Bron: Peoples Dispatch 27 april 2021 ~~~

RUNASUR, een nieuw mechanisme voor regionale integratie, wil de inheemse volkeren, boeren, sociale bewegingen en arbeiders van Latijns-Amerika verenigen en een Plurinacional Amerika opbouwen

Op 25 april kondigde de voormalige Boliviaanse president Evo Morales de geboorte aan van RUNASUR, een nieuw regionaal integratiemechanisme dat tot doel heeft de inheemse volkeren, boeren, sociale bewegingen en arbeiders van Latijns-Amerika te verenigen met een anti-imperialistische ideologie. De organisatie zal dienen als volksalternatief voor de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR), een bestaand mechanisme voor regionale integratie dat verlamd is geraakt doordat de meerderheid van de leden zich onder rechtse regeringen heeft teruggetrokken.

RUNASUR verenigt basisorganisaties van 12 Latijns-Amerikaanse landen die oorspronkelijk deel uitmaakten van UNASUR (*). Het centrale hoofdkwartier is gevestigd in Bolivia, en het hoofddoel is de opbouw van een Plurinationaal Amerika.

“Het doel van RUNASUR is het verenigen van sociale bewegingen – zij het inheemsen, arbeiders, middenklasse en onderwijzers, intellectuelen en professionals – en te vechten voor een werkelijke bevrijding, een Plurinationaal Amerika, van de volkeren voor de volkeren. Purinationaal Amerika is niet verenigbaar met kapitalisme, imperialisme of kolonialisme,” zei Morales, tijdens een persconferentie ter afsluiting van de eerste vergadering van de technische commissie die is aangesteld om de RUNASUR te lanceren. Morales benadrukte dat een Plurinacional Amerika ons zal helpen “verder te gaan dan de eenheid van inheemse en sociale bewegingen, en de verdediging van progressieve regeringen” en ons in staat zal stellen “de leiding te nemen met onze programma’s, culturen en manieren van leven in harmonie met Moeder Aarde.”

Op 24 en 25 april kwam een commissie van vertegenwoordigers van verschillende sociale bewegingen en inheemse leiders uit Argentinië, Bolivia, Ecuador en Venezuela bijeen in de stad Villa Tunari, Trópico van Cochabamba, Bolivia, om de algemene structuur en strategie voor de internationale organisatie te bepalen.

Aan het slot van de twee dagen durende bijeenkomst, die door Morales werd georganiseerd, deelde de Argentijnse vakbondsleider Hugo Cachorro Godoy, die aan de bijeenkomst deelnam, mee dat de technische commissie “contact zal opnemen met de sociale bewegingen, Afro-afkomstige en inheemse organisaties, vakbonden in de rest van de landen van de regio en hen uitnodigen om RUNASUR te versterken en een grote plurinationale assemblee van onze volkeren voor te bereiden”. Ondertussen meldde Morales dat Bolivia zal coördineren en samenwerken met Peru en Paraguay; Argentinië met Brazilië en Uruguay; Ecuador met Colombia en Chili; en Venezuela met Suriname en Guyana.

Het idee om RUNASUR op te richten werd geopperd door Morales in november 2020, een dag nadat hij terugkeerde naar Bolivia na een jaar in ballingschap te hebben doorgebracht, en opriep tot de oprichting van een internationale organisatie van sociale bewegingen. In december 2020, tijdens de eerste ‘Vergadering van Volkeren en Organisaties van Abya Yala naar de Opbouw van een Plurinationaal Amerika‘ in Bolivia, werd de oproep tot de oprichting van RUNASUR of de Unie van het Volk van Zuid-Amerikaanse Naties geformaliseerd.

Wat is UNASUR?

(*) UNASUR is een subregionaal integratiemechanisme, opgericht in de periode van linkse regeringen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het werd op 23 mei 2008 geformaliseerd onder leiding van commandant Hugo Chávez met als doel integratie tot stand te brengen op cultureel, economisch, sociaal en politiek gebied met respect voor de diversiteit van elk van de aangesloten landen.

Het bestond uit 12 Latijns-Amerikaanse landen: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela en bracht meer dan 400 miljoen mensen samen met de visie van een Latijns-Amerikaanse identiteit gebaseerd op het principe van eenheid in verscheidenheid.

In april 2018 trokken Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Paraguay en Peru zich echter terug uit de organisatie vanwege hun aansluiting bij de imperialistische belangen van de VS.
In maart 2019 kondigde ook Ecuador aan zich uit de organisatie terug te trekken en vroeg de president van het land aan Unasur om het gebouw in haar hoofdstad Quito waarin het hoofdkantoor van de organisatie was gevestigd, terug te geven.
In november 2019, na de civiel-militaire staatsgreep tegen de democratisch verkozen regering van Evo Morales, trok de de-facto-regering Bolivia het land terug uit UNASUR.
In maart 2020 kondigde Uruguay zijn vertrek uit het regionale orgaan aan.

In november 2020, na de verkiezing van president Luis Arce in Bolivia, trad het land weer toe tot het orgaan. Momenteel telt het nog slechts vier leden: Bolivia, Guyana, Suriname en Venezuela.

Topfoto: Voormalig Boliviaans president Evo Morales en andere leden van de technische commissie bij de lancering van RUNASUR. Foto: Evo Morales/Twitter