Bron: albaciudad 24 februari 20021 (SP), 
orinocotribune 25 februari 2021 (EN) ~~~

Deze woensdag, 24 februari, heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza persoonlijk een brief overhandigd aan de ambassadeur van de Europese Unie in Venezuela, Isabel Brilhante Pedroza, waarin zij persona non grata wordt verklaard en haar een termijn van 72 uur wordt gegeven om het land te verlaten, nadat het Europese blok verdere illegale sancties tegen 19 Venezolaanse functionarissen heeft opgelegd.

“Het is echt onaanvaardbaar. Deze inmenging is arrogant,” zei de minister van Buitenlandse Zaken vanuit Casa Amarilla, Caracas, waar hij een ontmoeting had met de diplomatieke vertegenwoordiger, na instructies van de president van de republiek, Nicolás Maduro.

“Hopelijk is er een kalme evaluatie, dat ze het Handvest van de Verenigde Naties erbij nemen, de grondwet van de landen waarin ze zich permanent mengen, en een reflectieve analyse maken; dat ze deze bemoeizuchtige houdingen kunnen stoppen,” zei de topdiplomaat.

Arreaza benadrukte ook dat Venezuela “onherroepelijk vrij en onafhankelijk is, en zijn morele erfenis baseert op zijn waarden van vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en internationale vrede, in navolging van de doctrine van ‘De Bevrijder’ Simón Bolívar.”

Arreaza zei dat Venezuela het besluit heeft genomen de EU-ambassadeur tot persona non grata te verklaren overeenkomstig het Verdrag van Wenen, waarbij Brilhante Pedroza 72 uur de tijd heeft gekregen om het land te verlaten.

De EU-ambassadeur werd in juni 2020 ook al tot persona non grata verklaard nadat de Europese Unie een soortgelijke reeks illegale sancties had ingesteld tegen Venezolaanse oppositieafgevaardigden die besloten de herverkiezing van voormalig afgevaardigde Guaidó als voorzitter van de Nationale Assemblee niet te steunen. Na intense onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Venezolaanse regering werd van dat uitzettingsbevel afgezien enkele uren vóór het verstrijken van de termijn die voor deze situatie door het internationaal recht is vastgesteld.

Arreaza legde uit dat “het besluit gemaakt is vanwege het feit dat er reeds 55 (gesanctioneerde ambtenaren) zijn, een beslissing die de EU sancties noemt, alsof zij een morele autoriteit hebben, die zij niet hebben – en die ook niet wettelijk is.”

Hij weigerde het feit te accepteren dat deze sancties gericht waren tegen regeringsfunctionarissen, waaronder oppositieafgevaardigden en politiechefs. “In de Venezolaanse staat hebben wij alles in het werk gesteld om de democratische coëxistentie in het land te stabiliseren; wij hebben verkiezingen gehouden om het parlement opnieuw in te stellen”.

Volgens de Venezolaanse topdiplomaat staan de sancties gelijk aan “inmenging en arrogantie”. Arreaza adviseerde “dat Europa ophoudt een aanhangsel te zijn van de dominante elite in de Verenigde Staten, dat zij hun eigen beslissingen nemen met respect voor het internationaal recht. Hopelijk leren ze soevereine, vrije en onafhankelijke landen als Venezuela te respecteren!”

“Hopelijk is er bezinning in de EU, en komt er een brug van begrip en dialoog,” voegde Arreaza eraan toe.

De opmerkingen van president Maduro

Later op woensdag legde de Venezolaanse president, Nicolas Maduro verklaring af over het nieuwe incident met de Europese diplomaten en autoriteiten, waarbij hij zijn kritiek op Europa’s neokoloniale ambities en supremacistische positie herhaalde.

“We zouden dat niet hebben gewild, we zouden de beste betrekkingen met Europa hebben willen hebben, maar we gaan niet akkoord met iemand die Venezuela komt aanvallen, om Venezuela uit het niets en onverwacht, zonder duidelijke reden, sancties op te leggen. Maar zij willen niet achterblijven in de imperialistische ambities… Omdat zij zichzelf superieur achten, omdat zij niet ophouden in hun kolonialistische visie op Latijns-Amerika. De Europese Unie is welkom in Venezuela, als ze de democratie van Venezuela aanvaardt,” zei president Maduro tijdens een televisie-uitzending.

Topfoto: Isabel Brilhante Pedroza, ambassadeur van de Europese Unie in Caracas, uit Venezuela verbannen als persona non grata na een nieuwe ronde van illegale EU-sancties. Foto met dank aan MPPRE.