Alba Ciudad 24 september 2020 (SP), 
orinocotribune 25 september 2020 (EN) ~~~ 

“Het is niet onafhankelijk en ook niet van de Verenigde Naties! Het is het eerste wat we voor de wereld moeten ontmaskeren”, zei de Venezolaanse president, Nicolás Maduro, deze donderdag over het mensenrechtenverslag over Venezuela dat op 16 september is uitgebracht door een zelfbeschreven “onafhankelijke internationale onderzoeksmissie” die aan de Verenigde Naties is verbonden. “Ze vallen Venezuela aan met leugens, namens de VN”, zei het Venezolaanse staatshoofd donderdag, toen hij van de procureur-generaal van het land, Tarek William Saab, het rapport “The Truth of Venezuela: Against the Lima Group Infamy” ontving, opgesteld door verschillende organisaties en afdelingen van de overheid, dat een andere kijk op de mensenrechten in Venezuela laat zien.

Met betrekking tot het rapport van de onderzoeksmissie wees Maduro erop dat “het document afhankelijk is van de rechtse regeringen die Venezuela niet erkennen en haten en ons aanvallen. Het is een commissie die afhankelijk is van Mike Pompeo en de Lima-groep” en “probeert zich te vermommen onder de naam van “onafhankelijke commissie”, aldus de president. “Het is geen onafhankelijke commissie, het is een commissie en een rapport dat absoluut gepolitiseerd en vergiftigd is”, legde hij uit. “Je laat het hier zien (in dit nieuwe rapport), en het is noodzakelijk om het te laten zien (aan de wereld).”

“Wat de Verenigde Staten betreft, heben die zich teruggetrokken uit de Mensenrechtenraad, maar het handelt zodanig dat deze raad onafhankelijke landen aanvalt die niet buigen voor hun beleid. Je moet het recht voor zijn raap zeggen”, legde hij uit. “Wat ze doen is een document schrijven waarin ze zichzelf rechter en partij verklaren, beschuldigers die het verdict bepalen, zonder het recht op verdediging te geven.”

85% van de bronnen die de Lima Groep gebruikte om het document voor te bereiden zijn secundair en komen overeen met sociale netwerken, digitale nieuwsmedia, de pers en publicaties van derden, meldde de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek, Jorge Arreaza, afgelopen woensdag tijdens een persconferentie.

De nationale president herinnerde eraan dat in Venezuela geen enkele veiligheidsinstantie de mensenrechten ongestraft kan schenden, en wie dat wel doet, is onderworpen aan de wetten van de republiek.

Hij geeft leiding van de waarheidscommissie en het kantoor van de procureur-generaal, om “de waarheid van Venezuela vast te stellen”. Hij voegde eraan toe: “Moge de waarheid, gerechtigheid en genoegdoening worden gebracht, en de vrede worden geconsolideerd.”

Het Venezolaanse staatshoofd zei: “Elke ambtenaar die, in het gebruik van zijn of haar bevoegdheden, misdaden pleegt of de mensenrechten en grondwettelijke rechten van een burger van Venezuela schendt, moet worden onderzocht, berecht, en veroordeeld in het geval dat hij het verdient. Als staatshoofd heb ik de uitvoering van onderzoeken naar elke schending en de toepassing van onmiddellijke en strenge rechtspleging aangemoedigd – en zal die blijven aanmoedigen.

“Te midden van de strijd die de leiders van extreemrechts hebben gevoerd, zijn er moeilijke situaties ontstaan die naarstig zijn onderzocht. En ik roep het Venezolaanse rechtssysteem op om dit te blijven doen”, zei hij.

Tijdens het evenement presenteerde de Venezolaanse procureur-generaal, Tarek William Saab, het rapport “De waarheid van Venezuela: tegen de schande van de Lima-groep”, waaraan ook de ombudsman, Alfredo Ruiz, de minister van Buitenlandse Betrekkingen, Jorge Arreaza en de uitvoerend secretaris van de Nationale Mensenrechtenraad, Larry Devoe deelnamen, evenals verschillende mensenrechtenorganisaties. Het is gebaseerd op officiële gegevens, gerechtelijke bronnen, processen, vonnissen en resoluties.

De Venezolaanse president heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, opgedragen om een kopie van het rapport dat vandaag door het bureau van Citizens Power (genaamd ‘Moral Branch’ in Venezuela) geleverd, aan de VN-secretaris-generaal, António Guterres, te overhandigen, evenals aan wereldwijde organisatie.

Hij rapporteerde dat hij de aanbeveling van Guterres, om de institutionele banden van Venezuela met de wereldorganisatie verder te versterken, heeft aanvaard. “Ik wil de officiële samenwerking tussen de constitutionele regering van de Bolivariaanse republiek Venezuela en de Venezolaanse staat, met het kantoor van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, aan de orde stellen, verbeteren en verdiepen”, aldus Michelle Bachelet.

Topfoto: Met dank aan Prensa Presidencial


Eerdere berichten hierover in het Openbaar Archief: