Bron: Prensa Latina 19 november 2020 ~~~

De Latijns-Amerikaanse Stichting voor Mensenrechten en Sociale Ontwikkeling (Fundalatin) heeft vandaag op een forum dat door Europese organisaties uit solidariteit met het Zuid-Amerikaanse land is bijeengeroepen, de misdaden van de Verenigde Staten tegen Venezuela veroordeeeld

“Wij veroordelen ten overstaan van de wereld, de organisaties en de mensenrechtenactivisten, de absoluut onwettige maatregelen van de Amerikaanse regering vanwege hun impact op de bevolking”, aldus de voorzitter van de christen-ecumenische vereniging, Eugenia Russián, die de financiële blokkade en de sancties noemde.

Volgens Russián heeft de agressiviteit van Washington gevolgen voor fundamentele sectoren als gezondheid, voedsel, zorg voor ernstig zieken en steun voor gehandicapten, ondanks de inspanningen van de Venezolaanse staat om de gevolgen van een vijandig beleid te verzachten.

Fundalatin erkent dat het overheidsbeleid dat de afgelopen twintig jaar sinds de Grondwet van 1999 is uitgevoerd, met een impuls aan sociale missies ten behoeve van de meest kwetsbare groepen, door de Verenigde Staten met hun eenzijdige dwangmaatregelen belemmerd wordt, aldus haar verklaring op het forum van het Europees netwerk voor solidariteit met Venezuela.

Russián verwierp dat een van de getroffen programma’s gericht is op hulp aan kinderen en jongeren die lijden aan chronische ziekten, een situatie die is voorgelegd aan de Raad voor de mensenrechten, de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, en UNICEF.

De activist merkte op het sociale netwerk YouTube op dat de organisatie een ontmoeting heeft gehad met ouders en familieleden van patiënten met kanker die beenmergtransplantaties nodig hebben, specifieke slachtoffers van de Amerikaanse kruistocht.

Fundalatin heeft 43 kinderen en adolescenten gedocumenteerd die wachten op de transplantaties, en hun leven is in gevaar door de blokkade en de systematische aanvallen op onze bevolking, zei ze.

Volgens Russián hebben ze in deze situatie al de dood van vijf minderjarigen betreurd.

Wij vinden dat de wereld de realiteit en de inspanningen moet kennen van de Venezolaanse regering om onschuldige levens te redden te midden van de sancties en de blokkade , benadrukte hij.