Bron: telesur 14 mei 2021 ~~~

De klacht wijst erop dat de politie, die “de materiële capaciteit heeft om het plegen van deze misdaden te voorkomen of de effectieve bestraffing van de vermeende verantwoordelijken te bevorderen”, geen einde heeft gemaakt aan de brutaliteiten.

Mensenrechtenorganisaties en de linkse senator Ivan Cepeda hebben donderdag bij het Internationaal Strafhof (ICC) een klacht ingediend over misdaden tegen de menselijkheid die de regering van Iván Duque heeft begaan tijdens de nationale staking in Colombia.

In de klacht wordt erop gewezen dat de politie, die “over de materiële mogelijkheden beschikt om het plegen van deze misdaden te voorkomen of de daadwerkelijke bestraffing van de vermeende verantwoordelijken te bevorderen”, geen einde heeft gemaakt aan de wreedheden.
“Wij klagen vandaag voor het Internationaal Strafhof de president van de Republiek, de minister van Defensie, voormalig senator Uribe, generaals Zapateiro en Vargas aan, omdat zij misdaden tegen de menselijkheid zouden hebben begaan tegen deelnemers aan de demonstraties.”

Bovendien veroordeelt de regering niet “nadrukkelijk de misdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten waarbij vermoedelijk leden van de openbare macht betrokken zijn”.

De vertegenwoordigers van de Colombiaanse burgermaatschappij vroegen om tussenkomst van het ICC omdat de regering “niet de wil heeft om de onderzoeken uit te voeren in de commissie van beschuldigingen door de Kamer en andere organisaties, als gevolg van de buitensporige machtsconcentratie aan het hoofd van president Iván Duque, die het principe van de scheiding der machten heeft geschonden.”

De klacht is ondertekend door de NGO Temblores ondertekent, de Werkgroep Gedwongen Verdwijningen van de Coördinatie Colombia-Europa-Verenigde Staten, het Comité voor Solidariteit met Politieke Gevangenen, en de Orlando Fals Bord Socio-Legal Collective Corporation.

Topfoto: In de klacht wordt erop gewezen dat de politie, die in staat was de misdaden te voorkomen, de wreedheden niet heeft gestopt. | Foto: Twitter/@AgenciaAnadolu