Bron: Telesur 13 juni 2020 (SP) ~~~

De minister van Communicatie van Venezuela, Jorge Rodriguez, heeft het in het land geaccrediteerde corps diplomatique geïnformeerd over de meest recente politieke akkoorden die hebben geleid tot de recente benoeming van nieuwe rectoren van de Nationale Kiesraad (CNE) voor het houden van parlementsverkiezingen in 2020.

De sectorale vicevoorzitter voor Communicatie, Toerisme en Cultuur nam samen met kanselier Jorge Arreaza deel aan de videoconferentie met het corps diplomatique om verschillende kwesties in verband met de voortgang van het dialoogbeleid op het gebied van verkiezingszaken te bespreken.

Vanuit de Simón Bolívar-zaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken legde Rodríguez uit dat het doel van de dialoog in de verkiezingsvoorbereiding is om de voortgang daarvan tussen de politieke krachten te bespreken met het oog op de parlementsverkiezingen die later dit jaar zullen worden gehouden.

Hij herinnerde eraan dat de president van Venezuela, Nicolás Maduro, bij meer dan zeshonderd gelegenheden heeft opgeroepen tot een dialoog met de sectoren van nationaal rechts, met het oog op het bereiken van overeenkomsten voor de stabiliteit van de natie, ondanks de diepe verdeeldheid binnen de oppositieleiders.

Hij verzekerde dat ondanks de hysterie in de sociale netwerken en de manipulaties van de media tegen Venezuela, de inzet van president Maduro altijd een politieke dialoog is geweest om tot overeenkomsten te komen die het mogelijk maken eventuele geschillen tussen de Venezolaanse politieke krachten te beslechten.

Hij waarschuwde echter dat de obstakels die zijn ontstaan te wijten zijn aan het feit dat er een diepe verdeeldheid bestaat binnen de oppositieleiding en dat bij minstens een van de factoren van de oppositie, het voornemen blijft bestaan om de toevlucht te nemen tot geweld om de macht te verwerven, met als doel het overdragen van de rijkdom en de natuurlijke hulpbronnen aan de regering van Donald Trump.

Minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza heeft van zijn kant ook benadrukt dat president Maduro vanaf het moment dat hij in Miraflores aankwam, het voortouw heeft genomen bij de oproep tot een dialoog tussen de politieke sectoren van het land.

“Gezien de situatie van een willekeurige eenzijdige blokkade door de Amerikaanse regering en andere regeringen, zijn dit momenten voor nationale eenheid,” zei Arreaza.

Op de historische overzichtsvergadering van de Dialoogtafel waren onder meer de zaakgelastigde van Mexico, Mauricio Vizcaino; de diplomatieke vertegenwoordigers van Rusland, Sergey Melik Bagdasarof; van Cuba, Dagoberto Rodríguez; van Zuid-Afrika, Muyikayifani Khehla Joseph, en van China, Li Baorong, aanwezig.

Nog eens 23 diplomaten namen deel via een teleconferentie.

De vergadering vond plaats een dag na de constitutionele kamer van het Hooggerechtshof (TSJ), met een gezamenlijke presentatie door de magistraten die er deel van uitmaken en die de hoofd- en plaatsvervangende rectoren van de Nationale Kiesraad (CNE) hebben benoemd.

Kort ervoor had de Nationale Vergadering deze benoeming van de leden van de hoogste rechterlijke instantie ongrondwettelijk verklaard.

Na enkele maanden van onderhandelingen tussen de oppositie en de regering, waarin ook de installatie van een Nationale Dialoogtafel werd gerealiseerd, waarbij vooruitgang werd geboekt op enkele essentiële punten van de onderhandelingen, begon de rechtse oppositie de benoeming van de rectoren te bemoeilijken.

Op 5 juni oordeelden zij, dat het parlement de aanwijzing van de leden van de Kiesraad moest annuleren, nadat de afgevaardigden van de oppositiesector, het parlement hadden verzocht de aanwijzing van de nieuwe Raad te bespoedigen.

Topfoto: Arreaza was verheugd de benoeming door het Hooggerechtshof van de directeuren en plaatsvervangers van de nieuwe Nationale Kiesraad te kunnen melden.