Bron: Claudia Salerno, 
les2rives.info 16 September 2020 ~~~

Met het oog op de parlementsverkiezingen van 6 december 2020 heeft de Europese Unie – samen met Turkije – als bemiddelaar deelgenomen aan een reeks ontmoetingen tussen de Venezolaanse regering en de democratische oppositie. Het doel was het verkrijgen van “electorale garanties” van de Venezolaanse staat.

Na het verkrijgen van alle vereiste garanties werd de supranationale entiteit overrompeld. President Maduro en de Venezolaanse verkiezingsautoriteiten hebben de EU (en de VN) inderdaad formeel uitgenodigd om als waarnemers aan de verkiezingen deel te nemen. De EU had dit ofwel kunnen aanvaarden en in feite een buitenlands beleid aannemen dat in strijd is met de VS (die Guaido zojuist tot president voor het leven heeft benoemd), ofwel had zij de uitnodiging kunnen afwijzen en haar ondergeschiktheid aan het buitenlands beleid van Washington laten zien.

Ondanks het feit dat de datum van de verkiezingen vijf jaar geleden is vastgesteld, heeft de EU een gebrek aan tijd voor de organisatie van een verkiezingswaarnemingsmissie voorgewend. In contrast met de propagandaspeeches (“Europa is vrede”) steunt de supranationale entiteit de putschistische en militaire optie van Guaido in Venezuela.