Bron: laiguana.tv 30 maart 2021 (SP)
orinocotribune 30 maart 2021 (EN) ~~~ 

Adam Hodge, woordvoerder van de handelsvertegenwoordiger van het Witte Huis, heeft bevestigd dat de regering van Joe Biden de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft gevraagd om de rechtszaak te verwerpen die is aangespannen door de Venezolaanse regering, die de WTO heeft gevraagd om een uitspraak te doen over het belemmeren van de vrije handel van Venezuela door de VS door het opleggen van unilaterale dwangmaatregelen tegen Venezuela, waardoor de handelsrechten van het Caraïbische land worden geschonden zonder internationale rechtsgrondslag.

“De Verenigde Staten zullen elke poging van [president] Maduro om de WTO te misbruiken om te proberen sancties te ondermijnen die gericht zijn op het herstel van de mensenrechten en de democratie in Venezuela, afwijzen,” vertelde Hodge aan het Spaanse dagblad ABC. In werkelijkheid zijn de VS-sancties bedoeld om de Venezolaanse democratie te ondermijnen en rechtstreeks de mensenrechten van miljoenen Venezolanen aan te tasten.

Op 26 juni kondigde de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, op Twitter aan dat Venezuela de Verenigde Staten voor de WTO had gedaagd “wegens het opleggen van eenzijdige dwangmaatregelen die in strijd zijn met de internationale handelsnormen”. Dezelfde dag werd echter gemeld dat de WTO de maandelijkse vergadering van het orgaan voor geschillenbeslechting heeft opgeschort, vanwege de weigering van Washington om de Venezolaanse vertegenwoordigers te erkennen, met als argument dat zij niet afkomstig zijn van de “legitieme regering”. De VS hebben een illegale “regime change”-operatie gelanceerd tegen de democratisch verkozen regering van Nicolas Maduro, die als zodanig wordt erkend door het systeem van de Verenigde Naties waartoe ook de WTO behoort.

Afgelopen vrijdag 26 maart verklaarde een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris aan de mainstream media, waaronder ABC, op voorwaarde van anonimiteit, dat “als de Verenigde Staten en andere WTO-leden zouden toestaan dat vertegenwoordigers van het onwettige Maduro-regime namens Venezuela rechten uitoefenen in de WTO, dat gelijk zou staan aan het erkennen van Maduro’s eigen regime,” hetgeen in strijd zou zijn met “het vaste beleid van de regering Biden-Harris om het volk van Venezuela te steunen”. Vertaald in echt Engels, betekent deze verklaring zoiets als: “Wij, het Amerikaanse Rijk, hebben zonder enige internationale of nationale rechtsgrond besloten om de regering van Nicolas Maduro niet te erkennen, en ook al is die door de VN en de WTO erkend met volledige diplomatieke vertegenwoordiging, we zullen niet toestaan dat u zijn wettelijke rechten als volwaardig lid van de WTO erkent, omdat wij dat zeggen, punt.”

Aan de andere kant vertelde de politieke wetenschapper Walter Ortiz aan Sputnik dat “de Verenigde Staten geen onderzoek willen door de WTO van deze eenzijdige dwangmaatregelen, vooral de effecten die ze hebben gehad, en daarom blokkeren ze deze actie; omdat ze niet willen dat de beweging die de krachtige effecten aan de kaak stelt van maatregelen, waarvan is aangetoond dat ze in strijd zijn met het internationaal recht, doorgaat.” Vele deskundigen hebben de economische blokkade en de sancties erkend als een misdaad tegen de menselijkheid, waaronder de speciale VN-rapporteur Alena Douhan en Noam Chomsky in de afgelopen dagen.

De weg is echter helemaal niet afgesloten. Persagentschap EFE merkte op dat indien twee maanden van onsuccesvolle bilaterale dialoog verstrijken, de WTO op verzoek van het eisende land een panel kan oprichten dat belast is met het beheer van het geschil.

Topfoto: Een logo is afgebeeld buiten het hoofdkantoor van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) naast een rood verkeerslicht in Genève, Zwitserland, 2 oktober 2018. REUTERS/Denis Balibouse.