Bron: TelesurTV, 22 mei 2020 (SP) ~~~

De Venezolaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Samuel Moncada, deelde deze vrijdag mee dat zijn regering de organisatie heeft gealarmeerd over de “dreiging van serieus gebruik van militair geweld door de Verenigde Staten (VS)” met het oog op de verwachte aankomst van Iraanse schepen die brandstof voor het Caribische land vervoeren.

In het misdrijf dat Guterres werd voorgehouden, herinnerde de diplomaat eraan dat het opleggen van eenzijdige dwangmaatregelen door de regering van Donald Trump Venezuela verhindert de nodige middelen te verwerven om de nationale ruwe olie te raffineren en om te zetten in benzine.

Ook legde hij uit dat “Amerikaanse functionarissen in het openbaar hebben toegegeven dat zij druk uitoefenen op bedrijven om geen benzine te leveren aan Venezuela”, acties die met relevant bewijsmateriaal aan de kaak zijn gesteld bij de VN.

Moncada benadrukte dat de VS een “campagne van maximale druk” tegen Venezuela voert en detailleerde de acties die vanuit Washington worden uitgezet om Iran te sanctioneren, “wat een duidelijk voorbeeld is van hoe de regering van de Verenigde Staten van Amerika zowel het internationale recht wil schenden als gezag wil uitoefenen over de soevereiniteit van andere onafhankelijke staten”.

“Schepen die onder Britse, Nederlandse, Franse en Amerikaanse vlag varen, hangen rond de kusten van ons land met een vijandige en agressieve houding, onder het voorwendsel van een vermeende operatie ter bestrijding van de drugshandel, terwijl ze tegelijkertijd dreigen met het illegaal opleggen van een zeeblokkade”, melde de Venezolaanse vertegenwoordiger bij de VN.

Tot slot heeft Moncada er bij de VN-Veiligheidsraad op aangedrongen de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Trumpregering onmiddellijk en definitief een einde maakt aan haar “oorlogszuchtige en criminele politiek”, zodat de spanningen niet toenemen en vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio in gevaar worden gebracht.

Topfoto: Venezuela heeft de gevolgen van de door de Verenigde Staten opgelegde dwangmaatregelen meermaals aan de kaak gesteld | Foto: EFE