Bron: Katu Arkonada, 
jornada.com 29 augustus 2020 (SP), 
Resumen-english, 29 augustus 2020 (EN) ~~~

Over iets meer dan drie maanden, op 6 december worden in Venezuela parlementsverkiezingen gehouden. De vorige vonden plaats op 6 december 2015 en de oppositie behaalde een meerderheid dankzij de onthouding van 2 miljoen Chavista kiezers die besloot thuis te blijven en niet te stemmen.

Maar vandaag de dag zijn de omstandigheden anders en is het Chavisme verenigd na een oneindig aantal politieke, economische en militaire aanvallen van het Amerikaanse imperialisme en zijn lokale lakijen te hebben overwonnen, aanvallen die zijn geïntensiveerd sinds de zelfuitroeping tot president van Guaidó op 23 januari 2019.

Daarom is de meest radicale vleugel van de Venezolaanse oppositie, gegroepeerd in de zogenaamde G4 (Popular Will van Leopoldo López, First Justice van Henrique Capriles, Democratic Action and A New Time), met steun van de Verenigde Staten, van plan om het verkiezingsproces te boycotten en de mobilisatie in de straten weer op gang te brengen.

Colombiaanse bronnen met toegang tot Amerikaanse functionarissen en Venezolaanse oppositieleiders hebben kennis genomen van een recente videoconferentie tussen leden van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor Venezuela in Bogotá (VAU) en verschillende oppositieleiders van de G4 onder leiding van Leopoldo López, president van Voluntad Popular. In de vergadering werd de laatste hand gelegd aan de procedures om de verkiezingen van december te saboteren.

Het is echter opvallend dat Juán Guaidó die bijeenkomst niet heeft bijgewoond, dus het lijkt erop dat de Amerikaanse as en steun weer neigt naar iemand met een gewelddadige reputatie zoals Leopoldo López jr, de leider van Voluntad Popular.

Op die bijeenkomst vroeg ,Leopoldo López , die reeds ervaring heeft met gewelddadige sabotage, elke G4-partij om onmiddellijk door te gaan met het werven van 100.000 vrijwilligers met het doel ze vooraf te mobiliseren, maar vooral, op de verkiezingsdag, om alle stembureaus in het land te bestrijken.

Uit de bron die de bijeenkomst heeft bijgewoond, blijkt dat de vrijwilligers, zoals Leopoldo López heeft uitgelegd, de capaciteit moeten hebben om echte en vermeende onregelmatigheden in het proces te manipuleren en te documenteren, zoals het gebruik van staatsmiddelen door het PSUV en soortgelijke partijen. Andere doelstellingen zijn het aantonen van een lage opkomst bij de verkiezingen en het bewijs van schendingen door de krachten van het Plan República, het vastberaden deelnemen aan de demobilisatie van de stemming, en iets wat essentieel is, het uitvoeren van protestactiviteiten en “burger verzet” om zowel de officiële stemming als de dialoogsectoren van de oppositie die de nieuwe Nationale Assemblee zouden legitimeren, te belemmeren

De G4 gaat niet deelnemen aan de verkiezingsstrijd, daarom lijkt het doel van de G4 te zijn om problemen veroorzaakt door haar eigen inmenging te documenteren en vervolgens te proberen de internationale gemeenschap te overtuigen van het antidemocratische karakter van het proces. De uitdaging is ook om het anti-chavisme te overtuigen van de wijsheid van een strategie om niet aan het volgende National Assembly (NA) deel te nemen.

Maar de leider van de G4 ging verder en stelde een ambitieuzer doel van 200.000 vrijwilligers, waardoor ze ongeveer 25 activisten per stembureau zouden kunnen hebben, waarbij hij het aantal vrijwilligers dat bij elkaar is gebracht voor de mislukte “humanitaire hulp”-operatie die hij in februari 2019 van Colombia naar Venezuela wilde brengen, als uitgangspunt nam.

Richa Bhala, een amtenaar van de Venezuelan Affairs Unit (VAU), die verantwoordelijk is voor contraspionageoperaties vanuit zijn positie als vice-consul op de Amerikaanse ambassade in Islamabad, Pakistan, verwelkomde het voorstel en drong aan op de noodzaak om het platform van de oppositie uit te breiden. Rafael Foley, hoofd van het Amerikaanse buitenlandse kantoor voor Venezuela in Bogotá, drong er van zijn kant op aan dat de G4 van een min of meer gestructureerde oppositie moet overstappen op een organisatie van verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid die de vier tegenover elkaar staande politieke partijen overstijgt.

Volgens dezelfde bronnen lijkt het erop dat een oproep van de G4 om nieuwe krachten toe te voegen aan een nieuw oppositieplatform snel aan het licht zal komen.

Hoewel het erop lijkt dat de boycotstrategie opnieuw gebaseerd is op geweld, zullen, zodra het Guaidó-effect is achtergelaten, dat een bluf bleek te zijn die het Chavisme samenbracht, dezelfde tegenstrijdigheden en aspiraties van de traditionele politieke partijen blijven doorwerken in het nieuwe oppositieplatform, dat er niet in geslaagd zijn zich ergens onder te verenigen, buiten hun haat tegen het Chavisme en hun ondergeschiktheid aan de Verenigde Staten.

In ieder geval staat 6 december met rood op de agenda van de Venezolaanse oppositie, die een nieuwe stap wil zetten in haar poging om het chavisme omver te werpen.

Het maakt niet zo uit wat er gebeurt in de Amerikaanse verkiezingen, want zelfs als Trump niet wint, zullen dezelfde belangen spelen, die Obama ertoe gebracht hebben het uitvoeringsbesluit te ondertekenen dat Venezuela tot een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten verklaart.
In 2021 zal een nieuw hoofdstuk van de Bolivariaanse en Chavista-revolutie beginnen, een hoofdstuk dat zich verzet in de verdediging van zijn olie en zijn soevereiniteit.