Bron: Southfront 3 augustus 2020 ~~~

Tijdens een massamobilisatie vorige week kondigden de sociale bewegingen het begin aan van een algemene landelijke staking, en verklaarden dat ze op maandag 3 augustus een blokkade van belangrijke wegen in het hele land zullen beginnen, indien het interim-post-coupregime doorgaat met haar poging om de verkiezingen, die gepland zijn voor 6 september, uit te stellen.

In een massale open vergadering die in de stad Alto is gehouden om de aankondiging te veroordelen dat de nationale verkiezingen zijn uitgesteld tot 18 oktober, hebben de vakcentrale Central Obrera Bolivia (COB) en andere grote sociale bewegingen geëist dat het Hoogste Electorale Tribunaal (TSE) bevestigt dat de nationale presidents- en parlementsverkiezingen op 6 september zullen worden gehouden, zoals de desbetreffende kieswet voorschrijft. Op maandag zullen de sociale bewegingen beginnen met een algemene staking voor onbepaalde tijd en een landelijke blokkade van de grote wegen.

“Op verzoek van de sociale organisaties van El Alto, van de 20 provincies van het departement La Paz, van de federatie Tupaj Katari, van de provinciale vakcentrale, hebben de collectieven van het noorden van Potosí, de mijnwerkers, de fabrieken, de bouwers, de gemeenschapsraden, de ouders en de jongerenorganisaties gevraagd om vanaf vandaag de algemene staking voor onbepaalde tijd uit te roepen”, kondigde de directeur van de Centrale Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, na afloop van de vergadering aan.

De massale mars voorafgaand aan de vergadering begon in Senkata, waar tientallen Bolivianen werden gedood tijdens de repressie van vorig jaar, en strekte zich uit over enkele kilometers van de straten van de stad El Alto. Er waren ook mobilisaties in andere regio’s van het land.

De bewegingen hebben ook hun ongenoegen geuit over het beleid van het regime van Jeanine Añez, dat heeft geleid tot economische instabiliteit, werkloosheid en crisis in het hele staatsapparaat, naast de vele corruptiedaden die tijdens de korte ambtstermijn van het regime aan het licht zijn gekomen. LINK

Topfoto: De sociale mobilisaties zijn sinds vorige week opnieuw krachtiger geworden.