Bron: Últimas Noticias 8juni (SP)
orinocotribune.com 9 juni 2021 (EN) ~~~ 

Keiko Fujimori, presidentskandidaat in Peru, heeft een golf van afwijzing en kritiek gekregen voor haar beweringen van “aanwijzingen van fraude” tegen de partij van haar rivaal Pedro Castillo, meldde Prensa Latina.

Verkiezingswaarnemers, het Nationaal Bureau voor Verkiezingsprocessen (ONPE), verkiezingsexperts, en Castillo’s partij Peru Libre en haar bondgenoten, hebben allemaal ronduit de mogelijkheid van fraude in de Peruaanse presidentsverkiezingen uitgesloten, zoals beweerd door neoliberale kandidaat Fujimori.

Castillo’s linkse partij verwierp de verklaringen van Fujimori tijdens een persconferentie, waar zij beweerde dat ongeveer 1.300 stemmen waren betwist door vertegenwoordigers van Peru Libre, wat nadelig zou zijn geweest voor Fujimori, die Castillo gisteren in de nog niet voltooide telling van de stemmen voorbijstreefde.

“Peru Libre heeft nooit zijn toevlucht genomen tot verkiezingsfraude,” verklaarde Castillo. “Integendeel, we zijn er altijd het slachtoffer van geweest, en ondanks alles wisten we het hoofd te bieden en te winnen.”

De linkse kandidaat had gisteravond ook al gezinspeeld op de kwestie van fraude in een korte toespraak tot zijn aanhangers, die ook vrezen voor de mogelijkheid dat er fraude tegen hen wordt gepleegd. Castillo verzekerde zijn aanhangers dat, indien nodig, “ik de eerste zal zijn om de wil van het volk af te dwingen”.

Bovendien hebben internationale waarnemers de normaliteit van het verkiezingsproces bevestigd, evenals de lokale organisatie Civil Transparency Association, waarvan het hoofd, Adriana Urrutia, hetzelfde heeft geverifieerd aan de hand van de verslagen van 1.400 waarnemers van de organisatie die in het hele land zijn ingezet.

“We hebben geen bewijzen gevonden die wijzen op verkiezingsfraude”, concludeerde Urrutia.

Bovendien heeft de ONPE verduidelijkt dat slechts 461 stembiljetten op specifieke punten zijn aangevochten en niet in hun geheel in twijfel zijn getrokken. Dit is in tegenspraak met Fujimori’s beweringen dat de betwisting betrekking had op meer dan duizend stemmen uit zakken die haar partij bevoordelen.

Volgens de ONPE zijn andere vermeende onregelmatigheden die door Fujimori als bewijs van fraude worden aangevoerd, slechts op zichzelf staande gevallen die momenteel worden onderzocht.

De verkiezingsdeskundigen Jorge Jáuregui en José Tello, die als waarnemers optraden tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Peru, wezen erop dat het tellen van de stemmen normaal verliep en dat de door Fujimori’s partij Fuerza Popular gemelde incidenten in aantal en kenmerken gemeengoed zijn voor alle verkiezingsprocessen in welk land dan ook.

Zij waren het er ook over eens dat er slechts één algemene ongeldig verklaarde verkiezingsuitslag is geweest, en de ONPE heeft gespecificeerd dat verkiezingsuitslagen slechts om beperkte redenen ongeldig kunnen worden verklaard, zoals de registratie van meer stemmen dan het overeenkomstige aantal kiezers in een bepaald stembureau.

Anahí Durand, een lid van Castillo’s technische team, vond het betreurenswaardig dat, wanneer de telling van de stemmen in het nadeel van Fujimori uitvalt, zij zonder overtuigend bewijs fraude zou beweren, waarmee zij stilzwijgend de legitimiteit van de verkiezingen en van de democratie zelf ontkent.

De journalist César Hildebrandt van zijn kant verwees naar de recente golf van aanvallen op de Nationale Verkiezingsjury (JNE) door de media en de politieke aanhangers van Fujimori. Volgens Hildebrandt waren deze aanvallen bedoeld om te proberen de kiesrechtbank ondergeschikt te maken, aangezien de campagne van Fujimori wist dat zij kon verliezen, en nu duidelijk is dat zij heeft verloren, lanceert haar campagne de fraude-mogelijkheid.

Topfoto: : Keiko Fujimori geeft een persconferentie als het tellen van de stemmen in Peru ten einde loopt. Foto: EFE.