Bron: Mauricio Montes 
sputnik-Mondo 15 april 2021 (SP)
Internationalist-360°, 21 april 2021 (EN) ~~~

Het Gemeenschappelijk Integratie Systeem, SINCO, is een elektronisch overheidsplatform dat is ontwikkeld voor de directe en collectieve communicatie van sociale organisaties in Venezuela.
Het is de Venezolaanse ervaring die gebaseerd is op de oprichting van Cybersyn in Chili, in 1972, toen Salvador Allende een nieuwe staat en een nieuwe regering voor die natie definieerde, gebaseerd op het ideaal van de Chileense revolutie.

Cybersyn of het SINCO-project wordt erkend als een voorloper van het huidige Internet; de uitvinding van de Britse managementdeskundige, bekend als de vader van de cybernetica, Stafford Beer, die ten dienste van het project van Allende werd gesteld, bracht echter de benadering van informatiebeheer voor openbare doeleinden en vrije toegang onder de deelnemers aan het sociale spel met zich mee.

SYNCO: Chileens socialistisch internet en de planning van de economie in tijden van Koude Oorlog

De bedenkers van het Sistema de Integración Comunal (SINCO) Guy Vernáez, Luisana Velásquez en César Carrero, omschrijven de inspiratie achter het Chileense experiment:

Cybersyn pakte voor het eerst in de geschiedenis het probleem aan van het informatiebeheer ten behoeve van de Staat en visualiseerde de noodzaak om een maatschappij tot stand te brengen waarin sociale samenhang wordt bereikt door doorzichtigheid en vrije verspreiding van informatie en kennis”.

Met dit uitgangspunt in het achterhoofd bedachten zij in 2015 een systeem dat basisorganisaties van de volksmacht (OBPP) met elkaar zou verbinden om projecten te registreren, financiering aan te vragen, voortgang te rapporteren en resultaten en prestaties te evalueren.

SINCO heeft momenteel bijna 30.000 geregistreerde organisaties in Mérida, in het westen van Venezuela, en Guárico in het midden van Venezuela; deze regio’s vormen het uitgangspunt voor de uitrol van het programma in het hele land.

In een tweede versie heeft SINCO een directe communicatiemodule ingebouwd tussen de basisorganisaties van de volksmacht, de federale regeringsraad en de gouverneur van de deelstaat. Nu is het niet alleen een doeltreffend middel voor communicatie tussen basisorganisaties en regionale instellingen op elk moment en op elke plaats, en biedt het de mogelijkheid om specifieke eisen te stellen, maar stelt het de gemeenschappen ook in staat deel te nemen aan de planning en uitvoering van gemeenschapsprojecten.

Communicatie zonder tussenpersonen

Het systeem van gemeentelijke integratie wordt door de Federale Regeringsraad toegepast om de actie van de leden van de sociale organisaties te versterken door de uitoefening van directe communicatie, communicatie zonder tussenpersonen, met als doel het garanderen van actieve aandacht van de regering voor de behoeften van hun gemeenschappen.

Luisana Velásquez, directeur van het Bureau van het Nationaal Secretariaat van de Federale Regeringsraad en lid van het team dat dit digitale platform heeft gecreëerd, legde aan Sputnik uit dat SINCO een innovatief element in de communicatie integreert, door het uitwisselen en valideren van informatie op een collectieve en medeverantwoordelijke manier over het beheer van de gemeenschap.

“De opkomst ervan beantwoordt aan een ontwrichtend voorstel ten opzichte van de conventionele mediasystemen die hun functionaliteit hoofdzakelijk richten op individuele en eenrichtingsactiviteiten van de deelnemers. Daarom streeft zij naar nieuwe betrekkingen tussen de instellingen, alsook met de gemeenteraden en gemeenten in Venezuela, om zonder tussenpersonen rechtstreeks te kunnen inspelen op de sociale en gemeenschappelijke behoeften van het volk”, aldus de heer Flynn.

De SINCO-website | Foto: met dank aan SINCO

Velasquez legt uit dat het gemeentelijke integratiesysteem, SINCO, alleen werd opgestart voor het uploaden van projecten en het aanvragen van middelen; in 2017 werden er echter nieuwe functies aan toegevoegd om de communicatie tussen de instelling en de organisaties te verbeteren, functies die bleven evolueren en ontwikkelen totdat de SINCO 2.0-versie werd geconsolideerd.

“In 2018, oversteeg het gebruik van de tool van een platform alleen bedoeld voor het uploaden van projecten naar een systeem voor directe en collectieve regionale communicatie om de overheid van de staat Guárico dichter bij de set van sociale organisaties van haar grondgebied te brengen en, op zijn beurt, antwoorden te geven op lokale behoeften van de uitoefening van medeverantwoordelijkheid mensen regering”, benadrukte ze.

De onderzoeker vestigt de aandacht op de veranderingen die de band met de gemeenschappen van Mérida en Guárico via dit platform heeft teweeggebracht voor de Federale Regeringsraad.
“Het heeft het mogelijk gemaakt de traditionele vormen van communicatie en aandacht voor het volk te veranderen, de bureaucratie te overstijgen en de processen van gemeenschapsorganisatie te bemiddelen, wat heeft bijgedragen tot het optimaliseren van het vermogen om te reageren op collectieve sociale eisen.

Bovendien is het mogelijk gebleken indicatoren van nationaal beheer op te stellen die de besluitvormingsprocessen ondersteunen, in die mate dat het mogelijk wordt het staatsbeleid te sturen vanuit de gezamenlijke actie van de volksmacht”.

De deelname van de georganiseerde bevolkingsgroepen maakt het mogelijk de behoeften en oplossingen in de uitoefening van het openbaar beheer te identificeren, waardoor vermindert wat Velásquez “de discretionaliteit van de institutionaliteit” noemt en maakt het in zijn woorden mogelijk concrete antwoorden te geven vanuit een collectief gezichtspunt.
“Haar acties kunnen aansluiten op het nationale planningssysteem, van de integrale ontwikkelingsplannen van de gemeenteraden en gemeenten tot het integrale ontwikkelingsplan van de natie en het bevorderen van het bestuur bij de formulering en uitvoering van het overheidsbeleid van de gemeenschap,” zei hij.

Participatiedemocratie en hoofdrolspelersdemocratie

———tot zover gecontroleerd

César Carrero, afgevaardigde in de Nationale Assemblee voor de deelstaat Mérida, heeft ook deelgenomen aan de oprichting van het Systeem voor Communale Integratie en maakt nog steeds deel uit van het team dat de afstand tussen de gemeenschappen en de begrotingsuitvoering van de overheidsinstellingen verkleint.

“Voor ons is het systeem van gemeentelijke integratie, meer dan een systeem, als een politiek project de mogelijkheid om over een instrument te beschikken dat de participatieve en protagonistische democratie, die de centrale as van de Bolivariaanse Revolutie is, wil versterken. SINCO garandeert dat de Staat rechtstreeks met de macht van het volk beslissingen kan nemen, waarbij informatie uit de macht van het volk wordt gebruikt om planning te genereren”, zei hij.

De plaatsvervanger beschreef SINCO als een epicentrum van informatiebeheer en demonstratie van efficiëntie in het gebruik van gegevens om het beheer te verbeteren en te zorgen voor tijdige en snelle processen in de uitwisseling met volksorganisaties.

“Zoals bijvoorbeeld bij de goedkeuring van een project, de efficiënte manier waarop de respectieve uitbetalingen worden gedaan of hoe de verantwoording wordt afgehandeld, waarbij alles vanuit de regio’s zelf wordt gedaan, het vermijden van de overdracht naar andere steden, het verminderen van het gebruik van papier, het verminderen van de bureaucratie met managers, al deze dingen zijn bereikt met SINCO,” zei hij.

Het SINCO logo Foto: met dank aan SINCO

Voor Carrero was het meest ingewikkelde het doorbreken van de dominante paradigma’s in de omgang met informatie vanuit het institutionele kader en hij wijst erop dat Venezuela een ruime wetgeving heeft die het mogelijk maakt het overheidsoptreden te stroomlijnen.
De afgevaardigde van de deelstaat Mérida wijst erop dat er momenteel meer dan 49.000 projecten in uitvoering zijn door bijna 30.000 organisaties, hetgeen een indicator is van de effectieve en efficiënte deelname van de gemeenschappen die samen met de instellingen de macht uitoefenen.

“Het is belangrijk te zeggen dat in andere landen die zoveel over democratie praten en waar ze ons van dictatuur beschuldigen, die landen zich in grote meerderheid beperken tot het oproepen van het volk om de vijf jaar voor een verkiezingsproces om een president te kiezen. Hier in Venezuela is de macht van het volk in voortdurende verkiezing, in voortdurende deelneming, niet alleen bij de verkiezing van een president, een gouverneur of een burgemeester, maar zij zijn het ook die beslissen over de prioriteiten waaraan moet worden gewerkt in het gebied waar de organisaties zich bevinden. Voor ons is dit de participerende en protagonistische democratie, en het SINCO-instrument is een geschikt instrument om dit politieke doel in Venezuela te bereiken”, benadrukt hij.