Bron: Carlos Arellan 
RedRadioVE 24 maart 2021 (SP),
orinocotribune 24 maart 2021 (EN) ~~~

Na een jaar van “progressieve” regering in Argentinië trekt het land zich formeel terug uit de Groep van Lima. In een verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verlaat het land de anti-Venezolaanse club met het twijfelachtige argument dat de acties om de Bolivariaanse autoriteiten te isoleren “tot niets hebben geleid”.

Anderzijds wordt in de diplomatieke tekst, die het resultaat lijkt te zijn van een dubbelzinnige regering die haar tegenstrijdigheden met tegenzin met elkaar verzoent, besloten dat de deelname van de Venezolaanse oppositie als lid van het kartel heeft geleid tot het innemen van standpunten die Buenos Aires “niet heeft kunnen of kunnen begeleiden”.

Met het vertrek van Argentinië verliest de Groep van Lima zijn tweede lid in het afgelopen jaar, nadat Bolivia, consequenter en sneller, vertrok zodra Luis Arce was beëdigd.

De tegenstrijdigheden van Argentinië

De regering Fernández, die zich voordoet als een regering die het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren opeist, stelt oplossingen voor die meer weg hebben van een gruwelijke inmenging in Venezolaanse aangelegenheden.

De verklaring van het Zuid-Amerikaanse land, waarin het zich formeel terugtrekt uit de Groep van Lima, suggereert dat de beste manier om Venezuela te helpen een inclusieve dialoog zou zijn. Maar vervolgens maken zij hun “goede bedoelingen” ongedaan door te vragen dat deze toenadering tussen de Venezolaanse factoren leidt “tot het bereiken van verkiezingen die door de meerderheid worden aanvaard met internationale controle”.

Alsof de Venezolaanse verkiezingen tot nu toe vermoedelijk onwettig waren, beweert Argentinië dat de Venezolaanse regering “de voorwaarden moet scheppen” voor de deelname van de oppositie als geheel.

Onvrije Diplomatie

Hoewel de regering van Alberto Fernández, met betrekking tot Venezuela, de frontale vijandigheid uit de tijden van Macri heeft veranderd, hebben hun standpunten Buenos Aires geplaatst als een actor die zich met tegenstrijdige stappen beweegt om tegelijkertijd een interne coalitie te behagen inclusief factoren die Guaidó erkennen als de vermeende Venezolaanse president.

Vóór deze episode van terugtrekking uit de Groep van Lima, die lijkt op de triomf van een zogenaamd “progressieve” vleugel, stemde Argentinië eerder over een rapport over de situatie van de mensenrechten in Venezuela dat opzettelijk de impact van de zogenaamde “sancties” wegliet.

Dit standpunt kostte de regering Fernández een reputatieverlies bij sectoren die haar intern steunen. Dit toonde aan Venezuela hoe Argentinië zich in de diplomatie beweegt: Van vrijheid beroofd en met bepaalde politieke berekeningen.

Topfoto: De Argentijnse president Alberto Fernández ziet af van de mislukte Lima-groep. Bestandsfoto.