelijkertijd werd gepoogd aan te sturen op een militaire staatsgreep, of althans de dreiging daarvan te construeren. Nadat ook dit middel was mislukt, werd getracht druk uit te oefenen vanaf de straat. Vreemd genoeg toonde dit een duidelijke splitsing in de rechtervleugel. Enerzijds verzamelden verschillende rechtse leiders zich afgelopen zondag op de Campo de Marte in Lima om druk te blijven uitoefenen op de JNE en te eisen dat deze de kiezerslijst zou overhandigen voor een volledige herziening van de verkiezingen. Tegelijkertijd hielden pro-Fujimori aanhangers een mis op het nabijgelegen Plaza Bolognesi, waar Keiko om goddelijke steun vroeg en opriep tot een internationale herziening van het verkiezingsproces.

Live televisieverslaggeving op woensdag toonde een delegatie bestaande uit de aan Fujimori-gelieerde econoom Daniel Córdova, voormalig congreslid Nidia Vílchez en het gekozen congreslid Jorge Montoya van de ultrarechtse Renovación Popular (Volksvernieuwing) die voor gesloten deuren voor het hoofdkwartier van de OAS in Washington stonden. Men had verwacht dat ze formeel zouden worden ontvangen en dat het verkiezingsproces vervolgens door de internationale organisatie zou worden geëvalueerd.

“De Secretaris-Generaal van de OAS ontvangt geen vertegenwoordigers van presidentskandidaten omdat dit indruist tegen de logica van het optreden van de Secretaris-Generaal,” verklaarde de Peruaanse ex-diplomaat Harold Forsyth over het incident. Geen enkele vertegenwoordiger van de internationale pers kwam opdagen voor een daaropvolgende persconferentie. In plaats daarvan lanceerde de Peruaanse politieke analiste Francesca Emanuele een pamfletcampagne, waarbij ze de aanwezige politici “coupplegers” noemde.

Topfoto: Fujimori-delegatie voor de gesloten deuren van het OAS hoofdkwartier in Washington (Screenshot) | Bron: La Voz del Pueblo