Bron: albaciudad, 9 november 2020, 
orinocotribune 9 november 2020 ~~~

De inheemse leider en voormalig president van Bolivia, Evo Morales, stak deze maandag om 10.09 uur (lokale tijd) bij de grensstad Villazón de grens tussen Argentijns en Bolivia over. “Evo Morales, keer terug naar uw vaderland, van waaruit u nooit zou hebben moeten vertrekken, en ook niet zo mishandeldeld had mogen worden,” zei de Argentijnse president Alberto Fernández, die hem vergezelde naar de grens tussen de twee landen.

Van zijn kant zei Morales dat hij zich vergezeld voelde door “het volk en de grote natie” met de steun van Fernández. “Dit zijn momenten van grote emotie en diepe dankbaarheid voor mijn Argentijnse zusters en broeders,” zij hij.

Evo Morales met de Argentijnse president, Alberto Fernández, op de grens tussen Argentinië en Bolivia. Foto: @evoespueblo

In Villazón wachtte een menigte op hem. Morales hield zijn eerste toespraak op Boliviaanse bodem na een jaar in ballingschap.

“Ik twijfelde er niet aan (dat) ik terug zou komen, maar ik was er niet zeker van dat het zo snel zou zijn, (dit is) iets historisch, iets ongehoords,” zei de voormalige president tegen het publiek.

Morales steekt zijn vuist op bij zijn terugkeer naar Bolivia, in de stad Villazón, op 9 november 2020. Reuters

“begraafplaats of de VS”

Morales was buiten Bolivia sinds 11 november 2019. Die nacht verliet hij zijn vaderland en kwam na twaalf uur reizen de volgende dag aan in Mexico.

De Mexicaanse autoriteiten hebben, in coördinatie met andere landen, gehandeld om de voormalige president te helpen na de staatsgreep tegen hem. De regering van Andrés Manuel López Obrador bood hem om “humanitaire redenen” politiek asiel aan en stuurde een vliegtuig van de Mexicaanse luchtmacht om hem uit Bolivia te halen. Een maand later zocht hij zijn toevlucht in Argentinië.

Deze maandag, ten overstaan van de menigte, onthulde Morales de reden waarom hij besloot het land te verlaten. “Iemand zei me: ‘Evo, je hebt ons in de steek gelaten. Ik zei: “Als ik bleef, waren er twee opties: het kerkhof of de VS. Zusters en broeders, op dat moment besloten we ons terug te trekken om ons leven veilig te stellen”, zei hij, waarbij hij liet doorschemeren dat hij gedood had kunnen worden, of gevangen gezet, of naar het land in het noorden gebracht.

In het afgelopen jaar heeft de de facto overheid, die na de staatsgreep is geïnstalleerd, inderdaad een juridische procedure tegen de voormalige president aangespannen wegens de misdaden van opruiing en terrorisme. Ze hebben ook duizenden Bolivianen zwaar onderdrukt die de straat op zijn gegaan om de terugkeer van de democratie te eisen. De bloedbaden in Senkata en Sacaba zijn trieste herinneringen aan die onderdrukking.

Eind oktober, na de triomf van de MAS, werden zowel de beschuldigingen als het arrestatiebevel tegen de ex-president nietig verklaard, in overeenstemming met de president van het departementale gerechtshof (TDJ) van La Paz, Jorge Quino.

“Ze hebben gefaald,” er was geen sprake van fraude

In zijn toespraak herinnerde Morales eraan dat de politieke crisis in Bolivia, die zijn afstand van de macht veroorzaakte, ontstond nadat hij op 20 oktober 2019 werd herkozen. Zijn overwinning veroorzaakte onrust in sectoren van Boliviaans rechts en extreem-rechts en zij begonnen gewelddadige protesten in een groot deel van het land; demonstraties die werden aangewakkerd door de aankondiging van de missie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die in hun voorlopig rapport aandrongen op een herhaling van de verkiezingen en de vermeende bezorgdheid over fraude.

In dit verband was Morales van mening dat de recente overwinning van Arce bevestigde dat “er vorig jaar geen sprake was van fraude” en verzocht hij de gerechtelijke autoriteiten om de voormalige autoriteiten van het Hooggerechtshof (TSE), die om die reden worden vervolgd, vrij te laten.

“Gisteren is de MAS teruggekeerd naar de regering, nu is Evo in Bolivia , ze hebben gefaald,” zei Morales, die benadrukte dat “de democratie zonder geweld is hersteld”.

“Rechts slaapt niet”

Toen hij verwees naar de staatsgreep tegen hem, viel Morales “de Boliviaanse rechtervleugel” aan, die hij ervan beschuldigde “begeleid, gestuurd en gefinancierd te worden” door de Verenigde Staten met als doel het veranderingsproces in het Andesland “af te remmen”.

Volgens de ex-president werd zijn omverwerping veroorzaakt door de acties van “groepen die niet accepteren dat de sociale bewegingen en de inheemse beweging ook kunnen regeren,” en hij wees erop dat het doel was om “het economische model” dat tijdens zijn regering werd vastgesteld en dat de nationalisaties van koolwaterstoffen en alle natuurlijke hulpbronnen van het land omvatte, omver te werpen.

Evo Morales onder de bevolking van Villazón, Bolivia. Foto: @evoespueblo

“Dat wordt niet geaccepteerd door het rijk, het wordt niet geaccepteerd door het kapitalisme, zeker niet door het Internationaal Monetair Fonds,” benadrukte de voormalige president.

Het verheugt hem echter dat het een jaar later terugkeert naar de weg van het politieke proces dat hij in Bolivia was begonnen. “Nu is het onze beurt om te zorgen voor Lucho als president, om te zorgen voor ons proces van verandering, het recht slaapt niet, het rijk kijkt altijd naar onze natuurlijke hulpbronnen; maar met deze ervaring, met meer kracht, is de tijd van huilen voorbij, nu moeten we ons organiseren,” drong hij aan.

Topfoto: Evo Morales onder zijn volk in Villazón, Bolivia. Foto: @evoespueblo