Bron: Whipala Movement Nederland 16 juni 2020 ~~~ 

Op 10 november 2019 greep een racistische militaire groep, onder vertegenwoordiging van marionet Janine Añez de macht in Bolivia. Deze racistische militaire staatsgreep is tegen de regering van Evo Morales en het inheemse volk van Bolivia en heeft het land geleid naar een dictatuur en een mogelijke burgeroorlog. De inheemse bevolking zal een regering niet accepteren die niet op echte democratisch wijze is gekozen. Het Boliviaanse volk is absoluut niet bereid om de politieke verworvenheden van de laatste 14 jaar op te geven, daarmee zouden zij teruggaan naar een racistisch en repressief apartheids-systeem waarin zij opnieuw derderangsburgers worden. Dit waren zij al de afgelopen 500 jaar.

Nederland, de EU en Bolivia

Deze staatsgreep in Bolivia treft ook de Nederlanders en Europeanen. Zowel de steun voor de dictatuur in Bolivia als de vernietiging van onze constitutionele verworvenheden, onze verzorgingsstaat en onze burgerrechten in Nederland en Europa worden veroorzaakt door dezelfde wereldelite, dezelfde politieke partijen, ministers en leden van de EU die met elkaar samen werkt tegen ons gewone mensen. Deze wereldelite onderdrukt gewone mensen zowel daar als hier.

Het ware doel: grondstoffen en Lithium

In Bolivia zijn, naast de enorme vruchtbare gronden voor de onmetelijk hebzucht van de multinationale agro-industrie, ook gigantische voorraden van grondstoffen zoals goud, koper, gas, aardolie, en de grootste Lithium voorraad ter wereld te vinden. Haar natuurlijke rijkdommen lijkt haar vloek te zijn.

Met name het alkalimetaal lithium speelt een belangrijke rol vanwege de nieuwe klimaat- en energie-transitie in de wereldpolitiek (green deal).

De staatsgreep in Bolivia vond kort nadat president Morales zich terugtrok uit een deal over Lithium plaats. Lithium is een essentieel element voor de nieuwe klimaat- en energietransitie-industrie. Alle autobatterijen, mobiele telefoons, elektronische apparaten in geavanceerde wapensystemen kunnen niet bestaan zonder lithium. Er is een hevige strijd gaande tussen de grote trans- en multinationale mogendheden en de regeringen van o.a. de EU, VS, China en Rusland in de race voor de nieuwe aardolie- en koolstofvrije industrie.

Deze staatsgreep wordt gebruikt als een springplank voor oorlogsvoering tegen Zuid-Amerikaanse landen omwille van de daar aanwezige grondstoffen, om die te plunderen en de absolute politieke en economische dominantie over dit continent te houden (Monroe doctrine) .

Van Republiek naar Plurinationale staat, en institutionele racisme

In 2006 won Evo Morales zijn eerste verkiezingen met zijn politieke partij Movimiento al Socialismo (MAS). De komst van de regering van Evo Morales bracht in 2006 grondwettelijk een einde aan het racistisch en repressief apartheids-systeem door middel van de stichting van de Plurinationale Staat en de afschaffing van de republiek. De republiek erkende alleen de Spaanse taal en de katholieke kerk als de culturele grondbeginselen van Bolivia. Hiermee hielden zij een institutionele discriminatie en onderdrukking in stand tegen het inheemse volk. In tegenstelling tot de republiek erkent de Plurinationale staat van Bolivia 36 verschillende inheemse talen en hun afzonderlijke culturen. In deze nieuwe staat bestaat vrijheid van cultuur, gelijke rechten en vrijheid van godsdienst voor allen. De religieuze voorrechten van de katholieke kerk zijn afgeschaft.

Tijdens de staatsgreep in 2019, trad het ongekozen gezicht van de dictatuur, de racistische Jeanine Añez het regeringspaleis binnen met de bijbel in haar hand. Zij drong regeringspaleis in naam van de heer binnen en riep publiekelijk dat “de Bijbel eindelijk weer in het paleis is” en dat “Pacha Mama” (Moeder aarde) voor altijd verdreven moest worden want de bijbel was weer teruggekeerd naar het regeringspaleis van Bolivia.

Zij is berucht vanwege haar racistische houding tegen de inheemse bevolking en hun waardering voor moeder aarde. Zij bestempelde de inheemse bevolking publiekelijk als een satanische ras en cultuur.

Mensenrechten schendingen

Terwijl u dit artikel leest worden alle 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN onder de huidige racistische dictatuur in Bolivia geschonden, met uitzondering van twee sub-artikelen. Voor zover we weten heeft deze dictatuur nog niemand tot trouwen gedwongen (art. 16.2), of gedwongen zich aan te sluiten bij een organisatie (art. 20.2).

Volgens mensenrechtenorganisaties hebben het leger en de politie in de eerste maand van de staatsgreep in Bolivia 35 inheemse burgers gedood en 832 gewond, waaronder 21 kinderen en 8 journalisten; 1.504 burgers zijn gearresteerd; 75 van hen zijn gemarteld en werden gedwongen om valse bekentenissen af te leggen; veel vrouwen zijn verkracht.

Tientallen staatsfunctionarissen, politieke leiders en vakbondsleiders hebben asiel aangevraagd in verschillende ambassades. Zeven maanden na de staatsgreep is de situatie alleen maar erger geworden. Zelfs rechters worden nu vervolgd en opgesloten, covid-19 wordt gebruikt om het volk te verhongeren en het lot van honderden verdwenen burgers is onbekend. We weten niet of ze nog leven.

Dit is slechts het begin. De militaire junta heeft bij monde van de neofascistische marionet Jeanine Añez een decreet (4078) uitgevaardigd die het leger en de politie de vrijheid geeft om straffeloos geweld tegen het volk te gebruiken. De bloedbaden in Senkata en Sacaba waar meer dan 35 inheemse mensen zijn vermoord, zijn een paar voorbeelden van hoe ver deze dictatuur bereid is te gaan om hun doelen te bereiken.

Illegaliteit en criminaliteit

Tot november 2019 behoorde Bolivia tot een van de 50 landen met de grootste goudreserves. Een dag na de coup, plunderden de staatsgreep plegers de Centrale Bank van Bolivia. Zij namen goudreserves en grote hoeveelheden contant geld mee. Bolivia is niet de eerste, ook in Libië zijn in 2011 goudreserves geplunderd door de VS en de NAVO (143 ton goud).

De dictatuur van Jeanine Añez die zich voor doet als een overgangsregering is een illegale, ongrondwettelijke en criminele organisatie omdat deze de macht met geweld overnam. Een overgangsregering is niet bevoegd om de grondwet en de wetten van een land te veranderen, zij zijn ook niet bevoegd om privatiseringen door te voeren, verdragen en contracten te tekenen of leningen namens de staat af te sluiten. Een overgangsregering is alleen bevoegd om binnen een korte tijdsbestek ervoor te zorgen dat een nieuwe regering op een legitieme wijze wordt gekozen en haar regeringsplichten volgens de wet overneemt. Een overgangsregering is niet bevoegd om te bepalen wie aan een verkiezing meedoet of wie wordt uitgesloten. De verkiezingsvoorwaarden staan immers opgesteld in de wet en de grondwet. In de tussentijd moet een overgangsregering bewaken dat het land goed functioneert, meer niet.

Alle veranderingen op grondwettelijke, juridische en financiële vlak die de coupplegers in Bolivia hebben doorgevoerd zijn niet wettelijk en niet constitutioneel. Integendeel, alles wat deze coupplegers doen gaat tegen de grondwet in en is illegaal en crimineel. De coupplegers zijn immers nooit legitiem gekozen voor de functies die ze nu met geweld en intimidatie bekleden.

De coupplegers willen nu de Plurinationale staat afschaffen en terug gaan naar de oude racistische republiek. Hun hoofddoel is om de inheemse identiteit te elimineren onder de vakkundig begeleiding van de Israëlische staat.

Media

De coupplegers probeerden president Morales te vermoorden. Om zijn eigen leven te redden en om een grotere bloedbad te voorkomen, moest hij vluchten met vicepresident Alvaro Garcia Linera en de minister van Volksgezondheid Gabriela Montaño. Ze kregen politiek asiel in Mexico, evenals een deel van zijn politieke assistenten en leden van het Congres die volgens de constitutie de president in noodgeval dienen op te volgen.

De mainstream media in heel Europa desinformeert en manipuleert de publieke opinie over wat er in Bolivia werkelijk gaande is. De bij ons inmiddels welbekende propaganda van de wereldelite wordt ingezet om de regering van Morales te de-legitimeren en te criminaliseren, te demoniseren en te ridiculiseren. De mainstream media portretteert Morales als een gehate socialistische of communistische verkiezingsfraudeur.

De werkelijke reden voor deze coup was de sociaal kapitalistische insteek van de regering van Morales. Het regeringsbeleid was een vorm van kapitalisme met een groeiende verzorgingsstaat waar de touwtjes steeds meer in handen van de staat waren in plaats van in de handen van de grote banken en multinationals. De lokale oligarchen hadden in Bolivia ook steeds minder voor het zeggen. Daar houden de wereldelites niet van.

OAS, de staatsgreep in Bolivia en onderzoeken

De vermeende taak van de Organization of American States (OAS) is het beschermen van de democratie in Noord- en Zuid Amerika. De OAS heeft zich toegelegd op verkiezingswaarneming.

De rol van de OAS is essentieel geweest om deze coup mogelijk te maken, zonder de OAS was de staatsgreep niet mogelijk geweest.

De OAS voerde eind 2019 een manipulatieve audit uit. In deze audit rapport beschuldigen ze de regering van Evo Morales van verkiezingsfraude. Het blijkt dat de OAS zich zelf niet eens aan de basisvoorwaarden van een behoorlijk audit heeft gehouden, namelijk: het onafhankelijk en objectief waarnemen en geen stemadvies uitbrengen.

De coupplegers gebruikten deze beschuldiging om de coup te plegen.

Een pikante detail is dat de VS betaalt 60% van de totale budget van de AOS.

Alle beschuldigingen van een mogelijke verkiezingsfraude tegen president Evo Morales Ayma en zijn regering zijn op basis van onderzoeken verworpen door gerenommeerde internationale organisaties, zoals het Massachusetts Institute of Technology (MIT), The Washington Post, New York Times, Tulane University, University of Pennsylvania en het Center for Economic Policy Research (CEPR). Opvallend is dat de ECB en de worldbank tot de leden van de CEPR behoren.

Evo Morales mocht zich volgens de Boliviaanse grondwet en de Europese Commissie voor Democratie door Recht in 2019 nogmaals verkiesbaar stellen. Evo Morales won de laatste de verkiezingen van oktober 2019 met 47 % van alle stemmen en met een voorsprong van 10% op de tweede partij.

Valse verkiezingen

Op 25 november heeft de dictatuur van Añez, onder dreiging van politie en militair geweld, een pacificatieovereenkomst opgelegd aan politieke en sociale organisaties, met als doel het versnellen van nieuwe nep verkiezingen in maart. Deze verkiezingen werd uitgesteld tot mei en nu tot september 2020.

Onder de eisen van deze dictatuur kunnen Evo Morales, Alvaro Garcia Linera en ongeveer 20 leden van de congres niet deelnemen aan de verkiezingen. De congresleden die volgens de Boliviaanse grondwet bevoegd zijn om in een noodgeval Evo Morales op te volgen zijn door deze dictatuur onder dreiging van geweld gedwongen af te treden.

Het merendeel van de staatsfunctionarissen van Evo die aan deze verkiezingen graag hadden willen mee doen, kunnen dat niet doen omdat ze voor hun leven moesten vluchten. Zij hebben inmiddels politiek asiel gekregen in o.a. Mexico en Argentinië.

Deze tirannen zijn van plan nep verkiezingen te houden met computersystemen die speciaal hiervoor in de VS zijn ontwikkeld. Bovendien, en groot deel van het Boliviaanse volk, met name de inheemse deel in het platteland heeft sowieso geen weet van computers. Niet voor niets zijn digitale verkiezingen in Nederland verworpen.

De verkiezingen die door deze dictatuur zijn ingepland is verwerpelijk. Het accepteren van deze nieuwe verkiezing betekent in feite het rechtvaardigen van de staatsgreep die in Bolivia is gepleegd. Nieuwe verkiezingen impliceert ook het verwerpen en negeren van de uitslag van 2019 waarmee Evo Morales en zijn partij, op een eerlijke, legitieme en democratisch wijze, met 47% van de stemmen won. Nieuwe verkiezingen vertegenwoordigen een klucht en een belediging van de basisprincipes van de logica, democratie en moreel fatsoen.

Globale geopolitiek

Deze staatsgreep kan niet los gezien worden van globale geopolitiek. Mexico, Nicaragua, Uruguay, Argentinië, Venezuela en Cuba alsook Bernie Sanders (VS) hebben de staatsgreep veroordeeld. President Donald Trump daarentegen heeft het Boliviaanse leger gefeliciteerd met de coup en Nicaragua, Cuba en Venezuela gedreigd met een soortgelijk lot.

Israel speelt een bijzonder rol in deze, Op verzoek van de coupplegers heeft de Israëlische staat speciale militaire troepen naar Bolivia gestuurd om, het “terrorisme te bestrijden” of wel de identiteit en de geest van de inheemse volk te breken als ook de

aanhang van de MAS te bestrijden. De tactieken die ze gebruiken zijn o.m. het organiseren van valse vlagaanslagen, massa-arrestaties en het voor onbepaalde tijd uitroepen van ‘noodsituaties’. Israël is heel succesvol geweest om o.a. Honduras en Guatemala om te vormen tot ware politiestaten. Maar ook om een eventuele herhaalde verkiezingszege van MAS te saboteren, omdat duidelijk is dat ondanks alles de grootste deel van het Boliviaanse volk blijft Evo en de MAS steunen. Terwijl u dit leest worden leden van MAS aangevallen, vervolgd en verjaagd. Er is een ware politieke zuivering gaande.

Trouwens, de regeringen van Argentinië en Mexico staan onder groeiende internationale en binnenlandse elitaire druk vanwege de actieve steun die ze aan Evo en de MAS bieden.

Ook de elites van Europa met Minister Stef Blok (VVD) namens alle Nederlanders, hebben de staatsgreep gesteund en de dictatuur als legitiem erkend. Erger nog, de Nederlandse regering heeft toestemming gegeven aan de VS om Curaçao te gebruiken als basis voor militaire operaties in Zuid-Amerika. Terwijl u dit artikel leest zijn Britse, Amerikaanse en Franse oorlogsscheppen klaar om Venezuela militair aan te vallen zogenaamd wegens Corona. Ook Nederland staat klaar met haar drie grootste oorlogsschepen waaronder Karel Doorman.

Nederland in het Boliviaanse verleden

Echter, dit is niet de eerste keer dat de Nederlandse elite ernstig schade aan het Boliviaanse volk toebrengt. Tussen 1932 en 1935 brak de Chaco oorlog uit , de aanleiding was aardolie. De Nederlands-Britse multinational Shell probeerde destijds het Amerikaanse multinational American Standard Oil dat gelieerd was aan de Boliviaanse regering daar weg te houden omdat geologen in de Chaco gebied een zee aan aardolie meenden te hebben ontdekt. Shell manipuleerde de Paraguayaanse regering om oorlog te voeren tegen Bolivia. In dit proces werden jonge inheemse mannen van beide landen gedwongen om oorlog tegen elkaar te voeren. Meer dan 100,000 van hen werd omgebracht en nog veel meer verminkt voor het leven. Later werd ontdekt dat er geen olie in de Chaco bodem zit.

Menslievend Sociaal kapitalisme

Sinds de oprichting in het jaar 1825 van de Boliviaanse staat tot 2006 hebben alle regeringen in Bolivia slechts de belangen van de wereldelite behartigd, ten koste van het welzijn van de lokale bevolking.

In 2006 kreeg Bolivia, met een electorale steun van 64% van alle stemmen, voor het eerst een echt democratisch gekozen volksvertegenwoordiging afkomstig uit het eigen inheemse volk, met een rasechte Aymara president, en een deel van de ministers ook van inheemse afkomst. Dit is in Noord en Zuid-Amerika niet eerder gebeurd, en staat in schril contrast met de laatste 500 jaar, waarin de elite heeft geprobeerd de oorspronkelijke inheemse cultuur te vernietigen, om maar niet te spreken over de genocide die in het hele continent heeft plaats gevonden.

De sociaal kapitalistische en democratische regering van Morales heeft het voor het eerst in de geschiedenis van Bolivia gedurfd de apartheid uit de Boliviaanse cultuur te bannen. Deze regering poogde ook een echte verzorgingsstaat op te zetten en Bolivia werd in de laatste 14 jaar koploper wat betreft economische groei in Zuid en Noord-Amerika. Evo heeft de armoede drastisch verminderd en de meeste Bolivianen voorzien van banen en een fatsoenlijk bestaan. Zijn economisch model wordt door de wereld elite niet op prijs gesteld.

Kolonialisme en de wereld elite

Multinationale, transnationale, supranationale, financiële, koloniale en imperialistische machten willen zich de natuurlijke grondstoffen toe-eigenen onder de oude koloniale voorwaarden. De regering van Morales heeft zich hiertegen altijd verzet.

Morales vocht voortdurend tegen de pogingen van deze elite om Bolivia te blijven beroven, zoals zij in de laatste 500 jaar hebben geroofd, en vocht zo tegen de voortzetting en vereeuwiging van de misère, armoede en onrecht in dit land met meer dan 11 miljoen inwoners. Evo erfde bijvoorbeeld van de voorgaande regering een absurde regeling, waarbij de buitenlandse bedrijven gemiddeld 82% van de winst uit de exploitatie van aardolie ontvingen en de resterende 18% in Bolivia bleef. Toen Evo president werd, heeft hij dit aandeel omgedraaid: 82% voor Bolivia en 18% voor de transnationale bedrijven. Deze multi- en transnationals bleven zaken doen met Bolivia omdat het zeer winstgevend bleef ondanks het beleid van Evo.

De wereldelite werkt tegen de regering van Morales en het Boliviaanse volk, in samenwerking met de lokale oligarchen en grootgrondbezitters, de rooms katholieke en de evangelische kerken, de elite van de Boliviaanse politie en leger, getraind in het beruchte Amerikaanse militaire instituut ‘Western Hemisphere Institute for Security Cooperation’(WHINSEC), beter bekend als School of the Americas, de Israëlische leger, lokale en internationale huurlingen, criminele elementen en de CPSC en UJC.

Fascisme

De lokale Comité Pro Santa Cruz (CPSC) opgericht in 1950 met als doel 2/3 van Bolivia toe te eigenen en er een onafhankelijke staat mee te creëren. Haar paramilitaire vertakking Union Juvenil Cruseñista (UJC) werd opgericht in 1957. Haar oprichters waren gevluchte oorlogsmisdadigers voornamelijk uit de Kroatische deel van Joegoslavië en leden van de beruchte Ustaša-beweging. De Ustaša werd opgericht in 1929 door de Kroatische Führer Ante Pavelic met separatistiche doelen. Op 10 april 1941, met goedkeuring van Adolf Hitler en Musolini, scheidde Ustaša zich af van Joegoslavië en richtte de Onafhankelijk Staat van Kroatië op. Tot 1945 hebben zij rond een miljoen mensen vermoord, Serviërs, ‘verkeerde’ Kroaten, Zigeuners, Joden, Communisten, Socialisten, anarchisten en lhbt’ers. De huidige leider van de CPSC en UJC Fernando Camacho is de paramilitaire leider van deze staatsgreep, hij wil president van Bolivia worden.

Deze coalitie van internationale en lokale elites gebruiken de zelfde tactieken als de nazi’s voor de 2e wereldoorlog, terreur, intimidatie en geweld tegen individuele regeringsleiders, vakbondsleiders hun familieleden en eigendommen, alsook verwoesting tegen de infrastructuur van MAS, de communicatie middelen van de inheemse volk, bosbranden, nationale instituten en essentiële materiële diensten teneinde de gewone bevolking en met name het inheemse deel, structureel te onderdrukken, net zoals zij dat doen tegen andere volkeren wereldwijd (regime change). Het doel is om regeringen die voor het welzijn van hun eigen volk opkomen omver te werpen en daarvoor in de plaats, hun marionettenregeringen te installeren, met als enig doel: de belangen van deze elite behartigen en bewaken.

COVID-19

Geen crisis wordt onbenut gelaten, dat geldt ook voor de Corona crisis. Onder deze mom worden in geheel Bolivia massa-arrestaties gehouden in de vorm van quarantaine kampen en de afkondiging van ‘noodsituaties’ waar oude en nieuw tactieken op het volk worden uitgeprobeerd zoals avondklok en verbod op fysiek contact. Dit laatste wordt moedwillig gebruikt om het Boliviaanse volk te verhongeren. Mensen mogen niet werken en handel drijven dat wil zeggen dat mensen niet aan voedsel kunnen komen. Alleen de bevoorrechte klassen dat de politie en leger controles kunnen omzeilen hebben toegang tot voedsel.

Als dat niet erg genoeg is wordt Corona gebruikt om de Boliviaanse staat diep in de schulden te brengen om zogenaamd de crisis te overbruggen. Een miljard euro’s worden van de IMF geleend tegen vreselijke voorwaarden. De IMF eist als tegen prestatie grootscheepse privatiseringen en het flexibiliseren van de arbeidsrecht. Maar ook de private bank industrie slaat hun slaatje, de coupplegers hebben half miljard euro’s van hen geleend namens de Boliviaanse staat met woeker rente. Ook in Nederland worden deze financiële trucjes geflikt.

Globale klassenstrijd en de verzorgingsstaat

Dezelfde duistere krachten die chaos, onrecht en verderf zaaien in Bolivia zijn ook in Nederland en Europa bezig om onze verzorgingsstaat te vernietigen. De politieke, juridische, sociale en materiële verworvenheden, die onze Nederlandse voorouders met bloed, zweet en tranen hebben bevochten in de laatste 200 jaar, worden in de laatste 40 jaar door dezelfde wereldelite kapotgemaakt.

Een goed voorbeeld daarvan en waar een groot deel van de bevolking in Nederland nu erg onder lijdt is de basisbestaans- en huisvestingsonzekerheid. Deze destructie wordt veroorzaakt door dezelfde wereldelite en hun loopjongens, welke systematisch en methodisch onze sociale volkshuisvesting systeem zoals bedoeld is in onze grondwet artikel 22, geprivatiseerd, afgebroken en gestolen hebben. Feitelijk was tot voor kort onze sociale volkshuisvesting een van de beste in de wereld.

Solidariteit uit eigen belang

Zijn de normen en waarden van de Nederlandse elite hetzelfde als die van het gewone Nederlandse volk?

Het verwerpen van deze dictatuur en opkomen voor de democratisch gekozen regering van Morales is daarom niet alleen opkomen voor de belangen van het gewone volk in Bolivia, maar ook opkomen voor het gewone volk van Nederland en Europa omdat deze wereldelite onderdrukt gewone mensen zowel daar als hier.

Het normaliseren van onrecht tegen een volk werkt op den duur als normalisering van onrecht tegen alle volkeren. Wij roepen u daarom op om de regering van president Evo Morales Ayma te verdedigen, ten eerste omdat zij de legitieme democratische voorkeur van het Boliviaanse volk geniet en ten tweede uit solidariteit met gedupeerden daar en hier.


Petitie tegen de racistische staatsgreep en militaire dictatuur in Bolivia

Wij eisen van de leiders van de VN, van de EU en van de leiders van alle soevereine nationale staten van de wereld om:

  • het gewelddadige onrecht en de coup die tegen het Boliviaanse volk is begaan te vooroordelen;
  • al het nodige te doen om de democratisch gekozen president Evo Morales Ayma terug te plaatsen in zijn rol als president van de Plurinationale staat van Bolivia. Ook eisen wij de herintreding van alle kabinetsleden van Evo Morales zodat zij hun regeringsplichten kunnen vervullen;
  • de valse nieuwe verkiezingen te verwerpen die door de racistische coupplegers voor september 2020 zijn ingepland.

Onze eisen zijn gefundeerd op onderzoeken die beschuldigingen van fraude verwerpen
Wij stellen deze eisen aangezien alle beschuldigingen van vermeende verkiezingsfraude tegen Evo Morales Ayma en zijn regering zijn verworpen. De volgende onderzoeksorganisaties hebben de beschuldigen van verkiezingsfraude verworpen:
onderzoekers van het Center for Economic Policy Research (CEPR)
externe functionarissen van de Massachusetts Institute of Technology (MIT)
onderzoekers van de Washington Post
onderzoekers van de New York Times
onderzoekers van de Tulane Universiteit
onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania

Onze eisen zijn ook gefundeerd op de universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM)

Het is uiterst belangrijk om te benadrukken dat tijdens de bloedbaden van Senkata en Sacaba meer dan 35 inheemse Bolivianen zijn vermoord door het leger. Deze bloedbaden zijn uitgevoerd door middel van het decreet 4078 dat door Janine Añez formeel was uitgevaardigd. Ook de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH) die eind 2019 een onderzoek heeft verricht, gebruikt de term “bloedbaden” in hun eindrapport om deze moorden te beschrijven.
Volgens de statistieken van de Boliviaanse ombudsman zijn in de eerste maand van de coup 832 mensen gewond, waaronder 21 kinderen en 8 journalisten. Verder zijn 1.504 burgers gearresteerd, vrouwen zijn verkracht en 75 burgers zijn gemarteld. Deze gebeurtenissen en met name de bloedbaden schenden het artikel 3 van de UVRM waarin wordt beschreven dat eenieder het recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. In Bolivia zijn daarnaast duizenden mensen vervolgd vanwege hun politieke kleur. Ook zijn (jonge) mensen gearresteerd vanwege hun uitspraken of publicaties op social media. Deze arrestaties schenden het artikel 10 van de UVRM waarin uitdrukkelijk wordt beschreven dat eenieder het recht heeft op vrijheid van mening en meningsuiting. Wij constateren dat voor elk artikel van de UVRM concrete voorbeelden zijn van mensenrechtenschendingen die in Bolivia gaande zijn. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) omvat 30 artikelen die onder de huidige racistische dictatuur, met uitzondering van twee sub artikelen, allemaal worden geschonden. Voor zover we weten heeft deze dictatuur nog niemand tot trouwen gedwongen (art. 16.2), of gedwongen zich aan te sluiten bij een organisatie (art. 20.2). Nu, zes maanden later, is de situatie alleen maar verslechterd.

Wij baseren onze eisen in deze petitie op de grondbeginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN (UVRM). Verder baseren we onze eisen op de Boliviaanse grondwet en op de grondbeginselen van de Europese Commissie voor Democratie door Recht.

Wij eisen de herintreding van Evo; de zogenaamde overgangsregering is illegaal en crimineel
De dictatuur van Janine Añez die zich nu voordoet als een overgangsregering is een illegale, ongrondwettelijke en criminele organisatie omdat deze de macht met geweld heeft overgenomen van het Boliviaanse volk. Een overgangsregering is bovendien niet bevoegd om de grondwet en de wetten van een land te veranderen, zij zijn ook niet bevoegd om privatiseringen door te voeren. Ook zijn zij niet bevoegd om verdragen (contracten) te ondertekenen of leningen namens de staat af te sluiten. Terwijl u deze petitie leest, voert de illegale overgangsregering al deze handeling uit namens de Plurinationale staat van Bolivia. Een overgangsregering is daarnaast alleen bevoegd om binnen een kort tijdsbestek nieuwe verkiezingen te organiseren zodat een nieuwe regering op een legitieme wijze haar regeringsplichten kan uitvoeren. Een overgangsregering is verder niet bevoegd om te bepalen wie aan een verkiezing meedoet of wie wordt uitgesloten. De verkiezingsvoorwaarden staan immers opgesteld in de wet en de grondwet. In de tussentijd moet een overgangsregering bewaken dat het land goed functioneert, meer niet.

Al met al, alle veranderingen die de coupplegers in Bolivia op grondwettelijke, juridische en financiële vlak hebben doorgevoerd, zijn niet wettelijk en niet constitutioneel. Integendeel, alles wat deze coupplegers uitvoeren gaat tegen de grondwet in en is illegaal en crimineel. De coupplegers zijn immers nooit legitiem gekozen voor de functies die ze nu met geweld en intimidatie bekleden.

Wij zijn gewone burgers van de wereld die strijden voor vrijheid, democratie en autonomie.
Wij zijn gewone burgers van de wereld en beschikken niet over de privileges die voortvloeien uit politieke en materiële macht. Wij zijn vurige verdedigers van de democratie en van de rechtsstaat en worden gesterkt door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Wij eisen de onmiddellijke herintreding van president Evo Morales Ayma als president van Bolivia. Wij eisen ook de herintreding van de hele regering van Evo Morales die op een eerlijke, legitieme en democratisch wijze door de meerderheid van het Boliviaanse volk is gekozen.

Wij verwerpen daarnaast de nieuwe verkiezingen die door de dictatuur van Janine Añez zijn ingepland. Het accepteren van deze nieuwe verkiezing betekent in feite het rechtvaardigen van de staatsgreep die in Bolivia is gepleegd. Nieuwe verkiezingen impliceert ook het verwerpen en negeren van de uitslag van 2019 waarmee Evo Morales en zijn partij met 47% van de stemmen won. Nieuwe verkiezingen vertegenwoordigen een klucht en een belediging van de basisprincipes van de logica, democratie en moreel fatsoen.

Onze petitie is moreel en ethisch van aard
We zijn ons ervan bewust dat president Evo Morales Ayma gedwongen wordt om de nieuwe ingeplande verkiezingen te accepteren. Hij kan net als elke andere politicus het politieke toneelspel niet negeren; een spel dat onderhevig is aan de dynamiek van macht, onderhandeling en strategie. In tegenstelling tot het politieke toneelspel, stellen wij als gewone burgers eisen die puur ethisch en moreel van aard zijn. Wij verwerpen categorisch de schending van de democratische beginselen. We zijn niet bereid om ons neer te leggen bij deze racistische staatsgreep of de tirannie die haar dictatuur uitstraalt. We accepteren geen concessies. Voor ons, gewone inwoners van de wereld, is het een permanente strijd tegen de tirannie van de wereldelite en zijn onderdrukking. Wij strijden onophoudelijk door de geschiedenis heen tegen de politieke manipulaties van de wereldelite. Wij strijden voor onze vrijheid, autonomie en om onafhankelijk te mogen beslissen hoe we een goed, vol, eerlijk en rechtvaardig gemeenschapsleven kunnen leiden.

Welke belangen behartigen werkelijk onze wereldleiders?
We vrezen en zijn bezorgd dat als onze leiders van de VN, de EU en de verschillende nationale staten ervoor kiezen dergelijke schendingen in Bolivia te negeren, ze te allen tijde bereid zullen zijn dergelijke schendingen in de rest van de wereld te negeren om hun eigen belang te behartigen. Dit brengt ons sociaal en individueel welzijn in gevaar. Het schaadt onze spirituele, sociale, persoonlijke, constitutionele, juridische, economische, financiële en materiële veiligheid in alle landen ter wereld. Door de geschiedenis heen hebben we voor deze zekerheden met bloed, zweet en tranen gestreden. In werkelijkheid zijn deze zekerheden niets anders dan afweermechanismen tegen tirannie en onderdrukking.

Indien de leiders van de VN, de EU en van de verschillende nationale staten werkelijk verdedigers zijn van hun eigen constituties en werkelijk bewaken voor het welzijn van hun inwoners, dan kunnen ze niets anders doen dan eisen dat zowel Evo Morales Ayma als zijn voltallige regering in ere worden hersteld. Ze dienen dan al het nodige te doen om dit te verwezenlijken, ondanks de enorme tegen belangen van de wereldelite, oligarchen en plutocraten.

Voor alle duidelijkheid: deze petitie is vooral een morele eis, een ethische eis en een oproep tegen tirannie. De racistische dictatuur van Jeanine Añez overtreedt alle internationale verdragen, overeenkomsten en de grondwet van de Plurinationale staat Bolivia. Jeanine Añez en de coupplegers hebben meer dan 35 inheemse Bolivianen vermoord. De coupplegers hebben alle 30 artikelen van de universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) geschonden. Deze dictatuur is een vloek tegen het gezond verstand over rechtvaardigheid, harmonie en fatsoen.

Onderteken deze petitie a.u.b. via onderstaande link als organisatie of individu: http://petitie24.nl/s3132

Movimiento Whipala Universal
Mocht u naar aanleiding van deze tekst meer vragen hebben dan kunt u ons contacteren via onderstaande e-mailadres.
Movimientowiphala19@gmail.com

Meer informatie: