Bron: Alba Cuidad 28 juli, 
orinocotribune 28 juli 2020 ~~~

Deze maandag heeft de minister van Buitenlandse Zaken van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Jorge Arreaza, de flagrante plundering en vernieling van het hoofdkwartier van het Venezolaanse consulaat in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá veroordeeld. Op zijn account in sociale netwerken publiceerde hij een video waarin een persoon beelden liet zien van het consulaire hoofdkwartier dat werd vernield en volledig werd geplunderd.

De diplomatieke en consulaire betrekkingen tussen Venezuela en Colombia zijn verbroken sinds februari 2019, toen Colombia zich aansloot bij de Amerikaanse regimechange-operatie met plaatsvervanger Juan Guaido en dagen later hun grondgebied uitleende om een agressie tegen Venezuela te lanceren, vermomd als een humanitaire hulpverlening op 23 februari 2019 in wat bekend staat als de “Slag om de Bruggen”.

Ondanks de verbroken betrekkingen bepaalt het Verdrag van Wenen dat de gaststaat de eigendommen en faciliteiten moet beveiligen, zoals Venezuela, een regering die verantwoordelijk is en het internationaal recht respecteert, heeft gedaan met de diplomatieke faciliteiten van Colombia en de Verenigde Staten in Venezuela.

De video, opgenomen op 27 juli, toont het interieur en het exterieur van de faciliteiten die volledig zijn geplunderd, met het vernielde meubilair, gebroken afrastering en ramen, graffiti op de muren, documenten, CD’s en papieren op de vloer.

“We hekelen de volledige vernieling en plundering van het hoofdkwartier van het Venezolaanse consulaat in Bogotá,” zei Jorge Arreaza op zijn Twitter-account. Hij voegde er ook aan toe dat “de Colombiaanse autoriteiten het zonder bescherming hebben gelaten en de Verdragen van Wenen inzake diplomatieke en consulaire betrekkingen hebben geschonden. De Colombiaanse staat moet reageren”, benadrukte de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Even later gaf het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een communiqué uit, met een officiële vertaling hieronder:

Venezuela houdt de regering van Colombia verantwoordelijk voor de plundering en het vandalisme van zijn consulaat in Bogotá.
De regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela kaart de plundering en het vandalisme van haar consulaire hoofdkwartier in Bogotá, Republiek Colombia, aan bij de internationale gemeenschap. De Colombiaanse regering schendt op flagrante wijze de artikelen 22 en 45 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer door de illegale bezetting van ons consulair hoofdkwartier in Bogotá toe te staan, door handelen of nalatigheid.
De Bolivariaanse Republiek Venezuela stelt de regering van Colombia verantwoordelijk voor het verlies of de schending van eigendommen, archieven en documenten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 24 van het Verdrag van Wenen.
Er zij op gewezen dat artikel 45 van dat verdrag bepaalt: “…indien de diplomatieke betrekkingen tussen twee staten worden verbroken of indien een missie permanent of tijdelijk wordt teruggeroepen: de ontvangende staat moet, zelfs in geval van een gewapend conflict, de lokalen van de missie, alsmede haar eigendommen en archieven eerbiedigen en beschermen…”.
De Bolivariaanse Republiek Venezuela behoudt zich het recht voor om op basis van wederkerigheid diplomatieke stappen te ondernemen om deze onaanvaardbare agressie tegen de gebouwen van de Venezolaanse missie in de Republiek Colombia te compenseren.

Topfoto: Hoofdlobby van het Venezolaanse consulaat in Bogota, vernield en geplunderd.