Bron: ambassadebeschermers 
popularresistance 3 juni 2020 ~~~ 

De strijd tegen het Imperialisme en het opbouwen van internationale solidariteit wordt voortgezet.

Washington, DC – De federale aanklacht tegen vier leden van het Embassy Protection Collective wegens “verstoring van bepaalde veiligheidsfuncties” werd vandaag formeel ingetrokken in een hoorzitting voor opperrechter Beryl A. Howell in de Amerikaanse districtsrechtbank. De vier verdachten zijn Adrienne Pine, David Paul, Kevin Zeese en Margaret Flowers. Ze werden gearresteerd op 16 mei 2019 toen de federale politie een inval deed in de Venezolaanse ambassade in strijd met het Verdrag van Wenen, dat de gastlanden verplicht ambassades te beschermen en ze niet te betreden zonder toestemming van de soevereine regering.

De vier beschermers waren afgelopen voorjaar meer dan een maand in de Venezolaanse ambassade in Washington DC met toestemming van de gekozen, constitutionele regering van Venezuela, die erkend is door de Verenigde Naties en meer dan 130 landen. De Verenigde Staten probeerden de democratisch gekozen Venezolaanse regering omver te werpen. Toen dat niet lukte, werd de ongekende stap gezet om de toenmalige voorzitter van de Nationale Vergadering, Juan Guaido, als president te erkennen en de bezittingen van Venezuela in de Verenigde Staten aan hem over te dragen. Dit alles is in strijd met het internationale recht.

Het Embassy Protection Collective, dat in april 2019 werd opgericht om te voorkomen dat de Amerikaanse regering de belangrijkste ambassade van Venezuela in de Verenigde Staten op illegale wijze aan de aanhangers van Guaido zou afstaan. Guaido’s politieke partij heeft weinig steun binnen Venezuela en zat achter de gewelddadige protesten in 2014 en 2017 waarbij meer dan 140 Venezolanen omkwamen. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza en andere leden van de gekozen regering, waaronder president Maduro, spraken hun volledige steun uit voor de Amerikaanse vredesactivisten. Veel sociale bewegingen binnen Venezuela spraken ook hun solidariteit uit met de beschermers.

De beschermers bleven zonder incidenten in de ambassade tot 30 april, toen de Verenigde Staten opnieuw een poging deden en er niet in slaagden een staatsgreep te plegen. Op die dag werden de ambassade belaagd door regimechangers die samenwerkten met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Juan Guaido’s “ambassadeur” Carlos Vecchio, die de beschermers aanviel, schade toebracht en inbrak in de ambassade en verhinderde dat er voedsel en voorraden werden afgeleverd. In de loop van de volgende 16 dagen nam het aantal beschermers binnenin af van ongeveer 80 mensen tot vier om voedsel uit te sparen, vooral nadat de stroom en het water illegaal werden afgesloten rond 9 mei. De vier waren de laatste beschermers in het gebouw, toen de Amerikaanse regering besloot een SWAT-achtige inval te doen.

Het vonnis van vandaag markeert opnieuw een overwinning in de poging om de Venezolaanse ambassade te beschermen. Het Embassy Protection Collective brak door de blokkade en kreeg voorraden voor de mensen binnen; de mensen binnenin verhinderden dat de aanhangers van de staatsgreep in de ambassade bleven; de ambassade werd niet overgedragen aan Guaido – het is nog steeds leeg- en nu zijn de federale aanklachten ingetrokken.

De Verenigde Staten blijven het Venezolaanse volk bedreigen met gebruik van taktieken die illegaal zijn volgens het internationaal recht. In de afgelopen maanden is de economische oorlog verhevigd en worden de president en andere leden van de Venezolaanse regering geconfronteerd met valse beschuldigingen van drugshandel door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens de DEA is Venezuela een klein overslagpunt voor drugs, terwijl de met de Verenigde Staten geallieerde landen als Colombia en Honduras grote drugshandelstaten zijn. De VS heeft op Venezolaanse ambtenaren een premie gezet, de Amerikaanse marine omsingelt de Venezolaanse kust, Amerikaanse soldaten zijn naar het Venezolaanse grensgeb ied in Colombia gezonden en door de VS gesteunde huurlingen hebben geprobeerd Venezuela binnen te komen om de president te ontvoeren of te vermoorden. Niets van dit alles heeft het Venezolaanse volk ervan weerhouden zijn soevereiniteit en het revolutionaire Bolivariaanse proces te verdedigen.

Het Ambassade Protection Collective is van plan een webinar te organiseren met leiders van sociale bewegingen uit Venezuela in een poging om internationale solidariteit en verzet tegen het Amerikaanse imperialisme op te bouwen. De beschermers delen een visie met de Venezolanen en vele mensen over de hele wereld op een toekomst die gebaseerd is op vrede tussen landen, internationale samenwerking en respect voor het internationale recht. De Amerikaanse activisten hopen dat hun regering een einde zal maken aan haar sancties, blokkade en agressie tegen Venezuela en alle landen die het doelwit zijn en zich zal aansluiten bij de geest van internationale samenwerking die heerst in deze tijd van een wereldwijde pandemie, recessie en klimaatcrisis.

De vier ambassadebeschermers bedanken de vele mensen in de VS, Venezuela en de rest van de wereld die hen het afgelopen jaar hebben gesteund. Ze bedanken hun verdedigingscomité voor het opbouwen van die steun en het werven van fondsen om juridische kosten te betalen. Ze bedanken hun uitstekende juridische team. En ze bevestigen hun solidariteit met iedereen die zich verzet tegen onrechtvaardigheid en staatsgeweld in binnen- en buitenland.


Topfoto: vlnr: David Paul, Adrienne Pine, Margaret Flowers en Kevin Zeese buiten het gerechtshof, voor de rechtzaak in februari