Bron: LaIguana.tv 6 januari 2021 ~~~

De Europese Unie (EU) heeft aanstaande woensdag 6 januari gemeld dat zij Juan Guaidó niet langer erkent als “interim-president” van Venezuela, nadat zijn positie als plaatsvervanger in de Nationale Assemblee was afgelopen met de installatie van het nieuwe parlement (2021-2026).

In een persbericht van de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, wordt benadrukt dat de Europese coalitie ondanks dit besluit haar contacten zal handhaven “met alle politieke actoren en het maatschappelijk middenveld om de democratie in Venezuela te herstellen, met inbegrip van met name Juan Guaidó en andere vertegenwoordigers van de aftredende Nationale Vergadering”.

Dit betekent voor Guaidó een tegenslag in zijn streven om de zogenaamde “interim-regering” te blijven leiden, een positie die hem in staat stelde om de hulpbronnen van Venezuela in het buitenland te plunderen ten nadele van het Venezolaanse volk.

Zijn meest recente manoeuvre was echter om te proberen het mandaat van het in 2015 gekozen NA te verlengen met de bedoeling om aan het hoofd van die fake-raad te blijven staan. Deze nieuwe truc heeft echter geen enkele rechtsgeldigheid, sinds het nieuwe Parlement, dat bestaat uit de op 6 december jongstleden gekozen leden, zojuist deze dinsdag in Venezuela is geïnstalleerd.


Alle artikelen met betrekking tot de Europese Commissie en Parlement, waarvan hieronder een een overzicht: