Bron: Telesur 16 juli 2021 ~~~

Uit een Amerikaans rapport blijkt dat 98 procent van de buitenlandse hulp die via Juan Guaido is gekanaliseerd, bestemd was voor andere doeleinden dan humanitaire hulp.

De afgelopen dagen is er op sociale netwerken een hevig debat gevoerd over wat er nu eigenlijk is gebeurd met de humanitaire hulp die de Verenigde Staten via voormalig wetgever Juan Guaido naar Venezuela zouden hebben gestuurd.

Van voorjaar 2017 tot voorjaar 2019 heeft president Donald Trump 507 miljoen dollar geleverd aan deze oppositiepoliticus voor de aankoop van goederen en diensten om de vermeende humanitaire noodsituatie in Venezuela te verlichten. Van dat bedrag was 260 miljoen dollar bestemd voor “humanitaire hulp” en 247 miljoen dollar voor “ontwikkelingshulp”. Deze middelen werden echter door Guaido en zijn regionale bondgenoten voor andere doeleinden gebruikt.

Op 16 april bracht het U.S. Agency for International Development (USAID) een rapport uit met de titel “Enhanced Processes and Implementer Requirements Are Needed To Address Challenges and Fraud Risks in USAID’s Venezuela Response” (Verbeterde processen en vereisten voor de uitvoerder zijn nodig om de uitdagingen en frauderisico’s in USAID’s reactie op Venezuela aan te pakken).

Uit deze controle bleek dat slechts 2 procent van de Amerikaanse middelen terechtkwam bij degenen die ze zogenaamd dringend nodig hadden. In werkelijkheid werd 497 miljoen dollar van de 507 miljoen dollar voor andere dan de oorspronkelijke doeleinden gebruikt. USAID weet niet wat er met dat geld is gebeurd.

Ondanks het feit dat deze auditinformatie deel uitmaakte van een openbaar rapport, werd ze maandenlang niet opgemerkt door de mainstream media. Deze week echter maakten berichten in de sociale media de burgers attent op de enorme fraude die door Guaido is gepleegd.

Aanvankelijk waren deze fondsen bedoeld om te worden geïnvesteerd in Venezuela en andere landen zoals Brazilië, Colombia, Ecuador, Peru en Trinidad en Tobago, waar USAID ervan uitging dat lokale organisaties zouden bijdragen om te reageren op de “regionale crisis” die werd veroorzaakt door Venezolaanse migranten.

Al deze humanitaire hulp werd beheerd door het Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR), het USAID Office of Food for Peace (FFP), en het USAID Bureau voor Latijns-Amerika.

In zijn verslag verwijst USAID naar specifieke gevallen waarin sprake was van frauduleus gebruik van Amerikaanse middelen. Zo ondertekende Guaido een “subsidieovereenkomst in natura” voor de aankoop van goederen ter waarde van 334.000 USD, die van Colombia naar Venezuela zouden worden vervoerd. De poging om deze vermeende humanitaire hulp door te geven vond plaats op 23 feb. 2019.

De meme luidt: “USAID kent de bestemming niet van middelen die aan Juan Guaido en de oppositie zijn toegekend voor humanitaire hulp aan Venezolanen.”

Een dag eerder gaf de Venezolaanse president Nicolas Maduro echter opdracht de grens te sluiten vanwege bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid van zijn land. Bij die gelegenheid gaf de Venezolaanse oppositie de Bolivariaanse Nationale Garde (GNB – een veiligheidsdienst van de Venezolaanse regering) de schuld van het in brand steken van een vrachtwagen met humanitaire hulp. Kort daarna werd echter ontdekt dat de brand door de oppositie zelf was aangestoken.

In het USAID-rapport wordt er ook op gewezen dat niet alle produkten werden gekocht om humanitaire redenen. Zo kochten Venezolaanse tegenstanders voedsel waarvan OFDA en FFP hadden vastgesteld dat het niet nodig was, omdat de voedingstoestand van Venezolaanse kinderen het gebruik ervan niet rechtvaardigde.

Zodra dit auditrapport via Venezolaanse kanalen bekend werd, reageerden burgers in de netwerken die uitleg eisten van Guaido over de bestemming van de humanitaire hulp.

“Het wachten is op de USAID om te laten zien waarin en waar 98 procent van de middelen… geïnvesteerd zijn. Noch die instelling, noch Guaido hebben een antwoord gegeven,” twitterde Jhonny Agelvis.

De oppositieleider Luis Eduardo uitte ook zijn bezorgdheid over de resultaten van een auditprocedure die USAID routinematig uitvoert in landen die hulp ontvangen.

“Wat geen routine is, zijn de resultaten. Slechts een klein percentage bereikte de handen van de veronderstelde begunstigden. Er waren geen controlemechanismen, zoals blijkt uit het feit dat de middelen naar spookorganisaties gingen en zelfs terechtkwamen in een land zo ver weg als Somalië,” merkte hij op.

Ondanks de omvang is dit niet het eerste schandaal waarbij de door de VS gesteunde oppositie betrokken is. In juni 2019 hebben Guaido en zijn bondgenoten zich humanitaire hulpfondsen toegeëigend van de VS, de Europese Unie, Canada, Duitsland, Zweden, Argentinië, Chili, Colombia, en Puerto Rico.

Dankzij de Amerikaanse blokkade tegen Venezuela heeft de zelfbenoemde “interim-regering” ook controle over het geld en de activa van Venezolaanse bedrijven in het buitenland, waaronder CITGO Petroleum Corporation en Monomeros Colombo Venezolanos. Tot dusver hebben Guaido en zijn bondgenoten aan niemand verantwoording afgelegd over wat zij met die middelen doen.

Topfoto: Juan Guaido, een door de VS gesteunde politicus van de oppositie. | Foto: Twitter/ @Lechuguinos_com