Bron: Redaktie handsoffvenezuela, 
n.a.v de EU-verklaring op 16 juni 2020 ~~~ 

De EU is een ondemocratisch instituut, met een parlement dat geen wetgevende macht heeft, een commissie die niet democratisch gekozen wordt, een raad met omstreden besluitregels, en een strafhof dat vaak nalaat de geldigheid van nieuwe regelgeving en richtlijnen te toetsen.

Het is bekend dat ze in bijna alles het neoliberale en buitenlandse beleid van de VS volgen. Zo doen ze trouw mee aan veel illegale financieel-economische dwangmaatregelen van de VS tegen 39 landen – de zgn sancties. (1,2)

De meeste deelstaten en de zgn internationale contactgroep, hebben, in totaal disrespect voor de soevereiniteit van Venezuela, de zelfverklaring van Juan Guaido als interim President van Venezuela erkent. Het is aan de Italiaanse delegatie te danken, dat de EU daar niet in meeging. (3,4)

Dit ondemocratische instituut, dat veelvuldig de internationale regelgeving overtreed met eenzijdige dwangmaatregelen (zgn ‘sancties’) tegen o.a. Venezuela en geen respect toont voor de souvereiniteit van landen, heeft in een officiele verklaring haar kritiek geuit op de voorbereidingen van de Parlementsverkiezingen, die dit jaar in Venezuela gehouden zullen worden.

Ik wil hierbij in herinnering brengen, dat voorafgaand aan verkiezingen die door militaire staatsgrepen gevolgd werden, zoals in o.a. Guatemala, Honduras, Haiti, Nicaragua (mislukt) en Bolivia, ook zulke officiele verklaringen, met kritiek op het democratische proces voorafgaand aan de verkiezingen werden uitgegeven. Met de VS en haar instituten, zoals de LIMA-groep, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en Amnesty International (AI) voorop, en de EU in het kielzog volgend. (5,6)

Hieronder de vertaling van de verklaring van de EU inzake de ontwikkeling in Venezuela

Venezuela: Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over de jongste ontwikkelingen

Op 10 juni heeft het Hooggerechtshof van Venezuela (TSJ) een besluit genomen waarbij de in november jongstleden binnen de Nationale Vergadering ingestelde Commissie voor Kiesnoteringen een termijn van 72 uur kreeg toegewezen om de namen van de kandidaten voor de rectoren van de Kiesraad (CNE) vast te stellen. Op 12 juni heeft het Venezolaanse Hooggerechtshof de rectoren van de CNE benoemd. Op 15 juni heeft dezelfde rechtbank de huidige raad van bestuur van “Accion Democratica” (AD), een van de belangrijkste oppositiepartijen en een lid van de oppositiegroep G4, geschorst en een ad-hocbestuur benoemd.

Deze besluiten beperken de democratische ruimte in het land tot een minimum en werpen extra obstakels op voor de oplossing van de diepe politieke crisis in Venezuela.

Vrije en eerlijke parlements- en presidentsverkiezingen met respect voor de internationale normen zijn de sleutel tot het overwinnen van de crisis in Venezuela. Een onafhankelijk en evenwichtig CNE en een speelveld dat de gelijke deelname van politieke partijen en kandidaten mogelijk maakt, is een hoeksteen voor een geloofwaardig verkiezingsproces. De EU roept de regering en de oppositie op om zinvolle en inclusieve onderhandelingen te voeren met het oog op de oprichting van de CNE en de opheffing van de verboden voor oppositiepartijen. Alle nationale actoren moeten teruggaan naar de onderhandelingstafel, in het belang van alle Venezolanen.

In een tijd waarin een complexe humanitaire situatie bijdraagt aan de politieke crisis, moeten alle partijen in Venezuela hun krachten bundelen om het menselijk lijden aan te pakken en manieren te vinden om tot een duurzame en inclusieve politieke oplossing te komen. De EU herhaalt dat zij elke zinvolle inspanning in die richting steunt, en dat zij zich op lange termijn inzet voor het volk van Venezuela, en dat zij met de Venezolanen en de internationale gemeenschap, onder meer via de internationale contactgroep, werkt aan een vreedzame terugkeer naar de democratie en de rechtsstaat.