Bron: Leonardo Ojeda namens de Regering, 20 september 2020 (SP), 
orinocotribune 23 september 2020 (EN) ~~~ 

Op 16 september publiceerde de zogenaamde “Independent International Facts-Finding Mission about Venezuela” een “rapport” over de status van de mensenrechten in de Bolivariaanse republiek, zonder dat de deskundigen het land bezochten om zich voor te bereiden en zonder dat ze ter plaatse grondig onderzoek deden.

Deze publicatie kwam twee dagen nadat de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, de vooruitgang erkende die haar bureau in technische samenwerking met de Venezolaanse regering had geboekt, met wie zij het op 20 september 2019 ondertekende memorandum van overeenstemming heeft vernieuwd.

In een gezamenlijke verklaring aan de pers deze zaterdag hebben de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, en de procureur-generaal van de Republiek, Tarek William Saab, het verslag met kracht verworpen en een reeks bewijzen en elementen gepresenteerd die in tegenspraak zijn met het partijdige document.

Zij waarschuwden voor de ernstige schade die is toegebracht aan het multilaterale mensenrechtensysteem en de waardevolle instelling van de mensenrechten, waarbij dit soort documenten onzorgvuldig zijn.

De doelstellingen

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken bracht onder meer naar voren, dat met de publicatie van het rapport gepoogd wordt het werk dat de regering van Venezuela doet met het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten te “torpederen” [en] het proces van de politieke dialoog in het land en ook de voor 6 december 2020 geplande parlementsverkiezingen te boycotten. In feite is [het verslag] uitgebracht in de aanloop naar de parlementsverkiezingen.

Het document, dat het resultaat is van deze parallelle, niet door Venezuela goedgekeurde commissie, vindt zijn oorsprong in de inspanningen van de regering van de Verenigde Staten, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de zogenaamde Lima-groep, entiteiten die een sleutelrol hebben gespeeld in de campagne om de Venezolaanse instellingen te delegitimiseren.

Minister Arreaza waarschuwde dat de ‘experts’ van de “onafhankelijke” missie “politiek bedrijven met mensenrechten en niet voor mensenrechten”; en beschreef het rapport als een “monument voor oorlogspropaganda” tegen Venezuela.

Slecht onderzoek

Bovengenoemd rapport vertoont verschillende methodologische gebreken met betrekking tot de samenstelling van de informatie waarop de publicatie gebaseerd is, aangezien het zich beperkt tot het citeren van vermeende “bronnen” (oncontroleerbaar, ongegrond of verzonnen) die hebben bijgedragen aan dat rapport, evenals “digitale informatie”, die voor het grootste deel vervormd is weergegeven en niet verifieerbaar is.

Zoals het verslag zelf vermeldt, is het gebaseerd op interviews met politieke actoren en werd het niet ter plaatse verzameld.

“Het is, politiek gezien, een totaal partijdig rapport; juridisch gezien, zeer middelmatig; en ernstig fout voor een verdediger van de mensenrechten: ze zijn niet ter plaatse gekomen om onderzoek te doen, absoluut niets”, zei aanklager Tarek William Saab, die er ook aan toevoegde dat het geen bestaansrecht heeft omdat Venezuela vanaf het begin bezwaar heeft gemaakt tegen de commissie.

Het hoofd van het strafrechtelijk [onderzoek] in Venezuela zei dat een andere “ernstige fout” van de commissie het feit was dat het dagelijkse en systematische werk van het Openbaar Ministerie, het Bureau van de Ombudsman, de rechtbanken en andere Venezolaanse instellingen die het respect voor de mensenrechten garanderen, met “totaal gebrek aan respect” werd genegeerd.

Opzettelijke omissies

In het verslag wordt weggelaten dat president Nicolás Maduro de politie en het leger herhaaldelijk heeft opgeroepen de wet en de mensenrechten te eerbiedigen. Zelfs in 2017 was het uitdrukkelijk en publiekelijk verboden om geweren te gebruiken en werd elke vorm van scherpe munitie om demonstraties te controleren uitdrukkelijk verboden, ondanks het feit dat dit door internationale normen is toegestaan.

Op dezelfde manier laat het verslag de oproepen achterwege van de minister van Defensie, generaal in Chief Vladimir Padrino López, aan de politie en militaire functionarissen om te handelen in overeenstemming met de wet en met de mensenrechten.

In het verslag worden ook verschillende verklaringen van president Maduro gedeeltelijk geciteerd, waarbij deze uit hun verband worden gerukt en elementen worden geschrapt die de stelling die ze proberen te presenteren, zouden ontkrachten.

Hoe is de commissie ontstaan?

De zogenaamde “Independent International Facts-Finding Mission about Venezuela” is door de zelfbenoemde Lima-groep, met steun van de Europese Unie, gepromoot in een poging om de ernstige schendingen van de mensenrechten in hun landen (Chili, Ecuador, Colombia) te verdoezelen.

De missie, die is voortgekomen uit een tendentieuze resolutie die door de stemming van 19 lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad is goedgekeurd, is in december 2019 door het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verworpen.

Momenteel werkt de regering van Venezuela in coördinatie met het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, in het kader van de in september 2019 ondertekende intentieverklaring, in overeenstemming met de bepalingen van Resolutie A / HRC / 42/4, die de Raad voor de mensenrechten tijdens zijn 42e zitting heeft aangenomen.

Topfoto: bron MPPRE