Bron: redradiove 5 april 2021 (SP)
orinocotribune  5 april 2021 (en) ~~~ 

Maandag 5 april jl. werd bekend dat de Venezolaanse regering de Verenigde Naties (VN) om medewerking heeft verzocht bij het opruimen van de antipersoonsmijnen die door drugshandelsgroepen uit Colombia zijn geplaatst in de deelstaat Apure, grenzend aan Colombia.

In dit verband heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Jorge Arreaza, een brief gezonden aan Ilene Cohn, adjunct-directeur van de VN-dienst die met dit soort zaken belast is. Arreaza herinnerde eraan dat Venezuela op 27 mei 2013 tot landmijnvrij gebied is verklaard.

In die zin benadrukte de minister van Defensie, Vladimir Padrino López, dat de tekst van de brief aangeeft dat Venezuela aan al zijn internationale verbintenissen en verplichtingen heeft voldaan in het kader van het verdrag inzake opslag, productie en overdracht van antipersoonsmijnen en de vernietiging ervan.

“In deze brief worden de Verenigde Naties officieel verzocht om hun onpartijdige ervaring en kennis ter beschikking te stellen aan de Bolivariaanse Nationale Strijdkrachten, die door de Nationale Grondwet belast zijn met de verdediging van ons land,” zei Padrino, “met name door het verlenen van technische bijstand en advies.”

Evenzo bevestigde hij dat volgens het meest recente rapport, de FANB reeds 16 van deze explosieven onschadelijk heeft gemaakt in gebieden rond de stad La Victoria, in de deelstaat Apure. Hij herinnerde eraan dat deze mijnen niet alleen een gevaar vormen voor het militair personeel, maar ook voor de burgerbevolking, waaronder kinderen die in het gebied wonen.

Padrino López voegde eraan toe dat de FANB over opleiding en instrumenten beschikt om het gehele conflictgebied in de deelstaat Apure op te ruimen, waarvoor zij in de regio ingezet blijven. Hij bevestigde echter dat Venezuela meer interactie met de Verenigde Naties wil om ervoor te zorgen dat de bestaande procedures en normen in deze kwestie worden nageleefd.

Coëxistentie en binationale vrede

Minister Vladimir Padrino López verwees ook naar een andere brief die de Venezolaanse regering aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, had gestuurd. In deze brief verklaart het ministerie van mening te zijn dat de huidige situatie aan de grens tussen Colombia en Venezuela de historische parameters overschrijdt.

“Het is noodzakelijk samen te werken om een einde te maken aan alle activiteiten die illegale groepen uitvoeren aan onze grenzen, in de marge van de wet, en die de veiligheid en het welzijn van de burgerbevolking aan beide zijden ondermijnen,” aldus de brief.

Evenzo heeft Venezuela de Secretaris-Generaal van de VN verzocht zijn goede diensten aan te bieden aan de Colombiaanse regering om een rechtstreeks en permanent communicatiekanaal tot stand te brengen om de oplossing van binationale kwesties te vergemakkelijken.

Padrino legde ook uit dat president Nicolás Maduro heeft gevraagd om een ander, breder document naar de directeur van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te sturen. In deze verklaring worden de criminele technieken die terroristische drugshandelaren hebben ingezet in de staat Apure in detail uitgelegd.

“In de brief staat dat we de waarheid moeten erkennen: Colombia heeft besloten om terug te keren naar de oorlog”, voegde hij eraan toe.

Meer vermeende ontheemde Venezolanen in Arauquita (Colombia) dan de gehele bevolking van La Victoria

In verband met het vanuit Colombia gelanceerde en door de reguliere media overgenomen verhaal over de humanitaire situatie van sommige inwoners van La Victoria die hun toevlucht hebben gezocht aan de Colombiaanse kant van de grens, ontkende de Venezolaanse minister deze versie van de gebeurtenissen niet, maar verduidelijkte hij dat de statistieken in deze berichten voor hem geen steek houden in termen van reële aantallen.

Padrino benadrukte: “Volgens de volkstelling wonen er 3.500 mensen in La Victoria, maar ze zeggen dat 6.000 mensen naar Colombia zijn gereisd [op zoek naar een toevluchtsoord], en onmiddellijk is de Colombiaanse minister van Defensie daar een show gaan geven.”

De burgemeester van La Victoria, José Maria Romero, wees er afgelopen zondag op dat de Colombiaanse autoriteiten beperkingen hebben opgelegd aan de terugkeer van een aantal ontheemde Venezolanen, waarbij zij de golf van COVID-19 gevallen in het gebied als voorwendsel gebruikten.

Volgens deskundigen hebben de Colombiaanse autoriteiten dit soort incidenten nodig om internationale fondsen te blijven ontvangen die meestal in verkeerde handen terechtkomen, en ook om hun samen met de Verenigde Staten gevoerde anti-Venezuela en anti-Chavistische campagne door te drukken.

Topfoto: UNFICYP maakt bekend dat 18 vermoedelijk gevaarlijke gebieden op Cyprus landmijnvrij zijn, december 2019. Archieffoto