Bron: Vijay Prashad,
Tricontinental (EN, SP, PT),
consortiumnews  4 juni 2020 (EN) ~~~ 

Revoluties zijn moeilijk. Ze moeten honderden jaren van ongelijkheid wegwerken, met culturele verwachtingen afrekenen en de materiële basis leggen voor een nieuwe samenleving.

Comando Creativo, De geschiedenis kijkt naar ons, Bellas Artes, Caracas, 2011.

De straten in de VS staan weer in brand, vanwege de moord op George Floyd, een ongewapende zwarte man, door een blanke politieagent en zijn handlangers in Minneapolis. Malcolm X zei ooit: “Dat is geen chip op mijn schouder. Dat is jouw voet op mijn nek.”

Een week voordat George Floyd werd vermoord, werd João Pedro Mattos Pinto (14 jaar) gedood door de politie in Rio de Janeiro terwijl hij op de binnenplaats van zijn huis speelde; een paar dagen na zijn moord vermoordde de Israëlische bezetter Iyad el-Hallak (32 jaar), die werkte in en naar een school voor gehandicapten in Oud-Jeruzalem ging. De voet op de nek van George Floyd, João Pedro en Iyad el-Hallak is dezelfde voet die het Venezolaanse volk, dat elke dag lijdt onder de Amerikaanse hybride oorlog, verstikt.

Luis Cario, Nu ademen we, 2020.

Vorig jaar, toen ik in Caracas was, liep ik met Mariela Machado in haar wooncomplex dat bekend staat als Kaikachi in de buurt van La Vega. Nadat Hugo Chávez in 1999 als president werd ingehuldigd, zag een groep arbeidersbewoners van de stad een leeg stuk land en bezette het. Mariela en anderen gingen naar de regering en zeiden: “We hebben deze stad gebouwd. We kunnen onze eigen huizen bouwen. Het enige wat we willen zijn machines en materialen.” De regering steunde hen, en ze bouwden een charmant complex met meerdere verdiepingen waar 92 gezinnen wonen.

Aan de overkant van de weg staat een middenklasse flatgebouw. Soms, vertelde Mariela me, gooien de mensen van dat gebouw afval in Kaikachi. “Ze willen dat we worden uitgezet,” zegt ze. Ze maakt duidelijk, dat als de Bolivariaanse regeringen vallen, een regering van de oligarchie de kant van de bewoners zal kiezen, de gezinnen – voornamelijk Afro-Venezuëlers – die het woningcomplex hebben gebouwd, zal uitzetten en aan een huisbaas zal overdragen. Dit, zegt ze, is de aard van haar strijd, een klassenstrijd om de kostbare verworvenheden van de armen te verdedigen tegen de oligarchie.

Overal waar je tussen de Venezolaanse arbeidersklasse en de stedelijke armen komt, word je begroet met een uitbundige identiteit: Chavista. Dit woord wordt gebruikt door vrouwen en mannen die loyaal zijn aan Chávez, zeker, maar ook aan de Bolivariaanse Revolutie die zijn verkiezing inluidde. Revoluties zijn moeilijk; ze moeten honderden jaren van ongelijkheid wegnemen; ze moeten met culturele verwachtingen afrekenen en de materiële fundamenten leggen voor een nieuwe samenleving. Revoluties, schreef Lenin, zijn “een lange, moeilijke en hardnekkige klassenstrijd, die na de omverwerping van de kapitalistische overheersing, na de vernietiging van de burgerlijke staat… niet verdwijnt… maar slechts van gedaante verandert en in veel opzichten heviger wordt”. De voorovergebogen schouders moeten rechtgetrokken worden en er moet tegemoet worden gekomen aan aspiraties die verder gaan dan de meest elementaire behoeften. Dat was de agenda die Chávez op tafel legde. Aanvankelijk leverden de olie-inkomsten de middelen voor deze dromen – zowel binnen Venezuela als in het hele Zuiden – maar vervolgens stortte de olieprijs in 2015 in, wat van het vermogen van de Venezolaanse staat om de revolutionaire veranderingen te verdiepen beinvloedde. Maar het revolutionaire proces is niet verzwakt.

Vanaf 1999 hebben de belangrijkste olie- en mijnbouwbedrijven hun best gedaan om het revolutionaire proces in Venezuela aan te vechten. Ze deden dit niet alleen om toegang te krijgen tot de hulpbronnen van Venezuela, maar ook om ervoor te zorgen dat het Venezolaanse voorbeeld van het grondstoffensocialisme andere landen niet zou inspireren. Zo schreef Peter Munk, het hoofd van Canada’s Barrick Gold, in 2007 een opruiende brief aan de Financial Times met de titel ‘Stop Chavez’ Demagogie Voordat Het Te Laat Is’. Munk vergeleek Chávez met Hitler en Pol Pot en zei dat zulke “autocratische demagogen” niet mogen functioneren. Wat Munk – en leidinggevenden van mijnbouwbedrijven zoals hij – stoorde is dat Chávez een “stapsgewijze transformatie van Venezuela” uitvoerde. Wat was de aard van deze stapsgewijze transformatie? Chávez en de Bolivariaanse Revolutie ontnamen grondstoffen aan mensen zoals Barrick Gold en leidden hun winsten om ten gunste van niet alleen het Venezolaanse volk, maar ook de bevolking van Latijns-Amerika en elders. Dit grondstoffensocialisme moest worden vernietigd.

Comando Creativo, “Dit is ons vaderland” (Tenemos patria). Macuro, Sucre. 2014.

In 2002 hebben de Verenigde Staten – met middelen van de National Endowment for Democracy en USAID – een staatsgreeppoging tegen Chávez uitgevoerd. Deze staatsgreep mislukte beslissend, maar het stopte niet met de geintjes. In 2004 produceerde de Amerikaanse ambassadeur William Brownfield een vijfpuntenplan voor de ambassade: “De focus van de strategie,’ schreef hij, ‘is 1) het versterken van democratische [namelijk oligarchische] instellingen; 2) het doordringen van Chavez’ politieke basis; 3) het verdelen van Chavismo; 4) het beschermen van vitale Amerikaanse zaken, en 5) het internationaal isoleren van Chavez.”

Dit zijn de elementen van de hybride oorlog tegen Venezuela, een oorlog waarvan de tactiek varieert van sancties tot het smoren van de economie tot het verspreiden van verkeerde informatie en het isoleren van het revolutionaire proces. Elke poging van de regering van de Verenigde Staten en haar bondgenoten (waaronder Canada en een aantal regeringen in Europa en Latijns-Amerika) om niet alleen president Chávez en president Nicolás Maduro, maar ook de Bolivariaanse revolutie in haar geheel omver te werpen, is ondernomen. Als de VS en zijn bondgenoten zo’n oorlog zouden winnen, zou het huizencomplex van Kaikachi, waar Mariela Machado een plaatselijke leider is, ongetwijfeld worden weggevaagd.

Toen ik Mariela in 2019 ontmoette, hadden de VS geprobeerd Juan Guaidó – tot dan toe een onbeduidend politicus in Venezuela – als president te installeren. Het waren mensen als Mariela die dagelijks de straat op gingen om zich te verzetten tegen de staatsgreeppoging en de hybride oorlog die door Washington, DC, de transnationale bedrijven en de oude oligarchie van Venezuela was opgezet. Chavistas zoals Mariela begrepen de opmerkingen van Chávez uit 2005 heel goed: “Goliath is niet onoverwinnelijk. Dat maakt het gevaarlijker, want naarmate het zich bewust wordt van zijn zwakheden, begint het zijn toevlucht te nemen tot brute kracht. De aanval op Venezuela, waarbij bruut geweld wordt gebruikt, is een teken van zwakte, ideologische zwakte. Wat Chávez zei, weerspiegelt wat Franz Fanon schreef in “A Dying Colonialism” (1959): “Wat we echt zien is de langzame maar zekere doodsstrijd van de kolonistenmentaliteit” en de ‘radicale mutatie’ die het revolutionaire proces in de arbeidersklasse teweegbrengt. Chavismo is de naam van de revolutionaire energie, van de radicale mutatie van de persoonlijkheid van de Venezolaan die niet langer bereid is te buigen voor de oligarchie of voor Washington, D.C., maar waardig in de strijd, niet bereid is een leven van onderwerping te accepteren.

In de periode van de wereldwijde pandemie zou een weldenkende wereld zich verenigd hebben om de verstikking te veroordelen van gebieden als Venezuela en Iran , die geconfronteerd worden met een hybride oorlog vanuit Washington, DC die hun vermogen om het virus te bestrijden heeft verminderd. Maar in plaats van de hybride oorlog te beëindigen of zelfs op te schorten, heeft de regering van de Verenigde Staten – en haar Canadese, Europese en Latijns-Amerikaanse bondgenoten – hun aanval op Venezuela opgevoerd. Deze aanval varieert van het voorkomen dat Venezuela het Covid-19-fonds van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gebruikt en het beschuldigen – zonder bewijs – van belangrijke Venezolaanse leiders van drugshandel tot een poging om het land binnen te vallen.

Tricontinental: Instituut voor Sociaal Onderzoek werkte nauw samen met Ana Maldonado van Frente Francisco de Miranda (Venezuela), Paola Estrada van de International Peoples Assembly en Zoe PC of Peoples Dispatch om CoronaShock studie nr. 2 te maken: “CoronaShock en de Hybride Oorlog tegen Venezuela” (juni 2020). De tekst heeft betrekking op de hybride oorlog tegen Venezuela in 2020 en laat zien hoe – ondanks de smeekbeden van de Verenigde Naties – de Verenigde Staten hun sanctiebeleid en militaire aanvallen hebben voortgezet en zelfs uitgebreid. We dringen er bij u op aan dit boekje te lezen, het te bespreken met uw vrienden en kameraden, en het op grote schaal te verspreiden.

Woorden als “democratie” en “mensenrechten” zijn door de hybride oorlog van hun betekenis ontdaan. De Verenigde Staten beschuldigen Venezuela van “schendingen van de mensenrechten” terwijl het tegelijkertijd een sanctiebeleid voert dat neerkomt op een misdaad tegen de menselijkheid; de VS kiest – uit het niets – een man die het als president van Venezuela benoemt in naam van de “democratie” zonder zich zorgen te maken over de democratische processen in Venezuela.

Jaren voordat Chávez zijn verkiezing won, schreef de Venezolaanse dichter Miyó Vestrini over deze manipulatie van de taal:

Ik vraag me af of de mensenrechten echt een ideologie zijn.
Fernando, de enige alcoholische barman die niet met pensioen is gegaan, spreekt in rijm:
de nacht is donker
en ik heb geen contact met mijn hart.
Zoals ik het begrijp, is hij een van de weinige overgeblevenen die…
denkt dat mensenrechten een moraal zijn.

Zeker, in Washington, D.C. behandelen ze ‘mensenrechten’ als een wapen voor oorlog.

Intussen hebben vijf Iraanse olietankers een feitelijk Amerikaans embargo op de Venezolaanse handel gebroken om benzine in het land te brengen. De eerste tanker, Fortune, kwam op 24 mei binnen en de vijfde, Carnation, kwam op 1 juni de haven binnen. Vorig jaar werd een Iraans schip, Grace 1, gekaapt in Gibraltar, maar dit keer konden de Verenigde Staten geen incident veroorzaken. Het helpt dat China en Rusland Venezuela steunen met middelen om te helpen in de strijd tegen Covid-19, en het helpt dat China duidelijk heeft gemaakt dat het geen regimewisseling in Caracas zal toestaan. Dit geeft echter niet genoeg bescherming; niets in onze tijd lijkt Washington ervan te weerhouden een oorlog te voeren.


Vijay Prashad, een Indiase historicus, journalist en commentator, is de uitvoerend directeur van Tricontinental: Institute for Social Research en de hoofdredacteur van Left Word Books.

This article is from Tricontinental: Institute for Social Research.

Topfoto: Marisol, Culture Head, 1975.